İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAĞDUR.
 
Yurt genelinde yapmış olduğumuz teşkilat ziyaretlerimizde birçok sorunun yanında İdari Hizmet Sözleşmeli personelimizin de daha kurumu tanıma aşamasında mağdur edildiği, deneme süreci içerisinde mesai yaptırılarak mesailerinin PTT Genel Müdürlüğünün ilgili dairesince Başmüdürlüklere gönderilen tebliğ gereğince ödettirilmediği tarafımızca tespit edilmiştir.
Gerekçe olarak İHSözleşmesinin 15. Maddesi gösterilmektedir.
Halbuki ilgili maddede Fazla Mesai ücreti ödenmez ibaresi bulunmamakla birlikte Fazla mesai yaptırılır ibaresi de bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili 04.07.2014 tarihinde ekteki talep yazımızı PTT Genel Müdürlüğümüze gönderdik, değerlendirmelerini ve idari hizmet sözleşmeli ve diğer personelin angarya yerine hak edişlerinin verilmesi hususunda takipçi olacağımızı tüm kamu çalışanlarına bildiririz.
 
Türk Haber Sen
Genel Merkezi
Yönetim Kurulu