TÜRK HABER-SEN’DEN
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
SORUNLAR, ÖNERİLER VE ÇÖZÜMLERİ KUNUSUNDA  SUNUM
Sendikamız Türk Haber-Sen ile PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN arasında daha önce gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Sendikamızın belirlemiş olduğu, PTT bünyesindeki işyerlerinde görev yapan çalışanlarımızın karşılaştıkları sorunlar, yerel anlamda bazı işyerlerinde kanun ve mevzuat dışı uygulamalar ile çalışan personelin sosyal ve ekonomik haklarını konu alan geniş kapsamlı bir sunum yapmak istediğimizi belirtmiştik.
PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN de “Böyle bir çalışma şirkete ve çalışanlarına katkıda bulunacaksa şahsım ve yönetim kurulum sorun bulunan her konuyu çözüme ulaştırmak için varız” dedi ve Sendikamızın tespit ettiği tüm konuları değerlendireceklerini ifade ederek, sunumun yapılacağı 08.12.2015 tarihi için randevu vermişti.
Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak PTT Genel Müdürü  Harun Maden’le söz konusu toplantıyı gerçekleştirdik. Toplantıda, PTT’nin daha etkili ve kaliteli hizmet vermesi için alınması gereken önlemler ele alınırken hizmet birimlerinde ortaya çıkan ve posta hizmetlerinin aksamasına neden olan personel sorunlarını da dile getirdik.
Toplantıya, Sendikamız adına, Genel Başkanımız Sedat YILMAZ başkanlığında Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcıları İlhan YAMAN, Kemal ÖZTOPRAK, Tahir KARATOP, Musa KARABİNA ve Ankara 3 Nolu Şube Başkanımız S. Zahir ARSLAN; PTT Genel Müdürlüğü adına ise Yönetim Kurulu Başkanı ve PTT Genel Müdürü Harun MADEN ve Danışmanının yanı sıra, Denetim Hizmetleri Başkanı İbrahim ÖZBEK, Posta ve Kargo Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa SORAN, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Erdal ÖRGEN ve PTTBank Daire Başkanı Cevdet YALÇINKAYA katıldılar.
Genel Müdür ve beraberindeki heyet, Genel Başkanımız Sedat Yılmaz’ın PTT’de yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini içeren slayt sunumunu büyük bir ilgiyle takip etti. Sunumda, PTT’nin kuruluş amacının  “Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak” şeklinde belirlenmiş olmasına karşın kaliteli hizmet üretilebilmesi için personelin sıkıntılarının ve hizmet üretme esnasında karşılaştıkları sorunların ele alınması ve çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, hizmet birimlerinde ortaya çıkan ve PTTBank ve posta hizmetlerinin aksamasına neden olan sorunları dile getirdik.
Sunumumuzda ayrıca Genel Merkezimizin kamu çalışanlarını ziyaretinde elde ettiği tespitler ile teşkilatımızın Genel Merkezimize ilettiği sorunlar ve çözüm önerileri birlikte ele alındı. Personel eksikliği, elverişsiz çalışma ortamı, mevzuat dışı uygulamalar, tebliğlerin eksik ve taraflı yorumlanması ve taraflı bazı idarecilerin adaletsiz yönetimi, baskısı gibi sorunların yanı sıra, sunumda dile getirdiğimiz diğer konu başlıklarından bazıları şu şekilde oldu:
·         Personel eksikliği,
·         Vekâlet ve geçici görevlendirmeler,
·         Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları,
·         Performans uygulaması,
·         Çalışma ortamlarıı,
·         Ücretlerdeki adaletsizlikler,
·          Başmüdürlükler,
·         Merkez Müdürlüklerinin iş gücü incelemeleri,
·         Veznedarların sorunları,
·         Şubeler,
·         Başdağıtıcılar,
·         Dağıtım birimleri ve Dağıtıcılar,
·         Yılan hikayesine dönen Cihet kodlamaları
·         Adam kayırma,
·         Araç gereç eksikliği,
·         Cumartesi çalışmaları,
·         Yıllık izinler,
·         Dağıtıcı elbiseleri,
·         Teknik personel,
·         Milli Piyango satışında görev alanı dışında satış yaptırmak ve personele uygulanan baskılar,
·         Eğitim ve seminerler gibi konularda yaşanan sorunlar, sebepleri ve çözüm önerilerinin dile getirildiği ve taleplerin iletildiği toplantı son derece yapıcı bir ortamda gerçekleşmiştir.
Genel Başkanımız Sedat YILMAZ, sendika olarak hak mücadelesi verdiğimizi belirterek çalışan, üreten, yol gösteren ve hak ettiğini mutlaka alan bir sendikacılık anlayışı benimsediğimizi, bu nedenle de önceliğimizin kurumlarımızın en verimli şekilde çalışması ve çalışanlarımızın da hak ettiği emeklerinin karşılığını almaları olduğunu vurgulayarak “Personelimizin çalışma ortamının ve motivasyonlarının özellikle bazı taraflı yöneticiler tarafından bilinçli olarak bozulması, öncelikle kurumsal yapıya zarar vermekte daha sonra performansın düşürülmesine ve dolayısı ile de hizmet kalitesinin düşmesine sebebiyet vermektedir.” dedi.
Genel Başkanımız Sedat Yılmaz toplantıda “Sorumluluk sahibi ve Hakk’ı bilen her bir personel görevlerini en doğru şekilde yerine getirir, canını dişine takarak çalışırken, bazı personelin kendisine siyasi ve yandaş dayanaklar bularak sorumluluklarını ve işlerini yanındaki mesai arkadaşlarına bırakması, hele bunu yapanların sendika kimliğini kullanarak yapması, kabul edilemez bir sorumsuzluktur.” dedi. Genel Başkan, Türk Haber Sen olarak ne sendikamızın, ne de Kurumun buna müsaade etmemesi gerektiğini açıkça ifade etti.
Bu kadar personel eksikliğine rağmen, bir de yanısıra korunup, kollanan kişilerin çalışan üreten insanlara yük olmasına asla müsaade edilmemesi hususunda görüşlerimizi açıkladıktan sonra, yukarıda maddeler halinde belirttiğimiz ve aşağıda özetle bahsedilen tüm konular tek tek ele alınarak PTT Genel Müdürlüğünün yetkisinde bulunan tüm konuların çözümü noktasında görüş birliğine varıldı.
