DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

…………………………………. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ’NE


........................................


2012 Nisan ay
ı (25/04/2012) tarihli kurum idari kurul toplantısı 5. maddesinde yer alan maaşlarda düzey artışı başlıklı kararda başdağıtıcıların ‘’bulundukları ücret grubunun tavanına yakın bir ücret aldıkları ve maaş artışının YPK tarafından yapılacak bir düzenleme ile mümkün olduğu ve bu hususta başdağıtıcı unvanının bir üst gruba alınması yönünde yönetim kurulumuzca 31/01/2012 tarihli ve B.11.2.PTT.0.71.07.00-841.2.17-1313 numaralı yazıyla Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’ndan yetki istendiği ‘’ belirtilmiştir. Bilindiği üzere 12.04.2012 tarihli 28262 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin esaslar’ başlığı altında başdağıtıcı, yönetim hizmetleri grubuna alınmıştır. Ancak o tarihten beri bu KİK toplantısı ve 12/04/2012 tarihli 28262 numralı resmi gazetede yayınlanan karar yok sayılıp başdağıtıcı maaşları ve özlük hakları konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamış, başdağıtıcılar bu üst gruba alınmamış gibi işleme tabi tutulmuştur. Ancak kurumca 2013 yılı kasım ayında dağıtıcılıktan memurluğa yükselme sınavı yapıldığında memurluğa geçmek isteyen başdağıtıcılar için PTT A.Ş insan kaynakları daire başkanlığının 11.11.2013 tarihli 75131318-774.05-12379 sayılı memur görevde yükselme sınavı konulu yazısında ‘Başdağıtıcı pozisyonu, yönetim hizmetleri grubunda sayılan kadro pozisyonlar arasında yer aldığı’ belirtilip memur görevde yükselme sınavına başvuruları sınav komisyonunca incelenerek anılan sebeplerle kabul edilmemiştir. Buna müteakip Şeflik sınavı yapılacağı zaman başdağıtıcılara görevde 4 yıl çalışmış olma şartı konulup, kendilerinden bir alt grupta yer alan veznedarlara 3 yıl ve memurlara 4 yıl şartı konularak üst grupta olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.

Yukar
ıda arz ettiğim durumlar göz önünde bulundurularak mali ve özlük haklarımın yeniden düzenlemesini ve tarafıma bu yönde cevap verilmesini talep etmekteyim. Bilgilerinize arz ederim.