Konfederasyon olarak, memurların özel sektörde çalışan eşleri nedeniyle tayin taleplerinde, kesintisiz 3 yıl sigortalı olma şartı girişimlerimiz sonucunda son iki yılda 360 güne indirildi.

 

Hatırlanacağı üzere, 16 Ağustos 2014 günü Resmi Gazetede yayınlanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile memurların eş durumu nedeniyle tayin taleplerinde, sigortalı çalışan eşler için yeni bir düzenleme getirilmişti.

 

Yönetmeliğin 4. maddesinde 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin 14. maddesi ile memurlara sigortalı çalışan eşler için eş özrüne bağlı yer değiştirme hakkı tanınmış, sigortalı çalışan eşler için de aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme hakkının verilmesi sağlanmıştı. 

 

Ancak ilgili yönetmelikte belirtilen “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir” hükmüne uygun sigortalı eşlerin bulunması neredeyse imkânsızdı.

 

Türkiye Kamu-Sen olarak  “kesintisiz 3 yıl sigortalı olarak çalışma” hükmünün değiştirilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik; açtığımız davalarla bu hükmün iptal edilmesini istedik.  İlgili yönetmelikteki hükmün son iki yılda 360 gün olarak değiştirilmesinin yerinde olacağını ve yaşanan mağduriyetlerin giderileceğini ifade ettik.

 

Konuyla ilgili olarak Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşerek , 3 yıl sigortalılık şartının kaldırılacağı yönünde söz almıştı.

 

Neticede, bugün yayınlanan resmi gazetede aile birliğini yok edecek düzeyde mağduriyetler oluşturacak uygulama talep ettiğimiz doğrultuda değiştirildi. Resmi Gazetedeki hükümle, çerçeve yönetmelikte yer alan kesintisiz 3 yıl ibaresinin son iki yılda 360 gün olarak değiştirildi.

 

Yayınlanan kararla ilgili açıklama yapan Genel Başkan İsmail Koncuk, “Okulların açılmaya yaklaştığı, yaz döneminin bittiği ve memurların yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmeye alındığı bugünlerde aile birliğinin korunması adına yapılan bu değişiklik geç kalmış olmasına rağmen hayati derecede önem teşkil etmektedir.” diyerek şunları söyledi:

 

“En başından beri olmaması gereken bir uygulamanın, var olan bir hakkın geriye götürerek insanların sıkıntı yaşamasına sebep olması ve düzeltilmesi konusunda da bu kadar sürüncemede bırakılması doğru olmamıştır. Her şeye rağmen, geç de olsa büyük bir yanlıştan dönülerek hakkın iade edilmesi de memnuniyet vericidir “