ANGARYA YASAK, 
İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN MESAİLERİN TAMAMININ ÖDENMESİ İÇİN YARGIYA GİTTİK.


PTT Genel Müdürlüğünde İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılan sendika üyelerimizin 4 aylık deneme süresi içerisinde hak kazandıkları fazla mesai ücretlerinin ödenmediği, sendikamız üyelerinin bu konuda mağdur edilmesi üzerine 15.12.20014 tarih ve 704 sayılı yazımız ile anılan personele fazla çalışma karşılığı olan ücretin ödenmesini talep ettik.
PTT Genel Müdürlüğünün 22.12.2014 tarih ve 17792 sayılı yazısı ile “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş İdari Hizmet Personelin Sözleşme Esasları, Sözleşme Ücretleri ve Fazla Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslarda; ilk defa işe başlayan ve kendisiyle dört aylık deneme sözleşmesi imzalanmış personele bu sözleşme döneminde “temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve yemek yardımı dışında herhangi bir ücret ödenmez” düzenlemesi yer aldığı itibariyle ödenme yapılamayacağını bildirmiştir.

Ancak, dört aylık deneme süresi içerisinde personelin kırk saati aşan çalışması fazla çalışma niteliğindedir. Buna göre fazla çalışma ücretine hak kazanmış deneme süresindeki İHS li personele de fazla mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun Fazla mesai yaptırılarak karşılığında hak edilen ücretin ödenmemesi Anayasada angarya olarak değerlendirilmiş angaryanın her şekli yasaklanmıştır.
Devlet eliyle çalıştırılarak hak'kın ödenmemesi hiçbir şözleşme ile belirlenemeyeceği gibi ayrıca İHSözleşmesinde de açıkca mesai yaptırılır ancak ücreti ödenmez denilmemektedir. 
Bu düz mantıkla personelin hakları bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gasp edilemez, sözleşme maddesinde harcırah yazmıyor, harcırahlı göreve gönderilen İHS personele harcırahlarının da ödenmemesi söz konusu olmuş mudur ?

Gerek dört aylık deneme sürecinde, gerekse daha sonra bazı başmüdürlüklerde fazla mesai yaptırılarak mesailerin ya hiç ödenmediği, ya da eksik ödendiği sendikamızca tespit edilmiş, öncelikle sendikamız ilkeleri doğrultusunda muhatapları ile yazışma yapılmış, alınan cevaplara göre yasal çerçecede tüm personelin hakları yargıya taşınmıştır.

Hak için mücadelemiz devam edecektir.
Mesai konusunda da en küçük ayrıntıta kadar takibimiz devam edecektir. Ta ki haklarımızın tamamı alınıncaya kadar.

Not: Bu konuda mağdur olan tüm personel      bilgi@turkhabersen.org.tr adresinden sorunlarını iletebilir.

Türk Haber sen
Farkımız İlkelerimiz..