Kamuda işçiyken Memur olanların işçilikte geçen süreleri için kıdem tazminatı ödenmemesi uygulamasının sonlandırılması için Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına dilekçe gönderdik.

Bilindiği gibi 2012 yılına kadar kamuda işçi statüsünde çalışmakta iken, kıdem tazminatını almadan memuriyete geçen kamu görevlilerine emekli olduklarında işçilikte geçen süreleri de hesaba katılarak emekli ikramiyesi ödenmekteydi.

Ancak 2012 yılında gerçekleştirilen bir düzenlemeyle bu uygulamada değişiklik yapıldı ve ancak iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca iş akitleri sona eren personele emekli ikramiyesi ödenmesi koşulu getirildi.

Buna göre iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca iş akti fesh olunmadan doğrudan memuriyete geçen  kamu işçilerinin kıdem tazminatları yok sayıldı.

Yapılan bu düzenlemeyle, ilgili personelin kazanılmış hakları bir bakıma ihlal edilmiş oldu.

İşçilikten memuriyete geçen çok sayıdaki kamu görevlisinin kıdem tazminatlarından doğan mağduriyetlerinin giderilmesi bir zorunluluk haline geldi.

Türkiye Kamu-Sen Başbakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına dilekçe göndererek bu mağduriyetin giderilmesini istedi.