Türk Haber-Sen Ankara 2 Nolu TRT Şube 1.Olağan Kongre İlanı;

Türk Haber-sen Ankara 2 nolu Şubemizin  1. Olağan Genel  Kurulu aşağıda belirtilen  gündem dahilinde

 07.12.2019 Cumartesi  günü saat 10.00’da Türkiye Kamu-Sen Genel  Merkezinin;  Erzurum Mah. Talatpaşa Bulvarı  No :160  1. Katta  bulunan toplantı salonunda  yapılmasına ,

Çoğunluk sağlanamaması halinde 1.Olağan Genel Kurul aynı gündem ve aynı  adreste  08.12.2019 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır.

Olağan genel kurulumuz üyelere duyurulur.


GÜNDEM:

1.Yoklama ve açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.Divan Teşekkülü

4.Protokol Konuşmaları

5. Zorunlu Organların seçimi için; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelik için başvurusu

6. Zorunlu Organların Seçimi

7.Dilek ve Temenniler

8.Kapanış