Kazanımlarımız

 • Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyen bir sendikacılık.
 • Sendikal hakları; sendika kurma hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak gören sendikacılık.
 • Çalıdan, üreten, yol gösteren, hak ettiğini almasını bilen sorumlu bir sendikacılık.
 • Sendikal hareketi temel hedefinden saptıracak her türlü suiistimale taviz vermeyen bir sendikacılık.
 • Üyelik hususunda, kamu çalışanları arasından her hangi bir ayrım gözetmeyen, bütün kamu çalışanlarını kuşatabilen kitle sendikacılığı.
 • Güçler aynım yerine, güç birliği ve dayanışma anlayışının hakini olduğu bir sendikacılık.
 • Meslek, mevki, makam, unvan vb. statüler kamu çalışanları arasında ayrıcalık sebebi saymayan bir sendikacılık.
 • Üyelerine siyaset yapma serbestîsi isteyen ancak, siyasi partilere ve ideolojik eğilimli kuruluşlara piyon ve paravan olmayan bir sendikacılık.
 • Gerçek anlamda şeffaflık anlayışının hâkim olduğu bir sendikacılık.
 • Demokratik katılımcı ve hür bir sendikacılık.
 • Kamu çalışanlarının bütün problemlerini önemli görmekle birlikte;
  • İnsan onuruna yakışır asgari geçinme standardı üzerine bir ücret ve çalışanlar arasında ücret eşitliği.
  • Personel rejimi reformu ile kadro tıkanıklıklarına son verilmesi.
  • Memur güvencesi ile memurun kendi istediği yerde çalışma hürriyeti.
  • Can güvenliğinin sağlanması hususlarının da acilen halledilmesini öngören bir sendikacılık. İlkeleri doğrultusunda; 18 Haziran 1992 tarihinde. Uluslararası sözleşmelere dayanarak Türkiye Haberleşme Kâğıt ve Basım-Yayın Hizmet kolunda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.