Duyurular

shadow

TAŞERON AÇIKLAMASI

TAŞERON ÇALIŞANLARIMIZA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere İktidarca, taşeron çalışanlarımıza iş güvencesi sağlayacak olan kanun çalışmalarının son aşamaya geldiği ve çok kısa bir zaman içerisinde TBMM gündemine taşınacağı ifade edilmektedir.
Yıllardan beri yoğun uğraşlar vererek belli bir aşamaya getirmiş olduğumuz taşeron çalışanlarına kadro konusunun tüm ülkemiz ve çalışanlarımız adına kazanımla sonuçlanacak olması bizleri son derece mutlu etmektedir. Ne var ki, taşeron çalışanlarının güvenceli istihdama geçirilmesine ilişkin olarak şu ana dek ne sendikalarla, ne siyasetçilerle, ne de kamuoyu ile paylaşılmış bir yol haritası bulunmamaktadır. 
Bundan önceki birçok kanunda olduğu gibi yetkililerin, çalışanlarımıza bir hakkı verirken diğer taraftan çalışanlarımızın kazanılmış haklarını zaafa uğratmaları tehlikesi de bulunmaktadır. Örneğin, taşeron çalışanlarımız, “Kadroya geçmek istiyorsanız, geçmişe dönük olarak kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık ücretli izin hakkı gibi kazanılmış haklarınızdan vaz geçeceksiniz.” şeklinde bir dayatmaya maruz bırakma peşinde olduklarını açıkça ifade etmektedirler. Buradan da açıkça görüldüğü gibi taşeron çalışanlarının geriye dönük bir HAK’kı var ki bu hakkı istemiyorum beyanı istenmektedir.
Türk Haber-Sen olarak netleşmiş bir durum olmaksızın konu hakkında yorum yapmanın, dereyi görmeden paçaları sıvamanın doğru bir davranış olmayacağı kanaatindeyiz.

Ne var ki, bazı sözde sendikaların; taşeron çalışanlarımızın çaresizliğinden bile bir rant çıkarma alçaklığına tenezzül ederek daha hiçbir şey belli olmadığı halde, çalışanlarımıza üyelik formu doldurtmaya başladığı duyumları almaktayız.
Bu sendikaların hali hazırda üyelerini ve tüm kamu görevlileri ile emeklilerimizi küçük menfaatler karşılığında nasıl pazarladığını ve kazanılmış haklarımızı nasıl iktidara peşkeş çektiğini herkes bilmektedir. En son, geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirilen toplu pazarlık görüşmelerinde yarım puanlık sözde pazarlık sonucunda toplu sözleşmeye imza atmaları ve kamu görevlilerimizi ve emeklilerimizi nasıl bir ekonomik açmazın içine sürükledikleri hepimizin malumudur.
Hal böyle iken taşeron çalışanlarımızın akıbetini ve şartlarını bilmediklerini bir durum için şimdiden üyelik formu doldurmaları, haklarının korunması açısından büyük zafiyetler yaratacaktır. Bu sözde sendikaların, çalışanların haklarıyla ilgili bir kaygılarının olmadığı, en büyük amaçlarının güç sahiplerine yaranarak varlıklarını sürdürmek olduğu, bu çerçevede kişisel menfaatleri uğruna milyonlarca çalışanı felakete sürükleyecek sözleşmelere gözlerini bile kırpmadan imza attıkları unutulmamalıdır.Bunların HAK alma gibi bir sıkıntısı yok pazarlama ve tehditte  ise kimse ellerine su dökemez.
Bugün PTT Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmeli statünün doğmasında en büyük pay bu sözde sendikanın daha sonra iş güvencesi zayıf olan bu personeli “deneme sürecindesiniz, sözleşmenizi onaylattırmayız” tehdidi ile üye yaptıktan sonra hiçbir konusunu Toplu sözleşme masasına dahi getirmemişlerdir. Sendikamız ise onlarca eşitlik ilkesine aykırı olan yönetmelik, mevzuat ve sözleşme maddelerinin iptali için danıştaya dava açmış ve bunlardan deneme sürecince fazla mesai ödenmez maddesi iptal ettirilerek geriye dönük hakların alınması sağlanmıştır.

Türk Haber-Sen olarak, taşeron çalışanlarımızla ilgili olarak yapılacak düzenlemelerin yakından takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Sendikamız, süreci uzman kadrosuyla takip etmekte ve kanun tasarısının netleşmesiyle birlikte çalışanlarımız adına ortaya çıkabilecek her türlü haksızlığa karşı müdahil olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Taşeron çalışanlarımızın güvenceli istihdama geçiş sürecinde, imzalanacak herhangi bir belgenin geri dönülemez hak kayıplarına yol açacağının unutulmaması gerektiğinden hareketle, kimseye güvenmemesi, hiçbir taşeron çalışanımızın Türk Haber-Sen’in onay vermediği bir sözleşmeye imza atmaması son derece önemlidir. Sendikamız yetkililerinin kadroya geçiş sürecini hukuki boyutları ve bütün sonuçlarıyla değerlendirdikten sonra yapacağımız açıklamaya göre hareket edilmesi taşeron çalışanlarımızın gerek kazanılmış haklarının korunması bakımından gerekse güvenceli istihdama geçtikten sonraki hakları bakımından hayati derecededir.
Bu noktada taşeron çalışanlarımızın bilinçli hareket etmesi ve sonucunu bilmedikleri hiçbir işlem içine girmemeleri gerektiğini hatırlatıyor, Türk Haber-Sen olarak taşeron çalışanlarımızın daima yanlarında ve destekçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.       

Türk haber – Sen
Yönetim Kurulu Adına

Sedat YILMAZ
Genel Başkan