Toplantıda PTT’de ortaya çıkan bütün olumsuzluklar, sendikamız tarafından birinci derecede muhatabı ile paylaşıldı. Toplantıda personelin ve kurumun sorunlarının bundan sonra da paylaşılmaya devam edileceğini ve bu konuların çözülmesi noktasında takipçi olacağımızı ifade ettik.
Toplantı ve sunumun sonunda PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN, Sendikamızın bu sorumluluğundan ve sendikal anlayışımız olan, önce çalışmak, sonra hak ettiğimizi istemek konusundaki hassasiyetimizi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Genel Müdür, çözüm konusunda ortaya koyduğumuz samimiyetimizi ve açıkça çalışmayan kimsenin arkasında olmadığımızı ifade etmemiz konusundaki hassasiyetimizi takdirle karşıladığını ifade ederek, PTT Genel Müdürlüğünün yetkisinde bulunan tüm sorunları dinlemeye ve çözümü noktasında her türlü adımı atmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Türk Haber-Sen olarak ifade ettiğimiz, “Bu kurumlar bizlerin” sözümüzü de hatırlatarak, “Madem bu kurumları hep birlikte sahipleniyoruz, o zaman hep birlikte üzerimize düşen çalışmalara imza atmamız gerekir. Biz de yönetim olarak, çalışmayan, görevini kötüye kullanan şirket hizmetlerini kendi menfaati için kullanan yöneticilerin tespit edilmesi durumunda en sert şekilde gereği yapılacaktır.” diyerek samimiyetini ortaya koydu.
Türk Haber Sen olarak tekraren ifade etmek isteriz ki, PTT’deki keyfi uygulamalar ve personelin moral motivasyonunu bozacak yönetimsel hataların ortadan kaldırılması, kanun ve mevzuatta belirtilen şekli ile işyerlerimizde yeniden bir iş gücü incelemesi ve cihet çalışması yapılması, belirlenen iş gücüne göre normların eksiksiz olarak tamamlanması, çalışan personel arasında eşitlik ilkesinden asla vazgeçilmeden, ekonomik ve sosyal haklarının hakkıyla teslim edilmesi durumunda hiçbir problem kalmayacak, yaşanan problem olsa bile günlük çözülebilecektir.
Türk Haber-Sen olarak, PTT Genel Müdürü Sayın Harun Maden’e konuya yaklaşımı, taleplerimize karşı takındığı olumlu tutumu ve yapıcı çalışmaları dolayısıyla başta mağduriyet yaşayanlar olmak üzere tüm kamu çalışanları adına teşekkür eder, sunumda işlenen tüm konuların ciddiyetle takipçisi olduğumuzu, çalışanlar adına çözülen veya iyileştirilen her olumlu adım için teşekkür etmekten çekinmez iken, kangren haline dönüştürülen sorunların devam etmesi konusunda ise her konu için bıkmadan usanmadan mücadelemizin devam edeceğini hatırlatmak isteriz.
Toplantıdaki sunumda kısaca şu talep ve önerilere yer verildi:
GENEL SORUNLAR
Personel eksikliği
a)      PTT Merkez Müdürlüklerinde yapılan norm çalışmaları iş gücü incelemesine göre değil, Müdürlüğün veya Başmüdürlüğün ısrar derecesine göre ayarlanıyor.
b)      PTT Merkez Müdürlüklerinde olması gerekenin yarısı kadar personel çalıştırılıyor. Bazı yerlerde bulunan 23 bankodan yalnızca 8’i faal durumda iken 7 norm eksikliği görülmesi bir çelişki.
c)        Şubelerde iki kişiden az personel görev yapmasının sakıncaları ortada iken yeni bir genelge ile teke düşürülmesinde telafisi mümkün olmayacak hatalara ve sıkıntılara sebebiyet verilebileceği göz ardı edilmiştir.
d)       Özellikle şubelerde temizlik hizmetlerinin taşeron firmalar tarafından aksatılması sonucunda tek başına çalışan personel, şubenin tüm hizmetlerini de kendisi üstlenmek zorunda kalıyor. Taşeron firmalarla yapılan sözleşmelerde malzeme ve temizlikçi gönderimi şartı varken temizlik yapılmıyor ve tek başına çalışan personel şubenin bütün angaryasını ve temizlik masraflarını kendisi üstleniyor. Bunu yapmayanlara baskı uygulanıyor.
e)      Altyapı araştırması yapılmadan açılan birbirine yakın şubelere yeteri kadar norm kadro verilmiyor, personel, geçici görevlerle şubeler arasında dolaştırılıyor, Merkez Müdürlüklerine “Hizmetleri kendi imkânlarınızla yürütün” talimatı veriliyor.
f)       PTT’nin direk hizmet ürettiği birimler olan Dağıtım ve Merkez Müdürlüklerinden normlar eksiltilerek, Genel Müdürlük ve Başmüdürlüklere alınması nedeniyle hizmet üreten birimlerde yaşanan personel açığı katlanarak artıyor.
g)      Dağıtım birimlerinde belirlenen cihet kodlamalarına göre her cihet için bir personel normu belirlenmesine rağmen, norma göre personel istihdamı yerine personele göre cihet bölümü uygulanıyor,
Hatta resmi yazıya bile dökülerek, “Emekli veya tayin olan personelin cihetinin yanındaki cihetle birleştirildiğini bilmenize rağmen, yapmadığınız tespit edilmiştir” şeklinde dağıtıcı personele ikaz yazılıyor, ayrıca birçok ilimizde personele birden çok cihet verilerek usulsüz işlem yapmaya zorlanıyor.
h)      Birçok dağıtım biriminde taşeron firma elemanlarına görevinin dışında iş veriliyor (!) yaptırılıyor.
i)        Bir tebliğ yayınlanarak kadrolu personel dışında kimseye tebligat yaptırılmaması konusunda kesin ve kararlı bir talimat verilmelidir.
j)        Personel eksikliği nedeniyle dağıtım hizmetleri mesai saatlerinin dışına sarkıyor, merkez müdürlükleri bunu başmüdürlüklerden saklıyor, (Sorun çıkarmayın baskısı nedeniyle)
k)      Tebligatların yerinde, alıcısına teslimi sırasında yazılması gereken meşruatlar, sayı baskısı nedeniyle yapılamıyor ve dağıtıcı personel tarafından ev halkına yazdırılıyor. 
l)        Veznedarlar sabah en erken gelmesi, akşam en geç gitmesi gereken personel, Müdür yedeği v.s. ancak özlük haklarında yapılması gereken iyileştirme halen beklemede, Performans yok.
m)    Veznedarlar, her akşam gelip kasayı kapatma şartı ile izine ayrılabiliyor.
 
