Bilindiği üzere; Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin Anayasada yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla; bir çok kurumun teşkilat yasasında değişiklik yapan 703 sayılı Kanun Hükmünde kararname 09.07.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasaya uyum niteliği taşıyan kanun hükmünde kararnamenin 87. Maddesi ile; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda da değişikliğe gidilmiştir. Genel Olarak, Bakanlar Kurulunun sistem içerisinde yer almaması nedeniyle; kanunda Bakanlar Kurulu olarak yer alan ibareler Cumhurbaşkanı olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklik ile; 6475 sayılı kanunun 1. , 2. Maddesinde; Anonim Şirket olarak  kuruluş, faaliyet gösterme ve hizmetin yürütülmesine dair hükümler kaldırılmıştır. Kanunun amacı posta hizmetlerinin yürütülmesi ile sınırlandırılmıştır.

Yine kanunun 21. Maddesinde yapılan değişiklikle; PTT,  özel hukuk hükümlerine tabi Anonim Şirket niteliğinden çıkarılmıştır

22. madde de yapılan değişiklikle; Kurumun A.Ş niteliğini kaybetmesine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında şirket kurabileceğine dair hüküm ortadan kaldırılmış, kurumun denetimine ilişkin madde metnine, değişiklikte yer verilmemiştir.

703 sayılı KHK ile;  kanunun 23, 24, 25 maddelerinde yapılan değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde;  kurumun, yönetim ve işleyişinde, çalışanların özlük vs. hakları bakımından yetkili konumda bulunan Genel Kurul, Yönetim kurulu, Genel Müdürlük gibi karar organları ortadan kaldırılmıştır.

Kanunun 27. Maddesi yürürlükten kaldırılarak “Sözleşmeli personel”  olarak ifade bulan idari hizmet sözleşmeli personel tanımlaması kanun metninden çıkarılmıştır. 

6475 Sayılı kanunda yapılan değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde; PTT Kurumunda Anayasal sistem değişikliğine uyum gerekçesi ile önemli değişikliklerin yapıldığı gözükmektedir. Ancak yapılan değişikliklerin kapsam ve sınırı belirli olup, personel statüsünün değişikliğe uğrayacağına dair, KHK’nın mevcut haliyle farklı olarak yorumlanabilecek bir düzenleme KHK içeriğinde yer almamaktadır. Kurumun yeniden yapılanması ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanması ile birlikte konu ayrıntıları ile birlikte netleşecektir.

Genel Müdürlük ve Bakanlık nezdinde yapmış olduğumuz görüşmelerde birkaç gün içerisinde  yeni bir KHK ile PTT’ nin Teşkilat Yapısının ve Personel durumunun yeniden düzenleneceği bilgisi verilmiştir.

Kamu hizmetinin etkin ve verimli şekilde yerine getirilmesinden yana tavır alan ve iş güvencesini olmazsa olmaz bir şart olarak kabul eden sendikamız Türk Haber-Sen konunun takipçisidir.