PTT A.Ş Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;
Gişe ve Büro Görevlisi
Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen)
Gişe ve Büro Görevlisi (İstatistik)
Dağıtıcı
Unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Habere ait geniş bilgi ektedir.