  Vekâlet ve geçici görevlendirmelerde yaşanan sorunlar
a)      Asaleten atama yapmak yerine işlemler vekillerle yürütülüyor.
b)      Vekâleten görev yürütenlere, vekâlet görev ücretleri verilmiyor.
c)       Keyfi veya zorunlu Geçici görevlendirmeler kurumun ekonomisine zarar veriyor, maden personel açığı yok diyorsunuz geçici görevlendirmeler ne için yapılıyor.
d)      Personele baskı uygulamak isteyen sorumsuz yöneticiler,  geçici görevlendirmeleri bir silah olarak kullanıyor.
ÖNERİLERİMİZ
a)      PTT ’deki kadro açığı ivedilikle giderilmelidir.
b)      Öncelikle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğindeki Memur Dağıtıcı ayrımının ortadan kaldırılarak GİH grubunda bulunan tüm personelin aynı şartlarda değerlendirilmesi, yönetmelik değişikliği yapılana kadar boş memur kadroları öncelikle gerekli şartları taşıyan dağıtıcılarca sınavsız yerleştirme yapılarak doldurulmalıdır.
c)       Müdür unvanında bulunan boş norm kadrolar için ivedi olarak sınav açılmalıdır.
d)      Müdürlük sınavından 1 ay sonra şeflik sınavı açılmalıdır.
e)      Şeflik sınavından 1 ay sonra boşalan memur kadrolarına istekli dağıtıcılar atanmalı, bu personelin yerine de açıktan alım yapılmalıdır. 
f)       20 yıldan beri Vekâleten görevlendirme yapılması uygulamasından tamamen vazgeçilerek, görevlere asaleten atama yapılmalıdır.
g)      Şubelerde en az 2 personel çalıştırılması esas alınmalıdır.
h)      Şubeler, güvenliği sağlamanın zor olduğu yerlerde açılmamalı, pasaj içerisinde, sağlık ocağı, muhtarlık gibi yakınında birbirine destek olabilecek başka birimlerin bulunduğu yerlerde açılmasına özen gösterilmelidir.
i)        Hizmet üreten alanların personel açığı ile Genel Müdürlük ve Başmüdürlüklerin hizmet açıkları yüzdelik olarak kıyaslanmalı, personel politikası buna göre belirlenmelidir.
j)        Özellikle Zonguldak PTT Başmüdürlüğünde yaşanan mevzuata aykırı uygulamalar araştırılmalı, bu ve benzer yerlerdeki hukuka aykırı uygulamalara izin verilmemeli, sorumluları gereken cezaya çarptırılmalıdır. (Takipçisiyiz)
k)      Dağıtım veya gişe görevi yapan personele müteahhit firmaların angaryaları yaptırılıyor, inceleme ve gerekli ikazın yapılması (Zonguldak Ereğli de posta kamyonunun boşaltılması ve yüklenmesi işini ciheti keserek merkeze geri getirilen dağıtıcıya yaptırılıyor.)
l)        Özellikle dağıtım hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar ve geçici görevlendirmeler incelenerek kurumun hizmet kalitesine olan olumsuz etkisi ve zararları tespit edilmelidir. 
 
Kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ortaya çıkan aksaklıklar
a)      Dağıtıcılıktan memurluğa geçiş
i)                    Sınavsız yapılması gereken dağıtıcılıktan memurluğa geçişler için Yönetim Kurulu belirli periyodlarla karar alarak sınav yaptı.
ii)                   Sınavlar ciddiyetten uzak bir şekilde gerçekleştirildi.
iii)                 70 başarı puanını aşan 500 kişinin atamasının yapılacağı duyurulmasına rağmen 740 kişinin ataması yapıldı; böylece ihtiyaç duyulan kadrodan daha az kontenjan açıldığı ortaya çıktı.
b)      Şeflik sınavı
i)                    14 daire için ayrı ayrı branş belirlenmesi, kendi branşında çalıştırılmayan personelin mağdur edilmesine yol açtı.
ii)                   Kurumun şef açığı ortalama 700 iken sınavdan geçer not alan 934 kişi arasından yalnızca 306 kişi şefliğe atandı; 396 şef kadrosu bilinçli olarak açık bırakıldı. Tebliğ ile şef yapılamaz denilmesine rağmen boş kadroların kimler tarafından yürütüldüğü ciddiyetle takip edilmedi.
c)       Başdağıtıcılık sınavı
i)                    Sınav sonunda kazananların listesi tam üç kez değiştirildi. Sınav sonuç listesi yayınlanmadan yetkili sendikanın elinde dolaştı, sınava giren personelin cep telefonları Birlik Haber-Sen’e verilerek mesajla rahatsız edilmelerinin müsebbibi olundu.
ii)                   Sınava hiç girmemiş adaylara puan verildi.
iii)                 Adayların kıdem, başarı gibi puanlamalarında hatalar olduğu ortaya çıktı.
 
