Türk Haber-Sen İstanbul 3 No'lu Şube 1.Olağan Kongre İlanı;

Türk Haber-Sen İstanbul 3 No'lu  Şubemizin  1. Olağan Genel  Kurulu aşağıda belirtilen  gündem dahilinde;


24.01.2020  Cuma  günü saat 10.00-15.00 arasında TRT İstanbul Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi No: 56 Harbiye -ŞİŞLİ/ İSTANBUL  adresinde bulunan TRT İstanbul Radyosu Hizmet Binası yemekhane salonunda yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde 1.Olağan Genel Kurulu aynı yer ve saatler arasında aynı gündemle  25.01.2020 Cumartesi  günü çoğunluk aranmaksızın  yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM:

1.Yoklama ve Açılış

2.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.Divan Teşekkülü

4.Protokol Konuşmaları

5.  Yönetim , Denetim ve Disiplin kurulu Asil ve Yedek  Üyelerinin seçimi

6.Dilek ve Temenniler

7.Kapanış