Türk Haber-Sen Ankara 4 Nolu Şube 1.Olağan Kongre İlanı

Türk Haber-Sen Ankara 4 Nolu Şubemizin 1. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem dahilinde 01.03.2019 Cuma günü saat 10:00'da Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 160 Kat: 1 ANKARA adresinde bulunan Türkiye Kamu-Sen binasının toplantı salonunda aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde 1. Olağan Genel Kurulun aynı gündemle ve aynı adreste 02.03.2019 Cumartesi günü saat 10:00' da yapılacaktır. 

Olağan Genel Kurul üyelerimize duyurulur. 

GÜNDEM

1.  Yoklama ve açılış

2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.  Divan Teşekkülü

4.  Kurucular Kurulu faaliyet raporunun okunması ve İbrası

5.  Yönetim, Denetim, ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin, Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

6. Kapanış