a)      GİH personelinin birbirinden ayırılmamalı, Sendikamızın kazandığı mahkeme kararında belirtildiği gibi “GİH grubunda bulunan memur ve dağıtıcı ünvanlarının eşit unvan olduğu mevzuat çerçevesinde yeniden değerlendirilmelidir.
b)      Dağıtıcılıktan memurluğa geçişte sınav uygulanmamalıdır.
Performans uygulamasında ortaya çıkan aksaklıklar
Öncelikle PTT Genel Müdürlüğünde Performans değerlendirmesi yapılacağının ifade edilmesinden sonra
Sendikamızın görüşleri açıkça ifade edilmişti, (Ocak 2014)
PERFORMANSI BELİRLEDİK.
Bilindiği üzere PTT,  A.Ş. yapılırken personelin karşı olmasını engellemek ve tepkisini almamak için verilen vaatlerden biride PERFORMANS PRİMİ idi.
O günün Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı da bizzat yandaş sendikayı apar topar Ankara’da Büyük Buluşma (!) ile toplamış, Temettü, Performans primi, İkramiye v.s. v.s. gaz alınmıştı.
PTT Genel Müdürlüğü A.Ş. ile yeni bir istihdam şekli belirledi, İdari Hizmet Sözleşmesi,
PTT Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan personele yalnızca umut verilerek aldatılmış olsa da,
Açıktan atama ile KPSS den 80-90 puan almak için yıllarca kendini hazırlayan Dershanelerde maddi manevi imkanlarını seferber ederek bir devlet kapısı olsun anlamında PTT Genel Müdürlüğünü seçen, seçerken de İdari Hizmet Sözleşmesine göre maaşını hesaplayıp,  maaş+ikramiye+performans primi+mesai diye bir kıyaslama yaparak değerlendirmesinde PTT Genel Müdürlüğünü seçen gençlerimiz, geleceğimiz büyük bir hüsrana uğratılmış, her geçen gün, çalıştıkları kuruma ısınmadan, soğumaya başlamışlardır.
İşe girişlerinde imzaladıkları sözleşmede performans primi olmasına rağmen, PTT Genel Müdürlüğünün alt yapıyı tamamlamadan, talandan mal kaçırır gibi önce PTT’yi A.Ş. yapalım sonra alt yapıyı hazırlarız mantığı, bugün 3 binin üzerinde personeli kurumuna karşı soğutmuş ve güven sorunu yaratmıştır.
PTT nin her işinde olduğu gibi Performans priminin de bugüne kadar kriterlerinin belirlenmemesi, nasıl yapılacağı hususunda AR-GE çalışması yapamaması ir kez daha “kervan yolda dizilir” mantığından vazgeçmediğini ortaya koymuştur.
2013 Mayıs ayından beri Performans primi ile ilgili somut bir kriter ortaya koyamayan Kurumda yarın performans kriterlerinin ne olacağını hep birlikte göreceğiz, hep tartışılan, prim vermek için değil vermemek için kriterler oluşturulacağını buradan açıkça ifade ediyorum.
Personel arasında ayrımcılık had safhaya ulaşacak, PTT Merkez Müdürlüğünde veya Dağıtım Müdürlüklerinde verilen hizmetler çeşitlilik göstermekte, her bir iş lüzumlu ve bir biri ile bağlantılı işlerdir.
Örneğin, Merkez Müdürlüklerinde gişelerde hizmet veren personelin işlem adedine göre bir ölçüm yapılabileceği düşünülse de gişelerde de hizmet verilen işlerin farklı olduğu, posta gişe, sigorta yapan gişe, kredi gişesi v.s. her biri birbirinden farklı hizmetlerdir, gişelerde hizmet verirken, gişesinden kaldırılıp, şubeler arasında para veya diğer hizmetlerin yürütülmesi istenilen gişe personelinin performansı o andan itibaren duracak mı?
Gişedeki personelin performansı ölçülüp, prim verilecekse veznedar ne olacak, PERFORMANS, veznedarın gişe memuruna nakit ikmalini tam ve zamanında yapmasıyla eş değer değil midir, veznedarın gişeleri beslemesi, yardımcı personelin evrak, çay v.s. hizmeti ile gişe personeline, veznedara, Müdüre hizmeti değerlendirilecek mi?
Dağıtım birimlerinde mektup adedine göre bir kriter belirlemeye kalkılırsa, Özellikli kişilere (!) tek bir gönderiyi  “al oğlum şu filanca beyin kargosu götür gel” denilebilecek mi, 79 köyün dağıtımını tek başına üstlenmiş köy dağıtıcısının performansı nasıl değerlendirilecek, kırsal ve dağınık bölgelere giden dağıtıcının elindeki gönderiye değil, kat ettiği  güzergahın kilometresine ve zamanına göre değerlendirilmesi yapılacak mı? dağınık, müstakil alanlarda sokağın başına bir gönderi, sonuna bir gönderi çıkıyor, o sokağı yürümeden dağıtımı tamamlaması mümkün değildir. Bu cihetlere çıkan gönderi sınırlı iken bu cihetin performansı yine masa başında oturularak mı değerlendirilecek?
Kısacası iki yıla yakın bir zamandan beri alt yapısı oluşturulmamış, kriterleri belirlenmemiş, yalnızca umutlarda kalmış performans primi yalnızca personeli mağdur etmektedir.
KİMLER PERFORMANS PRİMİ ALMALI SENDİKAMIZ BELİRLEDİ
Sendika olarak HAK ça bir talebimiz var.
Performansın kriterlerini biz belirledik. Hem de kefiliyiz.
PTT A.Ş. olduktan sonra bizzat yönetim kurulunca belirlenen personel normu tamamlanmadı, 5000 e yakın personel A.Ş. den sonra teşvik ile emekli oldu yerine 3000 civarında İ.H.S li personel alındı,
Bu şartlara rağmen;
1-       Eksik personelle cambazlık yaparak en az 2 kişilik işi bir kişi olarak yapmalarından dolayı tüm personele her ay bir maaş tutarında ikramiye verilmesi PERFORMANSI ARTIRACAKTIR.
2-       Dağıtım servislerinde 2010 yılından sonra tam 4 defa PTT Genel Müdürlüğünün tebliği ile toplanan Cihet Eşleştirme Komisyonu (Başmüdür, İşletme Müdürü, Kontrolör, Başdağıtıcı, Sendika ve dernek temsilcileri) cihetlerde asgari düzeyde yapılabilirlik tespit edilerek dağıtım personeli talep edilmesine rağmen, PTT Genel Müdürlüğünce bu sayılar revize edilmiş, komisyonlarca buna da eyvallah  denilmesine rağmen, PTT Genel Müdürlüğünce belirlenen cihet sayısına göre personel verilmeyip, ”mevcut kadro ile yapın sorun getirmeyin” talimatıyla görev yapan tüm Dağıtıcı personele PERFORMANS ve ÜSTÜN BAŞARI ödülü verilmesi,
3-       PTT Personelinin Anayasal haklarından biri olan yıllık izinlerinin kullanılmasında “YERİNE ADAM BULURSAN İZİNE ÇIKARSIN” baskısı ile izine çıkamayan personele Hakkının verilmesi PERFORMANSI ARTIRACAKTIR.
4-       Yıllardan beri hem müdürlük, hem veznedarlık, hem memurluk yapan tüm personele vekalet ettikleri diğer görevleri eksiksiz yapmaları ve 3 kişilik işi sorun yaşatmadan yürüttükleri için insan üstü çabaları taktir edilmeli ve Performansın yanı sıra ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ verilmesi durumunda performans artacaktır.
5-       Başmüdürlüklere sorumluluk yüklenip hedef belirlenmesine rağmen, personel giderlerinin azaltılması dışında insiyatif kullanmalarına müsaade edilmeyip, Başmüdürlüğün bilgisi dışında talep edilmeden lüzumsuz onlarca malzemenin (Lüzumundan fazla Terazi, el terminali, yazıcı, su arıtma cihazı, araç, gereç v.s. v.s.) faturası Başmüdürlüğe çıkarılmasına rağmen, hedefleri tutturan ve işin içinden çıkan tüm Başmüdürlük ve kısımlarına yine üstün başarı ödülü verilmesi durumunda  performans artacaktır.
 
