TÜRK HABER-SEN TAM KADRO, TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANLAR KURULUNDAYDI 
 
Türkiye Kamu-Sen'in Antalya'da düzenlediği “TEK ADRES” temalı  "TÜRKİYE KAMU-SEN BAŞKANLAR KURULU İSTİŞARE TOPLANTISI" büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. 
  
Toplantı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, sendikamıza gönül vermiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olan bütün yöneticilerimizin aziz ruhları için saygı duruşunun ardından okunan istiklal marşıyla başladı. 
 
Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle Eller Semaya Kalktı 
2015 yılı Türkiye Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Hasan Çakmak toplantıya gelen başkanlara ve katılımcılara Kur’an-ı kerim tilavetiyle ellerimizi semaya kaldırdı. 
 
Kamu-Sen yol haritası belirlendi 
Türkiye'nin dört bir tarafından gelen teşkilat yöneticileri, 3 gün boyunca Türkiye Kamu-Sen'i gelecek günlere taşıyacak yeni yol haritalarını şekillendirmek üzere çalışmalarda bulundu. 
   
Toplantıya Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk’un açılış konuşması damga vurdu. 
….. 
Ne yazık ki, kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini koruyup ilerletme misyonu ile kurulduğunu iddia eden bazı sendikalar, iktidara şirin görünmek ve sendikacılık yaparak değil de iktidarın nimetlerinden faydalanarak üye kazanmak uğruna kamu görevlilerimizin haklarının ellerinden alınmasına ses çıkarmamakta hatta göz yummaktadır. Sendikacılık olağan seyrine aykırı bir şekilde üye kazanarak yetkili hale gelen bu sendikalar, 2012 yılında toplu sözleşme düzenine geçildiğinden beri, 4688 sayılı Kanunun kendilerine tanıdığı geniş yetkilerden faydalanmakta ve toplu sözleşmeler yoluyla kamu görevlilerinin haklarını budayan metinlere imza atmaktadırlar.
Yargı, kişi hak ve özgürlüklerini yönetime karşı korumak, hukuk devletini gerçekleştirmek ve Anayasa’nın üstünlüğünü sağlamakla yükümlü bir organdır. Bu denli önemli işlevi bulunan yargının mutlaka bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Bağımsız yargı, demokrasinin gereği; hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinin dayandığı nokta; temel hak ve özgürlüklerin garantisidir. Bağımsız yargı, adalete ve devlete güvenin yegâne aracıdır. Kuvvetler ayrılığı ise, iktidarın, çoğunluk diktatörlüğüne dönüşerek demokrasiye zarar vermemesi için sınırlandırılıp denetlenmesi ve bu yolla dengelenmesi esasını temel alır. Hukuk devleti kavramı bu amaçla geliştirilmiştir. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan, idarenin tüm işlemlerini yargı denetimine tabi kılan düzeni anlatmaktadır. İktidar gücü, yargı yoluyla sınırlandırılmakta, denetime alınmakta ve dengelenmektedir. Bu nedenle yargının, yasama ve yürütmeden bağımsız olduğu ve güçler ayrılığı ilkesinin Anayasal güvence altında alındığı unutulmadan, yargı kararlarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine saygı gösterilmesi, Konfederasyonumuz Başkanlar Kurulunca, Devletimizin varlığı ve bekası için vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. Bu konuda iktidarı kamu görevlileri hakkında alınmış olan yargı kararlarına uymaya çağırıyor, eylemsizliğimizin yargı kararlarının uygulanacağı umut ve beklentisinden kaynaklandığını ifade ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen’in, başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızda memurlar lehine alınmış yargı kararlarının uygulanmaması halinde her türlü eylemi gerçekleştirecek güce, iradeye ve kararlılığa sahip olduğunun bilinmesini istiyoruz.   
 
Memurların iş güvencelerinin de yok edilmek istenildiği bu dönemde memur ve emeklilerimizin daha da ağırlaşacak şartlar altında ezilmemesi için doğru, dürüst ve gerçek anlamda sendikacılık ilkelerine sahip çıkan kuruluşların çatıları altında örgütlenmek son derece önemlidir. Bu bakımdan her şart altında milletin ve Devletin önceliklerini kendi menfaatlerinin üstünde tutacak siyasi ve sivil toplum kuruluşlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Günün politik koşullarına göre görüş ve tavır belirleyen, memurların yanında olduğunu ifade etmesine rağmen her fırsatta haklarının ellerinden alınmasına yol açan uygulamalara geçit veren oluşumlar, hem siyasi, hem psikolojik, hem de ekonomik anlamda bu milletin üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır.
 Gerek sosyo-politik olaylara karşı ürettiği milli politika ve çözümlerle gerek kamu görevlilerinin haklarının korunup geliştirilmesi noktasında gösterdiği direnç ve ortaya koyduğu mücadele ile gerekse temsil ettiği değerler ve misyon bağlamında gelecekte de ihtiyacımız olan milli duruşun yegâne sahibi olan Türkiye Kamu-Sen, Türk memurunun güvenle sığınabileceği TEK ADRES’tir.
Toplantının öğleden sonraki bölümünde hizmet içi eğitim kapsamında İletişim ve Sendikacılık hakkında eğitim verildi. 
 
