PTT PERSONELİ İŞ YOĞUNLUĞUNDAN İZİN KULLANAMAZ İKEN,
SOKAKLARDA MİLLİ PİYANGO SATMASI İÇİN SEYYAR SATICI OLMAYA ZORLANIYOR.

PTT NİN ASLİ İŞLERİ YILBAŞINA KADAR BEKLESİN. (!)


6475 sayılı POSTA HİZMETLERİ KANUNU
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kanunun amacında da belirtildiği üzere 174 yıllık Posta Teşkilatının asli görevi, posta hizmetlerinin kaliteli,  süratli olarak Kamuya ulaştırılmasıdır. Hizmet kolumuzda bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatının personel eksikliği yaşadığı, sürekli geçici görevlendirmelerle iş yerlerinin birbirine destek verdiği, personel asli görevlerini yürütürken izine dahi çıkamadıkları, personel eksikliği nedeniyle etkin ve süratli olamadığı,
Yine Dağıtım Servislerinde 2 veya 3 cihete gitmesi hususunda baskı yapılarak, kar amacıyla talepte bulunulmayan araç gereç eksikliğini dahi personelin sorumluluğuna yansıtıp, Motorize cihetlere yaya olarak gitmek zorunda bırakılan, PTT Genel Müdürlüğünden gelen ikazlarla “tebligatlar azami 3 gün içerisinde teslim edilecek, %2 den fazla devir bırakılmayacak baskılarını yalnızca dağıtım personeline yönelten, Dağıtıcı personel iş yoğunluğundan izine çıkamaz iken, yerine adam bul diyerek Devlet adabına yakışmayan mobbinglerle personeli canından bezdiren, personelin kendi vicdanı ile “nasıl olsa izinden döndükten sonra da bu iş bıraktığım gibi bana kalacak” diyerek izine çıkmayan dağıtıcıya, “asli işini bırak şu kadar milli piyango bileti satacaksın” baskısı yapılması,
Gişe hizmetlerinde çalışan memur arkadaşım, PTT nin asli hizmetleri dışında  300 den fazla iş çeşidini gişede yetiştirmeye çalışırken, vatandaşla sürekli PTT nin görünen yüzü olarak sorun yaşaması yetmiyormuş gibi, zaten eksik gişeler daha da boşaltılarak dışarıya seyyar satıcı olarak Pazarda, sanayi sitesinde, İş hanlarında v.s. şifahi emirlerle dolaştırılarak hem yukarıda belirttiğimiz PTT nin asli işini ihmal ederek Kamuya kaliteli ve süratli hizmet anlayışını bir kenara bırakılıyor, hem de kamu kaynakları etkin kullanmaktan öte bazı idarecilerin kendi aralarında vermiş oldukları yarış egosunun kurbanı edilmektedir.
Sayın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız geçtiğimiz günlerde 174 yıllık PTT A.Ş. yi rekabete açtığını söylemişti,
Buradan tüm ilgililere açıkça ifade ediyoruz, sokakta milli piyango satışı zihniyeti ile yalnızca seyyar satıcılarla rekabet edilir.
174 yıldan beri Haberleşme alanında Halkına hizmet veren ucu yanık asker mektubunu ulaştıran, hasret gideren, gurbetteki muhtaç ailesine havalesini gönderen milletimiz PTT yi bu şekilde görmek istemiyor. PTT yi bu hale getiren zihniyet kar’dan çok makama şirin görünme  hırsıdır,  Kraldan çok kralcı olan zihniyet Kamu hizmetini tamamen terk etmiş durumdadır.
Yıllardan beri süregelen ama hiçbir ikazla karşılaşmayan bu sokakta seyyar satıcılık zihniyetine bir an evvel son verilerek, PTT nin asli görevine dönmesi, PTT Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango idaresi arasında yapılan protokolün 5000 in üzerinde PTT  işyerleri gişelerinde sağlanması gerektiğini ve Sendika Olarak titizlikle takip ettiğimizi tüm ilgililere ve Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
 
Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu Adına
 
Sedat YILMAZ
Genel Başkan


Not: Konu ile ilgili 10.12.2014 ve 700 sayılı resmi daha kapsamlı yazı PTT Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.