Sendikacılık nedir?
Ne yaptığımız zaman taktir edilir, neyi yapmadığımız zaman eleştirilmemiz gerekir.
Türk Haber Sen olarak biz hak yolunda yılmadan yürüyeceğimizi, hak anlamında üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirmek için mücadele vereceğimizin sözünü verdik.
Kamu çalışanlarının ortak HAK ları ve menfaatleri bizim başlıca sorumluluklarımızdandır.
Bu anlamda haklının hakkını araştırmak, duyurmak ve mücadelesinde beraber olmak bizim görevimizdir.
Kitle sendikacılığında HAK’ın bireysel değil, tüm kitleye eşit anlamda kullanılması esastır. Bireysel anlamında aranan hak hak olmaktan çıkar, kişisel menfaatlere girer ki Allah muhafaza Bizim ilkelerimize ters bir işlemdir.
 
ŞEF SINAVINA GENEL İDARİ HİZMET (GİH) GRUBUNDA BULUNAN TÜM PERSONEL MÜRACAAT ETSİN
Dememizin nedenleri,
Tekrar açıklamakta yarar görüyoruz. Posta Telgraf Teşkilatı Giriş Kademesinde açıktan atanan ve aynı grupta bulunan (GİH) personelin hakları eşittir. Biri birinden unvan farklılığı dışında hak anlamında hiçbir üst yada alt grupta değildir, farklı KPSS puanı ile girmemiş, Farklı sınava tabi tutulmamıştır. Şef Pozisyonuna yani bir üst unvana geçişlerinde farklı ihtisas alanlarına göre görev verilmemekte, Örneğin;PTT Merkez Müdürlüğünde çalışan 4 yıllık gişe memuru hiç dağıtımda çalışmamış memur arkadaşım sınav sonrası Dağıtım Birimine Şef olarak atanıyor, yine Yıllarca Başdağıtıcılık yapmış hiç Merkez Müdürlüğünün içinde bulunmamış dağıtım personeli sınav sonrasında Şef olması durumunda Merkez Müdürlüğü ya da Başmüdürlük birimlerinde göreve getiriliyor.
Bu nedenle; özellikle sınava giriş şartlarında ve atamalarda bir ayrım olmamasına karşılık, aynı grupta bulunan personelin de bir üst unvana atanmaları hususunda eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade ediyoruz.

BİZ BU İTİRAZIMIZI ve İDDİAMIZI ŞİMDİ YAPMIYORUZ.
Elbette Kurumların Kanun ve yönetmeliklere göre hareket etme zorunluluğu var ve buna göre işlem tesis etmek zorundadırlar, ancak bizim bu iddiamız, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin resmi gazetede yayınlandığı 12.04.2012 tarihten itibaren devam etmekte ve hukuki anlamda itirazımız ve konu ile ilgili davamız süresi içerisinde açılmıştır.(Danıştay 5. daire 2012/5419 E)

BUGÜN HARİÇTEN GAZEL OKUYAN SENDİKACILAR  USUL ÖĞRETMEYE ÇALIŞACAĞINA, O GÜN GASP EDİLEN HAKLAR KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARI ATMALARI GEREKİRDİ.
Aynı yönetmelikte MÜDÜRLÜK pozisyonuna atanacaklarda yazılı sınavında başarılı olanlara ilave olarak sözlü sınav şartının konulması yine Türkiye Kamu-sen Tarafından yargıya taşınarak yalnızca sözlü sınavı ile atama  yönünde iptal kararı çıkmıştır.
Haksızlığın olmadığı yerde HAK kelimesi gündeme getirilmez. Yapmış olduğumuz konu ile ilgili görüşümüzde bir eksiklik göremeyenlerin..... öyle değil de böyle imiş hikayeleri,  anılan HAKLARI yok sayamaz.

NEDEN DİLEKÇE VERİLMESİ YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİLDİRDİK.
Halen devam etmekte olan “Dağıtıcıların memurluğa geçişlerinde sınav şartının kaldırılması” ve önceki gibi PTT Yönetim Kurulunun kararıyla sırası gelenlerin istekleri durumunda memur ünvanına geçişlerinin sağlanması için açılan davamız (DANIŞTAY 5. DAİRE 2012/5419 E) devam etmekte ve kazanılması durumunda,

  • Bu son örnekte olduğu gibi Genel İdari Hizmet grubunda bulunan Memur, Dağıtıcı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför kadrolarının atama ve yer değiştirilmelerde eşit haklara sahip olduklarını talep ettiğimiz davamızın kazanılması durumunda dilekçe veren ilgili personelin doğrudan hak sahibi olacakları,
  • Ayrıca isteyenlerin bireysel olarak müracaat ederek, haklarını vermiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda arayabilecekleri gibi,
Yukarıda yazdığımız gerekçelerimiz ve haklı iddialarımızdan asla vazgeçmeyeceğimizi, bu hususta her türlü yasal yolları sonuna kadar kullanacağımızı, Sendika olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi bilgilerinize sunar,
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.   
 
Türk Haber Sen
YÖNETİM KURULU

Konu ile ilgili Açtığımız dava dilekçesi ektedir.