Sonuç olarak ülkemizde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 4.105.00 TL iken Performans primi adı altında üç kuruşun, beş kuruşun hesabını yapmaya gerek yok.  Mesai mefhumu gözetmeden canla başla işini bitirmeye odaklanmış tüm çalışanlara PTT A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından yoksulluk sınırının üzerine 1 TL ilave edilmesi durumunda herkesin performansı artacak ve kurumu şahlandıracaktır. EMİN OLUNUZ…
 
Unutmayın. PTT A.Ş. olurken söz vermiştiniz.
Bir daha ki yazımda Sayın eski UHD Bakanımızın söz verdiği %20 temettü’yü hatırlatacağım.
 
Saygılarımla
 
Sedat YILMAZ
Genel Başkan
 
Yaklaşık iki yıl önce kaleme alınan bu görüşlerimiz maalesef bugün bir kez daha haklılığımızı ortaya koymuştur.
Buna göre kimlerin Performansı hak ettiğini yine kısaca ifade edecek olursak, Bir işyerinin başaruısı ekip çalışması ile başlar ve imece usulü ile doruğa ulaşır, Performans ödül sistemidir, cezaya dönüştürülemez, (Görevini kasıtlı olarak yapmayana 657 nin ceza sistemi zaten müsaade etmez) dolayısı ile performansı Ekp hak eder, ekip içerisindeki çürük var ise o da yerel anlamda otokontrolle yok edilebilir.
Biz sendika olarak çalışanların görevlerinin farklılık gösterdiğini, tt gişe ile doğalgaz, su elektrik v.s. gişenin aynı oranda değerlendirilmesinin yanlış olduğunu, yardımcı hizmetlerde çalışan personelin performanstan soyutlanması, performansı artırmak yerine çalışma barışını bozmak için birebir uygulama olacaktır diyerek görüşlerimizi belirttik.
 Görüşlerimize katıldığını belirten PTT Genel Müdürü Sayın Harun Maden de konuyu en kısa sürede değerlendirerek, merkez bazında performansın uygulanacağını ifade etmişlerdir.
Performansla ilgili daha sonraki açıklamalarımızda, Performans kriterleri ve puanlarının belirlenmesi tamamen deneme yanılma yoluna bırakıldı, sahada çalışan personelin kriterleri masa başında belirlendi. Coğrafi, iklimsel ve yoğunluk anlamında yapılan çalışmalar bilimsellikten uzak, ben yaptım oldu mantığına göre değerlendirildi.
7000 işlem temelli puan, tebligatta ortalama 75 adet, kargo kuryede 75 adet, APS’de 135 adet, kayıtsızda ise 1200 adet olarak belirlenerek sayıdan puana gidilmiş olduğu tespit edilmiştir.
Performansa esas puan olan 8575 puanının bulunması ise ortalama başarı puanı 90 olarak alınmış ve usul ve esaslarda belirtilen % 80 ve % 20 formülüne göre,
İşlem temelli puan 7000/ 80= 87,5
Başarı puanı 90 alınmış 90/20=18 olursa çıkan yüzdelikler sonucu 87,5X18=1575 başarının puana dönüşmesi
İşlem temelli puan 7000 +başarı puanı 1575= 8575 olarak kabul edilmiş.
Bu formüle göre 90 başarı notu almak kolay ama 7000 işlem temelli puan için Türkiye’nin tüm bölgelerine bakılması gerekmektedir.
Kurumumuzun her bir tebligat dağıtımı için 10 dakikalık süre tespit ettiğini biliyoruz. 75X10=750 dakika, saate bölündüğünde 750/60=12,5 saat. Bu çelişki iki daire arasında görüşülmeden sayı ve puan belirlendiğinin en basit göstergesidir.
Ayrıca işlem cinsine göre verilen puanlamalar da ayrı bir sorun bir örnek, elektrik tahsilatı ve APS kabulü aynı puandır. Halbuki, bir APS kabulü, bazen 15 dakikayı geçebilmektedir.” dedik.
·         Yazılım nedeniyle işlemlerin yavaş ilerlemesi
·         Kurumun asli ve sürekli işlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi
·         Çalışma ortamının uygunsuzluğu
a)      Tuvaletler kadın erkek ayrımı olmaksızın ortak kullanıma sunuluyor.
b)      Şubelerin tavanları akıyor.
c)       Fare ve haşerelere karşı önlemlerin alınmıyor.
d)      Şubelerin havalandırma, aydınlatma gibi ergonomik sorunları ciddiyetle çözülmüyor.
e)      Kiralanan hizmet binaları gelişigüzel seçiliyor.
f)       İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki eksiklikler personelin sağlıksız ortamlarda çalışmasına neden oluyor. (Doktor, psikolog eksikliği vs.)
Ücretlere ilişkin sorunlar
a)      İvedilikle skala ayarlaması gerektiği, ünvanlar arasındaki makasın yeniden ayarlanması
Başmüdürlüklerde yaşanan sorunlar
a)      Başmüdürlüklerin talepleri Genel Müdürlük nezdinde dikkate alınmıyor.
 
