Türk Haber-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi Olağanüstü Kongre İlanı

İzmir 1 Nolu şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem dahilinde 08/09/2018 tarihinde saat 10:00’da İzmir Posta İşleme Merkez Müdürlüğü binası toplantı salonu, Manas Bulvarı No: 1 Bayraklı / İZMİR  adresinde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gündemle aynı adreste 09/09/2018 tarihinde saat 10:00 ‘da yapılmasına karar verilmiştir. 

Olağanüstü Genel Kurul üyelerimize duyurulur.GÜNDEM :

1.  Yoklama ve açılış

2.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3.  Divan Teşekkülü

4.  Zorunlu Organların seçimi için; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu Asil ve Yedek

     Üyeliklerin seçimi için aday başvurusu

5.  Zorunlu organların seçimi

6.  Dilek ve Temenniler

7.  Kapanış