PTT Genel Müdürlüğü,07.03.2013 tarih ve 1746 Sayılı Genelgesi ile, kurumun dağıtım hizmetlerinin daha etkin olarak yürütülmesi kapsamında Cihet İyileştirme Sistemi (CİS) projesini devreye sokmuştur.
 
 Yani dağıtıcı personel internet üzerinden GPS cihazlarıyla, çalışıp çalışmadıkları, nereye gittikleri harita üzerinden izlenmesi amaçlanıyor.
Sendikamız bu uygulamanın insan haklarına aykırı olduğunu, kişinin özel ve aile yaşamına müdahale olduğunu düşünerek uygulamanın iptali konusunda Sendikamız Danıştay’a dava açmış bulunmaktadır.
 
 
                        DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA
            ANKARA
 
            YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ VARDIR
 
                          DAVACI: Türk Haber Sen
 
                          Dr.Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA
 
                          VEKİLİ    :İlhan KARA
                          (Aynı Adreste)
 
                         DAVALI :PTT Genel Müdürlüğü/ANKARA
 
                          TEBLİĞ TARİHİ: 07.02,2013
 
         DAVA KONUSU: Davalı PTT Genel Müdürlüğünün dağıtıcıların konum bilgilerinin alınarak harita üzerinde izlenmesi, dağıtıcıların günlük olarak dağıtım cihetine çıkmadan önce GPS cihazlarını alarak dağıtıma çıkmalarının sağlanması, dağıtım cihetinde GPS cihazlarını yanlarında bulundurularak çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, dağıtım dönüşünde ise şarj cihazına takılmasının sağlanması… İbareleri taşıyan 07.02.2013 tarihli ve 1746 Sayılı “dosya” başlıklı işlemin öncelikli olarak yürütülmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebinden ibarettir.