İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN ORUÇ TUTANLARA YEMEK BEDELİ YOK

Sendikamıza gelen şikayetlerde İdari Hizmet Sözleşmeli personelden yemek yemeyenlere ödenen yemek bedeli, oruç veya başka nedenlerle yemek istemeyenlere yemek bedelinin ödenmediği hususunda idi 

Sendikanmız tarafından PTT Genel Müdürlüğüne aktarılan bu soruna verilen cevap ekte sunulmuş olup, yönetmeliklerdeki eksiklikler bu konuda bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

Yönetmeliğin bu maddesine göre "ORUÇ TUTMA yemeğini ye" denilmektedir.

Halbu ki bu sorun, yemeğin yalnızca yiyecekler adedinde sayılı çıkarılması ve yemek yemeyenlerin hakkının kendilerine ücret olarak ödenmesi gibi basit bir girişimle çözülerek, Oruç tutan mağdurların sözleşmeden kaynaklanan hakları verilmesi gerekmektedir. 


Sendikamızca bu cevaba göre,  üyelerimiz adına yapılacak yasal girişim  Yönetmeliğin bu maddesinin iptalinin istemi olması gerekmektedir. Ancak yasal süre buna müsaade etmediğinden,
Mağdur arkadaşlarımız mağduriyetlerini bildiren taleplerini bir dilekçe ile ilgili müdürlüğüne vererek bireysel olarak yasal sürenin başlatılması gerekmektedir..
Bilgilerinize...