TRT Genel Müdürlüğü sürekli olarak personel sıkışması ve kadro taleplerinin yoğunlaştığı,kısaca kadro problemleri bir türlü rayına oturtulmayan kurum olmaktan kurtulamıyor.
Birkaç gün önce ilan edilen genel duyurulu açıktan alımlar konusunda, TRT de aynı kadrolarda fiilen çalışıp kadro bekleyen ilgili personelin haklı talepleri göz ardı edilerek, kadroların doldurulmasına Sendikamızın itirazları vardır.
Kurumun personel ihtiyacının öncelikle Kurum içinden karşılanması gerekirken ve Kurum içinde personelin bu yönde bir beklentisi bulunmaktayken, açıktan personel alımına öncelikverilmesi, yıllardan beri fiilen bu ünvan görevini yürüten veya atama sırası bekleyenpersonele karşı yapılan en büyük haksızlıktır.Kurumun ihtiyaç duyduğu kadrolar, Kurum içindeki yetişmiş personel terfi ettirilerek doldurulmalı, onlardan boşalan görevlere dışarıdan yeni personel alımı yapılmalıdır.Bu uygulama çalışanın kuruma güven ile aidiyet duygusunu artıracağı gibi beraberinde de performansı olumlu yönde etkileyecek ve kamu yararına verimi artıracağı bir gerçektir.
TRT'de yıllardır idari görevlendirme ilie birçok personel kendi kadro ve pozisyonunun dışında çalıştırılırken, bu personel unutulmuş, adeta dışlanmış ve yok sayılmıştır.Özellikle yıllarca idari görevlendirme ile kurumun ihtiyaç duyduğu alanlarda, kendi kadro ve pozisyonunun dışında çalıştırılan personele, yaptıkları işin kadrosu verilmez, Kurum içi görev değişikliği ve görevde yükselme sınavı açılmazken, dışarıdan yeni personel alımı ile ihtiyaç duyulan kadro posizyonların doldurulmak istenmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz.
İlan edilen yeni sınavda, Kurumun Yapım Yayın Elemanlarının, Program, Haber kadrolarında yıllardır çalışan emektarlarının maalesef dışlandığını görmekteyiz.Bu noktada söz konusu posizyonlara öncelik olarak Kurum içinde atama yapılması bir zorunluluktur.
Kurum, önce mevcut personelinin haklarını vermek zorundadır.Bu bakımdan Kurum personeline, yaş şartı ve KPSS'ye girme şartı aranmaksızın istediği kadrolarda başvurma hakkı tanımalı ve bu adeletsizliğe bir dur denilmelidir.
Kaldı ki Kurum içinde geçmiş dönemde teknisyenlik sınavı açılmış, kazanan personel  gerekli eğitimleri almış ve yedekte beklemektedir.Kurumda sınav kazanıp, kurs görüp, yıllarca görevlerini başarıyla yerine getiren yetişmiş personel yedekte bekletilirken;bu personelin atamasının yapılmayıp, bu kadrolara dışarıdan personel alımına gitmek hangi hakkaniyet ölçütlerine uymaktadır? Prodüktörlük, Kamera asistanlığı gibi branş eğitimi isteyen kadrolarda yıllardır Kameraman, Prodüktör yada Yönetmen olarak çalışan personelimiz yaptıkları işin kadrosunun verilmesini beklemektedir.
Bunun yanında, Türkiye genelinde sayıları 10 kişiyi geçmeyen Usta kadrosundaki personelin de fiilen teknisyen görevini yürüttüğü, dahil olduğu hzimet snıfına ilişkin belirsizlik bir an önce giderilmek zorundadır.Öyle ki, bir süre önce personelin dahil olduğu Genel İdare  Hizmetleri sınıfına Takip memurluğu verilirken bu personele ''siz tekniksiniz'' denilerek bu ünvan verilmemiş, bugün ise teknisyenlikte yine görmemzlikten gelinmektedir.Bugün itibari ile bu personele da haksızlık yapılmamalı ve yine yedekte bekleyen arkadaşlarımızla birlikte Teknik Hizmetler sınıfında Teknisyen olarak ünvanlarının verilmesi gerekmektedir.
TRT'nin mevcut insan kaynağı potansiyelini doğru kullanması, tecrübeli personelinden yeterince faydalanması, yetkin personel ihtiyacını öncelikle Kurum içinden sağladıktan sonra, boşalan görevlere dışarıdan yeni personel alımına gitmesi gerekmektedir.Bu şekilde göreve yeni başlayacak olan personelin de hizmet içinde ve görevi sırasında eğitiminin gerçeklemesi ve verimliliğinin artması sağlanacaktır.
Türk Haber-Sen olarak, TRT Genel Müdürü ve yetkililerden hakkaniyetli davranmasını ve adaletsiz uygulamalara bir son vermesini beklemekteyiz.Yıllardır Kuruma, her şart altında hizmet vermiş olan personelimizin de terfi hakkı olduğunu özellikle hatırlatmak istiyoruz.
TRT'de ortalama yedi yılda bir Görevde Yğkselme sınavı yapılmaktadır.1998 yılında genel duyurulu sınavla kuruma giren personel bugün 40'lı yaşlarına ulaşmıştır.Bu personel yıllardır görevlendirme ile başka işlerde çalıştırılmaktadır.Kurumun genel bir personel reformuna ihtiyacı olmakla birlikte, söz konusu personelin görevde yükselmeleri sağlanarak taltif edilmesi adalet, hakkaniyet ve liyakat ilkelerinin de bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk Haber-Sen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da TRT çalışanlarımızın yanında yer alacak ve çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için her türlü girişim ve mücadele içerisinde olacaktır.
Konunun takipçisi olduğumuzu tüm ilgili personel ile kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Türk Haber-Sen Genel Merkezi
Yönetim Kurulu