AÇIKTAN ATAMA İLE MEMUR YERİNE  DAĞITICI ÜNVANLI PERSONEL ALINMALIDIR.


PTT Genel Müdürlüğünün Mart ayında Açıktan alım için ilana çıkacağı ve bu rakamın 1200 kişi olarak tasarlandığı bilinmekte, Personel eksiğinin had safhada olduğu bilinmesine, mübalaasız her işyerinde birden çok memur, dağıtıcı, teknik v.s. eksikliğinin 1200 kişi ile kapatılmayacağının bilinmesine rağmen bu rakamın yetersiz olacağı aşikardır.

PTT Genel Müdürlüğünün bizzat kendi kontrolörleri ve yetkili makamlarınca belirlenmiş iş gücü incelemesine göre boş norm sayısının tamamen doldurulması gerekmektedir.

Sendika olarak yaptığımız yüzeysel bir çalışmada dahi şu an 513 Müdür, 327 Şef, 1770 Memur, 6339 Dağıtıcı (Taşeron firma dahil edilmemiştir) olmak üzere toplam 8949 eksik personelle görev yürütmektedir. Bu rakamlar 2 ay önceki bir istatistikten alınma olup, bu süre içerisinde özellikle Ocak ayında emekli artışı dikkate alındığında en az %15 daha ilave eksiklik ortaya çıkmaktadır.

1200 personel alımı yeterli değil,

Personel alımı elbette bir nebze de olsa sıkıntı çeken merkezlerimize bir can suyu olarak değerlendirilecektir. Ancak sorunların çözümüne katkıda bulunamayacaktır. Buradan açıkça sesleniyoruz. 

Kamu hizmetinin tam ve eksiksiz yapılması personelin tam ve eksiksiz istihdamı ile gerçekleştirilebilir. Personel giderleri kısılarak kar hedeflenmesi durumunda hizmet kalitesi ve güvenilirlik yok edilecek bugün rekabete açılan kurumun (!)  tercih edilmesi mümkün olmayacaktır.

ALINACAK PERSONEL DAĞITICI ÜNVANLI ALINMALI, 
4 YILLIK ÜNİVERSİTE MEZUNU DAĞITICILAR İLE MEMUR NORMU TAMAMLANMALI.


Eski Ulaştırma Bakanının sözü var.......


Bilindiği üzere yıllardan beri bu kurumun vazgeçilmezi, Aynası, Görünen yüzü dağıtıcılarımız. Söze gelince hep en önde ama Kurum imkanlarının eşit paylaşımı, gelecek, kariyer, ünvan değiştirmede, yükselmede  göz ardı edilmektedir.

Bu kurumu tanımadan Kurumun posta dağıtım birimlerini görmeden, tabiri caiz ise postanın tozunu yutmadan Memur olarak açıktan atama ile personel alımında kurumsal veya kamu yararı kesinlikle yoktur.

Dağıtım birimlerini tanıyarak, postanın, posta torbasının ne olduğunu bizzat pratikte görerek PTT nin tüm hizmetlerini herkesin bilmesi gerektiğini savunan yönetim. Bu konuyu İVEDİ olarak değerlendirmelidir.

Unutulmamalıdır ki posta birimlerini gezmemiş, görmemiş yöneticiler bugün Posta Dağıtımlarını yönetiyorlar. Sıkıntıların başlıca kaynakları da bu.

Türk Haber Sen'in yetkili olduğu yıllarda yapılan Kurum İdari Kurulu toplantı tutanaklarında bu görüşümüz tekrar tekrar dile getirilmiş ve o günkü Yönetim bunu şifahi olarak kabul edilebilir görmesine rağmen bugüne kadar bir adım atılmamış ve hayata geçirilmememiştir.

Biliyoruz ki Memur pozisyonunda çalıştırmak için 4 yıllık üniversite mezunu şartı bulunmakta ve yalnızca bu personelden başlayarak memur normunun doldurulması, boşalan dağıtım personeli yerine ise açıktan atama ile personel alınması kurumun geleceği ve hizmet kalitesi için vazgeçilmez bir zaruriyettir.

Tabii başka bir niyet yoksa,
kurumun geleceğini düşünüyorsak ?

Talebimiz tüm 4 yıllık Üniversite mezunu dağıtıcı ünvanlı personelin sınavsız boş memur normlarına yerleştirlmesi, açıktan alınacak personelin ise dağıtıcı ünvanı ile istihdam edilmesidir. Bir dönem sonra da yine aynı çark açıktan atama ile yerleştirlenlere gelecektir. 

Talebimizin Yönetim Kurulunda değerlendirilerek personelin moralinin ve beklentilerinin karşılaşacağını temenni ediyoruz. 

Haklarımız için

Çalışan, Üreten, Yol gösteren Hak eden ve hakkını mutlaka alan sendika..
TÜRK HABER SEN