TAKİP MEMURLUĞU
RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI


TAKİP MEMURLUĞU ile ilgili 20.01.2015 tarihinde yayınladığımız haberimizde belirttiğimiz Resmi Gazetede yayını Bugün  (29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı resmi gazete) itibariyle yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İlgili personele hayırlı olmasını diliyoruz.

Bireysel değil, Kitlesel sendikacılık....YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI
VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin ekinde yer alan EK-1’in 1 sıra numaralıHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, DAİRE VE KURUL BAŞKANLIKLARI, GENEL SEKRETERLİK, TRT MÜDÜRLÜĞÜ bölümünün 5 inci kısmının (ç) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanı ile Vericiİşletmeleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, bilgisayar mühendislikleri veya radyo ve televizyon ile ilgili mühendislik dallarının birisinden mezun olmak.”

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin 34 sıra numaralı TAKİP MEMURU bölümünün 3üncü kısmına aşağıdaki (ç) satırı eklenmiş ve mevcut (ç) satırı (d) satırı olarak teselsül ettirilmiştir.
“ç. Tecrübe: Aylıksız izinde geçen süreler hariç olmak üzere, en az 2 yılı Kurumda geçmek kaydıyla; 4 yıl veüzeri yükseköğrenim mezunları için 7 yıl, 2 ve 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için 10 yıl, lise mezunları için ise 12 yıl memuriyet hizmeti bulunmak.”

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
24/9/2008 27007
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2008 27096
2- 14/4/2009 27200
3- 24/10/2009 27386
4- 5/3/2010 27512
5- 7/9/2010 27695
6- 21/12/2012 28504
7- 20/11/2013 28827
8- 21/10/2014 29152
9- 26/12/2014 29217