Bilindiği üzere 5345 sayılı kanunla memurların emeklilik süreleri kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl olarak düzenlenmişti.
 
Ancak 1999 yılından sonra iş başına gelen hükümetler, yaptıkları düzenlemelerle emeklilik yaşını  kadınlarda 60’a, erkeklerde ise 65’e kadar kademeli olarak yükseltmişlerdir. Fakat yapılan düzenlemelerde, memurların 30 yıldan sonraki hizmetlerinin emeklilik ikramiyesine dahil edilmesiyle ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.
 
Türkiye Kamu-Sen ve Türk Büro-Sen olarak, bu güne kadar yapılan Toplu Sözleşme Görüşmelerinde ve yılda iki defa toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantılarında, bu adaletsizliği dile getirerek, yaşanan adaletsizliğin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ettik.
 
Kamu çalışanlarının 30 yıldan fazla çalışma sürelerinin emeklilikte sayılmaması büyük bir adaletsizlik olarak önümüzde durmaktadır. Kamuda çalışan işçilerde çalışılan sürenin tamamı emeklilik ikramiyesine sayılmakta ve ikramiye miktarları yüksek oranlar tutarken, memurlar için 30 yıl ile sınırlandırılması ikramiyelerinin de düşük miktarda kalmasına sebep olmaktadır. Bu durum Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır. Bugün itibariyle, 25 yılın üzerinde çalışan memur sayısı 800 bini aşmıştır. Başta 800 bin memur olmak üzere, çalışanların tamamı Anayasa Mahkemesi’nin kararını umutla beklemektedir. 
 
Bu haksızlığın giderilmesi mücadelesini yıllarca gerek toplu pazarlık masalarında, gerekse kamu personeli danışma kurullarında verdik. Hükümet bu haksızlığı gidereceğine dair söz vermesine rağmen, maalesef bugüne kadar herhangi bir kanuni düzenleme yapmamıştır. Anayasa Mahkemesinin 30 yıldan fazla sürelere ikramiye ödenmemesini öngören hükmü 25 Aralık 2014 tarihinde esastan görüşüp karar vereceği tüm kamu çalışanlarında umutlu bir bekleyişe dönüşmüştür. Anayasa Mahkemesinin, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu hükmü iptal etmek suretiyle, milyonlarca mağdur olan memurların mağduriyetlerini gidermesini bekliyoruz.

Anayasa Mahkemesinin 30 yıldan fazla çalışma sürelerinin emekliliğe dâhil edilmesi yönünde karar vermesi durumunda çalışma sürelerinin tamamı emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınacağından memurların emeklilik ikramiyesi de artmış olacaktır.

 

 2014 YILI MEMUR MAAŞLARINA GÖRE EMEKLİ İKRAMİYELER

(30-35-40 YIL HİZMETİ OLANLAR İÇİN)

Tablodan da anlaşılacağı üzere 30 yıldan fazla çalışanların her yıl için kayıpları 1,2 ve 3. grupta yıllık 2,588 TL, 4 ve 5. Grupta yıllık 2,102 TL, 6. Grupta ise yıllık 2.041 TL’dir.

 

Sıra no

UNVAN
Derece/Kademe
Gösterge/Ek Gösterge
Makam/Görev Tazm.

30 YIL

35 YIL

40 YIL

1

 Mimar, Mühendis, Denetçi, vs.
(1/4 -1500/3600)

77.635,80

90.575,10

103.514,40

2

Müfettiş, Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları,
Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, vs.
(1/4-1500/3600) (Makam:2000/Görev: 8000)

77.635,80

90.575,10

103.514,40

3

Uzman Doktor, Doktor, Veteriner Hekim, vs.
(1/4-1500/3600)
(Döner sermaye farkı)

77.635,80

90.575,10

103.514,40

4

Öğretmen, İmam, Müezzin, vs.
(1/4-1500/3000)

63.083,10

73.596,95

84.110,80

5

Avukat
(1/4-1500/3000)

63.083,10

73.596,95

84.110,80

6

Memur, Hemşire, Ebe, vs.
(1/4-1500/2200)

61.235,40

71.441,30

81.647,20