Sayın TRT çalışanları, değerli üyelerimiz.
Etrafta konuşarak ve doğru-yanlış SMS mesajı atarak sendikacılık yapmaya çalışan malûm müessesenin aksine, Türk Haber Sen geçmiş tecrübeleri ve hukuki birikimi ile açtığı davalarda personelimiz lehine kazanımlarına devam etmektedir. Hatırlatmak gerekir ki yetkili sendika göstermelik olarak açtığı davaları çoktan kaybetmiştir.
Sendika avukatımızın vekil bulunduğu iki ayrı dava hukuki sürece sokulmuştur. İlk davamız kuruma dilekçe ile yapılan başvuru reddedilince şahıs olarak açılmış ve daha önce faydalanamayan sendika üyemiz davayı 08.11.2017 tarihinde kazanarak bu ödeneği alma hakkına erişmiştir. Bu karar emsal teşkil etmektedir. Lütfen ekteki kararı inceleyiniz.
Diğer davayı ise Türk Haber Sen, faydalanamayan tüm üyelerimiz adına açmıştır ve süreç devam etmektedir. Ancak bu davada hâkim tarafından, 01.03.2018 tarihinde bir ara karar çıkarılmıştır. Ekte sizlerin de inceleyeceği üzere; mahkeme kurumdan ek 125TL, giyim yardımı vb. konularda başvurduğu yayında çalışan-çalışmayan ayrımını neye göre yaptığına dair belge istemiştir. Zira bu uygulamanın hangi kriterlere dayandığı kurumun savunmasında açık olmadığı kanaati oluşmuştur. Oysa Yargıtay’ın geçmiş dönemdeki içtihat kararlarına göre TRT’nin yayın kuruluşu olarak bir bütün olduğu, intibak ve özel hizmet tazminatlarının genele şamil ödenebildiği hepinizin malûmudur.
Kazandığımız bireysel dava ve bu ara karar elimizde olarak, yaptığımız girişimlerle 125TL’nin herkese verilmesi hususunun 11.04.2018 tarihli TRT Yönetim Kurulu Toplantısı’nda gündeme alınması için mutabakata varılmıştır. Giyim yardımı ile ilgili diğer süreç de devam etmektedir.
Hukuki süreç yukarıda belirtildiği halde iken, malum sendika sadece propaganda ile parsayı toplama niyetiyle başarıyı kendine biçmek istemektedir. Oysa kendileri reddedileceğini bile bile, toplu sözleşme metnini mahkemeye vermişler, mahkeme ise, doğal olarak, kendi imzaladıkları metni dava edemeyeceklerini söyleyerek ret hükmü vermiştir. Kaybetmek için dava açmışlardır.
Ülkesine, milletine ve devletine gönülden bağlı olan Türk Haber Sen, kamu personelinin devletimizin temel öğesi olduğu bilincinde sendikacılık faaliyetlerine devam etmektedir. Emeğin ve sosyal adaletin koşulsuz destekçisi bir sivil toplum örgütü kimliğimize güvenerek; bu niteliklere sahip olmayan ekip ve güruhlara itibar etmemenizi istirham ederiz.