GENELGE VE EKLERİ
 
 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 28.08.2013 TARİH VE 75131318-774.05-9517 SAYILI GENELGESİ
 
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde yükselme ve Ünvan değişikliği yönetmeliğinin 7. maddesi ve 8. maddesinin 1. fıkrasının O fıkrasındaki şartlara uyan....
o) MADDESİ :
(Değişik:RG-12/4/2012-28262) Memur pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Dağıtıcı veya Şoför olarak en az beş yıl çalışmış olmak veya,
3) Aşçı veya Hizmetli olarak en az sekiz yıl çalışmış olmak. 
 
personelin dilekçeleri 09.09.2013 - 13.09.2013 tarihlerinde alınmak sureti ile sınava tabi tutularak memur yapılacaktır. Geniş bilgi ve müracaat ile ilgili formlar aşağıda verilmiştir. BİLGİLERİNİZE