Sendikamız

 ASRIN EN BÜYÜK TOPLUMSAL PROJESİDİR

 MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÇİMENTOSUDUR.
 
 TÜRK SENDİKACILIĞINDA BİR MİLADDIR.
 
 KÜRESEL TAARRUZLARA KARŞI KUVAYI MİLLİYE RUHUNUN GARANTİSİDİR.
 
 DEVLET MİLLET BÜTÜNLEŞMESİ VE TOPYEKÜN KALKINMANIN TEMİNATIDIR.
 
 TÜRK SİYASETİNDE YAŞANAN KATT-I RİCAL VE POLİTİK ATALETE SON VERECEK BİR ÖNCÜ PROJEDİR.
 
 TÜRKİYEDE DEMOKRATİKLEŞME VE KATILIMCILIĞIN TEMİNATIDIR.
 
 TÜRK MİLLETİNİN KÜRESEL YÖNETME VE LİDERLİK POTANSİYELİNİN LOKOMOTİFİDİR.
 
 TÜRKİYEDE SOSYAL ADALET VE TOPLUMSAL BARIŞIN TEMİNATIDIR.
 
 TÜRK SENDİKACILIĞI VE SİVİL TOPLUM HAREKETİNDE BİR MİHENK VE NUMUNEDİR.