İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİLER DERNEĞİ YÖNETİMİ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ.

İHS'liler Derneği Başkanı Ali KÖSE,Dernek Denetimi Uğur SOLAK ve Derya BOZKURT sendikamızI ziyaret ederek İHS'lilerin güncel yaşadığı sıkıntıları, Performans ile ilgili konuları dile getirmişlerdir. Sendikamızca İdari Hizmet sözleşmeli personelin mağduriyetleri konusunda yapılan çalışmalar ziyaret eden dernek yöneticilerine aktarılmış olup, bunlardan önemli madde olan

* İdari hizmet sözleşmeli personelin adaylık süresinde fazla mesai yaptırılıp, mesai ücreti ödenmemesi hakkaniyetten uzak, Anayasanın angarya olarak belirlediği konu yargıya götürülmüştür,

* 399 SKHK ile istihdam edilen personelin almış olduğu ek ödemenin, PTT nin asli işini yapan tüm İHS li personelin de alması gerektiği hususunda yargıya gidilmesi, 

* Son olarak Performans ile ilgili oyalanan İdari Hizmet Sözleşmeli personele performan ücreti verme değil, vermeme gbi bir usuş ve esasların yayınlanması yetkilendirilmiş sendikanın müjde verdiği çalıştayın (!) bir ürünü olsa gerek, ücret değil, ceza sistemi getirmesi nedeniyle personel adına tüm olumsuz maddelerin iptali konusunda yargıya gidilmştir.

399 sayılı Ek Ödeme dava dilekçesi ve performans değerlendirme usül ve esaslarını iptal istemi üzerinde durulmuş olup  sendikamızca İHS lilerin de ek ödemeden yararlanması gerektiği vurgulanmıştır.Ayrıca İHS personelin Performans ücreti alması hakkında konuşulmuş olup bunun usul ve esaslara uygun olmadığı aslında performanstan çok verilmemesi için yapılan bir uygulama olduğunun üzerinde durulmuştur.Bütün illerdeki İHS'li personele sendikamızca yazılmış olan sendikamızın bu konuda düşündüklerini içeren bir mektup gönderilmiştir. l
Sonuç olarak İHS li Taşeron, İşçi dağtıcı memur, 657 gibi aynı işi yapan farklı statü isytemiyoruz ve bu konudaki tüm olumsuzluklarla hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini ifade ettik.

Derneğin kuruluşu anlamındaki görüşlerimiz aşağıdaki yazımızla tümİHS li arkadaşlarımızla paylşılmışolup, son Performans dava dilekçemiz ise ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

İlgililerin bilgilerine

THS Yönetim Kurulu


Performans Değerlendirme Usül ve Esaslarını iptal istemini yargıya taşımış olup dava dilekçesi ektedir.