Sendikamız tarafından PTT Genel Müdürlüğüne bir başvuru yapılarak mobil araçların hafta sonu çalışması hizmetinden vazgeçilmesini talep ettik.

Yaptığımız başvuruda söz konusu düzenlemenin amaçlandığı gibi ekstra gelir getirici bir yanı olmayacağı kurumun iş ve işleyişi bakımından bir fayda sağlamayacağı gibi giderleri de artıracaktır. 

Mobil araçlarla günlük olarak ta çok az işlem yapıldığına dikkat çekilen başvuru yazımızda mobil tahsilat araçları ile gerçekleştirilen işlemlerin bir bütünlük arz ettiği belirtilerek bu faaliyetle sorumlu olanlarda dahil birçok kişinin görevde olacağı aşikardır.

Başvurumuzda bunun bir maliyeti olacağı ve hafta içi de çalışacak personelin moral ve motivasyonunun olumsuz etkileneceği ifade edilerek Cumartesi ve Pazar günleri mobil araçla çalışmaya dair kararın kaldırılması istenmektedir.