 
BAŞDAĞITICILAR
a)      Başdağıtıcıların Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de kabul edilen yönetici özlük haklarına sahip olmaması, sorunlarının büyümesine neden oluyor.
b)      Başdağıtıcıların görev tanımlarının ve skala ayarlamasının yaptıkları görevlere uygun olarak belirlenmemiş olması mağduriyet yaratıyor.
 
Cihet ve işgücü belirlenmesi
a)      Cihet kodlamalarının son 4 yılda 5 defa yapılmasına rağmenuygulanmamasında ısrar ediliyor.
b)      Boş cihetlerin doldurulmaması nedeniyle hizmet akışı sağlanamıyor.
c)       Hizmeti bizzat sunan, çalışan ve üreten personele cihet kodlama komisyonlarında yer verilmiyor.
d)      Bir dağıtıcı üzerinde birden çok cihetin bulunuyor.
e)      Üzerindeki iş yükü nedeniyle personelimiz yasal izinlerini dahi kullanamıyor.  Emekli olan personelin görevleri geride kalanlara yüklenerek personel üzerindeki iş yükü iyice ağırlaştırılıyor.
f)       Büyükşehir yasasına göre Köylerin mahalleye dönüştürülmesiyle adres bazlı dağıtıma geçildiği defaten tebliğ edilmekte,
Ancak  bir köy dağıtıcısına 67 köy zimmetlenerek tek başına yapması istenilmektedir.
 
Adam kayırma ve ayrımcılık
a)      Özellikle dağıtım birimlerinde bazı personele ayrıcalıklı davranılarak göreve çıkmamasına göz yumuluyor.  
Araç gereç eksikliği
a)      Taşıt imkânı bulunmayan dağıtıcılar, kendi özel araçlarıyla dağıtıma çıkmaya zorlanıyor.
b)      Dağıtıcılar, hurdaya çekilmiş, trafikten çıkarılmış motosikletlerle dağıtıma gitmeye mecbur bırakılıyor.
c)       Dağıtım servislerinde dağıtıcı personele verilen araç gereçler dağıtıcı personelin zimmetine alınıyor. Söz konusu araç gereçlerin arıza yapması durumunda bedeli kendilerine rücu ediliyor, buna karşın araç kullananlar dışında söz konusu personele hiçbir risk ücreti ödenmiyor. 
d)      Yeni alınan Honda marka motosikletlerin birçok arızası “Garanti kapsamında değil” gerekçesi ile arıza bedelleri çalışan personele rücu ediliyor.
Cumartesi çalışması
a)      Münavebeli sistemden vazgeçilmemesi, veya ücretlerin günümüz şartlarına uyarlanması.
Dağıtıcı elbiseleri
a)      PTT A.Ş. Genel Müdürlüğüne bağlı dağıtım birimlerinde değişik tasarım ve kalitelerde dağıtıcı elbisesi bulunuyor.
b)      Kıyafetlerin dağıtımının zamana yayılması nedeniyle sezon ortasında dahi kıyafetlerini tam olarak alamamış personele rastlanıyor.
c)       Elbiselerin hazırlanmasında bölgesel iklim farklılıklarının gözetilmemesi nedeniyle mağduriyetler yaşanıyor.
d)      Kıyafet şartnamesinin her yıl değiştirilmesi, dağıtıcı kıyafetlerinin de her yıl farklılaşmasına neden oluyor.
ÖNERİLERİMİZ
a)      Başdağıtıcıların unvan tanımları yapılmalı, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de kabul edilen özlük hakları verilmelidir.
b)      Başdağıtıcıların da mobil hizmet bedelinden faydalanması sağlanmalıdır.
c)       skala ayarlaması yapılmalıdır.
d)      Komisyonlar tarafından defalarca yapılmasına rağmen boş bulunan cihetlerin bir an önce doldurulması sağlanmalıdır.
e)      Her bir cihet için bir personel istihdam edilmesi.
f)       Personelin izinlerini düzenli olarak kullanabilmesi için yedek personel istihdam edilmeli, yedek personel izindeki personelin işlerini yürütmelidir.
g)      Tüm birimlerin katılımıyla Başmüdür başkanlığında oluşturulacak bir komisyonla cihet çalışmaları belirlenmeli, Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda tüm illerimizde kontrolör marifetiyle yeniden bir inceleme yapılmalıdır.
h)      Özellikle dağıtım birimlerinde kollanarak görevlerini yapmayan personelin asli görevlerine dönmeleri sağlanmalıdır.
i)        Dağıtıcı personele zimmetlenen araç gereçlerin arızalanması durumunda bedelinin personelden tahsil edilmesi uygulamasına son verilmelidir.
j)        Münavebeli sistem, istekli personel başta olmak şartı ile tüm personele adaletli bir şekilde nöbet yazılarak yeniden uygulamaya konulmalıdır.
k)      2013 yılından sonra nüfusu 100 bini aşan yerleşim yerlerinin belirlenmesi ve bir tebliğ ile talimat verilerek bu yerlerde mobil hizmet veren dağıtıcı personele de tayın bedeli verilmesi sağlanmalıdır. 
l)        Bu kış sezonundan başlamak üzere tüm kıyafetlerin (mont, gömlek, pantolon, vs.) aynı anda, sezon başlamadan teslim edilmesi sağlanmalıdır.
m)    Coğrafi bölgelerimizdeki iklim farklılıkları dikkate alınarak kıyafet ve ayakkabıların bölgelerin iklim şartlarına uygun nitelikte olması sağlanmalıdır.
n)      Kıyafetlerle ilgili olarak oluşturulan komisyona tüm sendikaların katılımı sağlanmalıdır. 
 
