Türk Haber-Sen Sivas Şubesi 6. Olağan Genel Kurul İlanı

Türk Haber-Sen Sivas Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem dahilinde 27.04.2019 Cumartesi saat: 14.00’da Kızılırmak Mahallesi 30/14 Sokak No. 5 Grand Paşabey Salonunda  aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına,

Çoğunluk sağlanmaması halinde 6.Olağan Genel Kurul aynı gündem ve aynı adreste 04.05.2019 Cumartesi saat:14.00’da yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM

1- Yoklama ve Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan Oluşturulması

4- Yönetim, Denetleme Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası

5- Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu asil, yedek üyelerin ile üst kurul delegelerinin seçimi

6- Dilek ve temenniler 

7- Kapanış