Başkanlar Toplantısında İKİNCİ GÜN
Bağlı sendikalar kendilerine ayrılan toplantı salonlarında istişarelerini sürdürdüler.  
 
TÜRK HABER-SEN BAŞKANLAR İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
 
Toplantıda Türk Haber-Sen Genel Başkanımız Sedat YILMAZ;
Türk Haber-Sen’in gelecek günlere daha güçlü bir şekilde ulaşmasında ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik, sosyal sorunların aşılmasında kamu görevlilerimizin bilinçlendirilmesi ve harekete geçirilmesi noktasında yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandığım istişare toplantımıza hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı,
 
Yine Teşkilatımıza bugüne kadar kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş, çilesini ve eziyetini çekmiş, bizlerden önceki yönetici veya üyelerimize sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyor, ebediyete intikal etmişlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyetler diliyorum diyerek Türk Haber Sen e emek veren eski yöneticilere de teşekkürlerini ifade etti.

Daha sonra sözlerine şöyle devam etti,
 Son gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzdan bu yana, her türlü olumsuzluğa rağmen, sendikamızı ve taşıdığı değerleri cansiperane koruyan ve Türk Haber-Sen bayrağını cennet vatanımızın dört bir köşesinde dalgalandıran siz değerli şube başkanlarımıza, il temsilcilerimize, sizlerin nezdinde burada olmayan yönetim kurulu üyelerimize, işyeri temsilcilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde Türk Haber sen dim dik ayakta, rakiplerimizin korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. 
 
Türk Haber-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, sizlerden aldığı güçle, her türlü haksızlığın karşısında olmaya, her türlü ihaneti bertaraf etmeye ve devletimiz ve milletimiz üzerinde oynanan her türlü kirli oyunu bozmaya muktedir olacaktır.  
 
Hizmet kolumuzdaki yaklaşık 50 bin kamu görevlisinin, sonra da taşıdığımız ve savunduğumuz değerler itibarıyla 77 milyon Türk milletinin yükünü omuzlarımızda taşıyoruz.
  
Türk Haber-Sen yüreği vatan ve millet aşkıyla çarpan üyelerinden aldığı güçle; memurlarımızın kazanılmış haklarına, kardeşliğimize, birliğimize, dirliğimize, değerlerimize, Türklüğümüze ve dilimize karşı yapılan her türlü eylem ve girişimin karşısında olmuştur; bundan sonra da olmaya devam edecektir. 
 
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilgi ve birikimimizi tüm hedef kitlemize bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz.  
 
Bu bilinçle hareket etmek suretiyle, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, sendikamızın daha da güçleneceğine olan inancım tamdır. 
 
Anlatılan konular siyasi irade ve onun bürokratlarının düşünceleri, bu düşünceleri çözmeden mücadele şeklinin belirlenmesi mümkün olmadığından, teşkilatımızın yönetici kademesinin bunları bilmesi gerekmektedir. Kurumlarımızın yok edilmesi noktasındaki operasyonlarına Türk Haber Sen olarak en radikal düzeyde mücadele ortaya konulacaktır. Hukuki süreçlerde hiçbir tarih atlanmamış öncelikle süresi içerisinde hukuki müdahale edilmiştir, bundan sonraki mücadelemiz yılmadan anlatmak, anlatmak ve anlatmak, daha sonra ise  bilinçlendirdiğimiz kamu çalışanları ile de kurumu yok etmeye çalışanların karşısında dağ gibi bir set oluşturarak mücadelemize devam edeceğiz.
 
Daha sonra Şube Başkanlarımız ve  il temsilcilerimiz bölgelerinde izledikleri sorunları genel merkez yöneticileri ile paylaşarak alınması gereken önlemler üzerinde çalışmalarına devam etmişlerdir.
Toplantı sonunda Türk Haber Sen ailesi birbirine veda ederek görev yerlerine dönmüşlerdir.
 
Buradan tekraren Toplantının tüm teşkilatımıza hayırlara vesile olacağı inancımızla toplantıya katılan ve hazırladıkları raporlrla toplantıya destek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyoruz.
 
Türk Haber Sen
Genel Merkezi
Yönetim Kurulu
 
(Resimler yarın ilave edilecektir)