TEKNİK PERSONEL
a)      2011 yılında çıkarlan bir genelge ile yıllardır kurumda görev yapan teknik personelin gişelerde görevlendirilmeye başlanması, bu personelin mağduriyet yaşamasına neden oluyor.
ÖNERİLERİMİZ
a)      PTTBankkonseptinin başladığı günden beri her türlü sıkıntıyı çeken, sırtında banko taşımaktan, on-line sisteme geçiş esnasında mesai mefhumu gözetmeden çalışan Teknik personelimize yapılan bu haksızlık bir an önce sonlandırılmalı, gişelerde baskı ve sürgün tehdidi ile dilekçe alınarak çalıştırılan sözkonusu personelimiz asli görevlerine getirilerek itibarları iade edilmelidir.
MÜHENDİSLER
a)      Memur unvanıyla çalışan mühendislerinin kendi branşlarında değerlendirilmesi için kurum içi sınavlarda değerlendirilmesi,
DİĞER KONULAR VE ŞİKAYETLERİMİZ
·         Engelli personel , Mevzuat ve genelgeler doğrultusunda korunmuyor,
 
·         Merkezde Şef olmasına rağmen, başka merkezin şefi  geçici görevle getirilerek Müdür Vekili yapılması,
 
·         Bilerek kasıtlı olarak Başmüdürlüğe şef kadrosu verilmeyip, memurun Müdür vekili olarak görevlendirilmesi sağlanıyor,
 
·         Yeni başlayan 12 günlük dağıtıcıya haddinden fazla adet tebligat zimmet edilip, birkaç gün sonra dağıtmadın gerekçesi ile  uyarma cezası verilmesi,
 
·         Yeni alınan motosikletlere bayan personel binemiyor, dolayısı ile motorize dağıtım alanları yaya yapılmaya çalışılıyor,
 
·         Alınan motosikletler şehir içi kısa mesafe dağıtımlar için de uygun değil, küçük ve vitessiz  modellere ihtiyaç var,
 
·         tasfiye edilen araç gereç ansızın görevden kaldırılıyor, yerine herhangi bir çözüm üretilmeden, hizmetin aksatılmaması isteniliyor.??
 
·         Dağıtım birimlerinde keyfi fazla mesai yaptırılarak ücreti ödenmemesi adet haline getirilmeye çalışılıyor.
 
·         DAĞITICI PERSONELE Kanunla ve Toplu Sözleşme ile verilen Pasoların Belediyeler tarafından tek başına iptal edilmesine
PTT Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri yeterince mücadele edememiş, Kanuni hakkımız olan Ücretsiz seyahat için Kurum bütçesinden lüzumsuz harcamalara sebebiyet verilmiştir.
 
·         Milli piyango bilet satışlarında personele yapılan baskılar nedeniyle asli işin aksatılması husus gündeme getirilmiş olup, Genel Müdürlüğün konu ile ilgili “hiçbir personel görev alanının dışında asli işini bırakarak mşilli piyango satışı yapmasına müsaade edilmeyecektir” diye tebliğ yayınladıklarını, aksi tutum içinde olup, gişesini terk ederek veya asli işini ihmal edecek talimat alınmasoı durumunda konuyu belgelendirerek sendikamıza iletmelerini özellikle rica ediyoruz.  Bu konu şile ilgili Güvenlik görevlilerinin dahi güvenliği bırakıp, dışarıda bilet sattığı şikayetleri aldığımızı ve bunların tespiti durumunda kamu çalışanlarını ve kurumu koruması gereken güvenlikçilere kanunsuz görevi verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ayıca konusu suç teşkil eden bu emri yerine getiren güvenlik personelinin ise  sertifikalarının iptali konusunda müracaat edeceğimizin bilinmesini isteriz.
 
PTT camiasına saygılarımız ile duyururuz.
 
Türk Haber Sen
Genel Merkezi
Yönetim kurulu