MÜCADELE EDENLER HER ZAMAN KAZANAMAZLAR AMA
KAZANANLAR HER ZAMAN MÜCADELE EDENLERDİR.

Değerli PTT Çalışanı arkadaşlarımız,

Bildiğiniz üzere PTT Genel Müdürlüğünün PTT A.Ş. yapılması sürecinde ne söylediysek, maalesef haklı çıkmaktan hoşlanmasak ta PTT A.Ş. ye karşı çıkıştaki haklılığımız her geçen gün fazlasıyla fark edilmektedir.

Öyle ki!
PTT Çalışanlarına yetkilendirdikleri yandaşlar aracılığı ile ballandıra ballandıra anlattırılan ve personelin iştahını ile beklentilerini yükselten söylemlere dün nasıl yalan dediysek, aldatmaca dediysek bu gün de en yüksek perdeden PTT çalışanlarının aldatıldığını, tüm ekonomik ve sosyal haklarının her geçen gün yok edileceği gerçeğini yaşayarak görmekteyiz. (Bir parmak geçici bal istisnadır.)
 
Yeni bir personel istihdam şeklinin oluşturulmasına yandaşlık yapan, direnişimizi kırarak bugün İdari Hizmet Sözleşmeli statünün doğmasına vesile olanlar, çalışma hayatındaki iş güvencesinin ve eşitlik ilkesinin katledilmesine vesile olmuşlardır.

Göz göre göre aynı işi yapmasına rağmen farklı özlük hakları ve ücretleri ile bölünen personelin yaşadığı sorunlardan biri de deneme süresinde fazla mesai yaptırılıp, ancak ücretinin ödenmemesi idi.

İşte bu anlamda Sendikamız, başından beri hukuka aykırı olarak angarya yaptırılmasına müsaade etmeyeceğini belirttiği, bu yönde kurumsal ve hukuksal mücadeleye başladığı duyurulmuştu.

Hukuk devletinde hiç bir kurumda fazladan iş yaptırılarak karşılığının ödenmemesi kabul edilebilir bir durum değildir.

İşte bu konuda Sendikamız, yalnızca söylemle değil, Hukuksal anlamda somut adım atarak bu konuyu yargıya taşımış ve GERİYE DÖNÜK haklarımızın alınmasında mücadelesini vermiş ve akabinde haklı davasını kazanmıştır.

Şimdi Konu Genel Müdürlük nezdinde resmi yazışma ile de takip edilerek, mağdurlardan tek tek talep alınmadan, tüm hak sahiplerine geriye dönük ücretlerinin ödenmesi talep edilecektir.

Ödenmemesi durumunda geriye dönük fazla mesai yapmış ancak ücretini alamamış sendikamız üyesi olsun olmasın tüm mağdurlara hukuksal destek verileceğini bilmenizi isteriz.

Buradan ifade etmek isteriz ki,
Tüm kurumlardaki Hukuka veeşitlik ilkesine aykırı, tüm konular birer birer yargıya taşınmış, taşınmaya devam edecektir.

İHS Lİ PTT çalışanlarının
Ek Ödemeleri,
Usul ve Esaslardaki kanuna aykırı uygulamalar, 
Performans usul ve esasları,
sözlü mülakat zorunluluğu v.b bir çok konu yargı süreci devam etmektedir.
yeterki inanın ve güç birliği yapalım.
Bizleri bölmek ve yutmak isteyenlere fırsat vermeden haklı mücadelenize destek verenlerle bir arada olmanız dileklerimizle,
nice başarılara.

Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu