PERFORMANS MI, KÖLELİK Mİ?
Bilindiği üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nde idari hizmet sözleşmeli olarak Dağıtıcı ve Gişe görevlisi ünvanı ile çalışan personele performans ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esaslar 01 Ağustos 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.
Buna göre PTT’de yalnızca Dağıtıcı ve Gişe görevlisi olarak çalışan personele, aylık yaptıkları toplam işlem adedine göre belirlenecek işlem temelli puan ve birim yöneticileri tarafından 6 ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek yetkinlik temelli puanları göz önünde bulundurularak performans puanı hesaplanacak.   
PDYS USUL ve ESASLARINDA BELİRTİLEN, HESAP YÖNTEMİNE GÖRE,
Personelin işlem temelli puanı, çalıştığı yerin nüfusu ve yaptığı işin zorluk derecesine bağlı olarak her bir işlem için farklı bir katsayı belirlenmiş Nüfusu az olan yerlerde çalışanların işlem katsayıları daha düşük belirlenirken, nüfus arttıkça katsayılar da yükseliyor. Personel yaptığı her işlem ve dağıttığı her gönderi için belirlenen oranlarda puan verilerek, hesaplanan günlük puanlar kaydedilecek ve ay sonunda, yetkinlik temelli puanı ile işlem temelli puanların forfülü sonucu performans hesaplanacak.
Yayınlanan USUL ve ESASLARA GÖRE KİMLER PERFORMANS ALABİLİR,
Yemeden, İçmeden, ihtiyaç molası vermeden, mesai mefhumu gözetmeksizin bir yerine 2-3 cihet dağıtım yapan yalnızca İdari Hizmet Sözleşmeli personel performans ücreti alabilecek.
Ekte performans ücreti hak etme sınırı olan birkaç iş ve işlem cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde belirtilen iş ve işlemle günlük performans sınırıdır, üzerinde bir işlem yapılması durumunda performans ücreti hesaplanacak.
Buna göre, yalnızca İdari Hizmet Sözleşmeli personele Preformans ücreti hesaplanırken, 399 SKHK ile çalışan personele ücret değil, yalnızca Başarı puanı ile değerlendirme yapılacak,
Hesaplama işlemine gelince, İdari hizmet sözleşmeli personelin performans ücreti almaya hak kazanabilmesi için aylık toplam performans puanının 8575’den fazla olması gerekiyor. 8575 puanın üzerinde performans puanı elde eden personel fazladan aldığı her 1,225 puan için (0,399362 TL) performans ücretine hak kazanmış olacak. Performans ücreti çalışanın temel ücretinin %30’unu geçemeyecek.
Dağıtıcı ünvanlı bir PTT çalışanının 200 TL performans ücreti alabilmesi için ortalama günlük 1214 kayıtlı gönderi iadesi ya da 291 haber kâğıdı,  21. ve 35 madde dahil, 73 tebligat
GÜN + 1 GÜN DEVİRSİZTESLİMİ GEREKMEKTEDİR.
Yayınlanan usul ve esaslara göre yaptığımız hesaplamada, yetkinlik puanı 100 TAM PUAN olan bir dağıtıcının performans ücreti alabilmesi için günlük ortalama 1114’nin üzerinde kayıtlı gönderi iade işlemi yapması veya günlük ortalama 266 alma haber kartı teslimi, kayıtlı haber kâğıdı teslimi gibi işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Aylık 200 TL performans ücreti alabilmesi için bu dağıtıcı günde 1214 kayıtlı gönderi iade ya da 291 haber kartı veya kayıtlı haber kâğıdı teslimi yapması gerekiyor.  
APS VE KURYE DAĞITIMINDA,
Yetkinlik puanı 100 tam puan olan bu dağıtıcı ancak günlük ortalama 138 adet üzerinde APS kurye teslimi, taahhütlü gönderi teslimi gibi işlemleri gerçekleştirirse performans ücreti sınırına geliyor.
Bitişik nizam dairelerde, alıcısı kapısı açık olarak dağıtıcıyı beklese bile birinden birine geçişi 5 dakika sayar isek
138x5 dakika=690 dakika saate bölünce 11 saat 50 dakika Memurun mesaisinin 8 saat …..
Bu dağıtıcı sabah gelip 08.30 da işine başladığında karışık olarak gönderilerini alacak, telleme yapacak, sokak sırasına göre çantasına koyacak, cihetine gitmek için araç bekleyecek, (Araçlı ise muhakkak ki ciheti uzak) trafiğe girecek indi bindi olacak.  Bunları da hiç saymasak uçarak kuş uçumu gitse bile mümkün olmayan bu sayılarla nasıl bir performans ücreti hak edilebilir.
BUNA GÖRE GİŞE GÖREVLİLERİ KOLTUĞUNA YAPIŞMAK ZORUNDA ..
Yetkinlik puanı 100 tam puan olan ve 500 bin ile 1 milyon nüfuslu bir bölgede görev yapan bir gişe görevlisinin de performans ücretinden yararlanabilmesi için günlük 312’den fazla yurtdışı kayıt gönderi işlemi, taahhütlü posta, tebliğ evrakı, APS kurye kabul işlemi veya tahsilat işlemi yapması gerekiyor. Söz konusu gişe görevlisinin günlük ortalama 340, aylık toplam 7480 tahsilat işlemi yapabilirse 200 TL performans ücreti alabilecek.
MODERN KÖLELİK GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR.
Yukarıda Yaptığımız tüm hesaplamalarda yetkinlik puanını 100 tam puan olarak ele aldık. Kurumlarda adam kayırmanın ve siyasi baskının etkin olduğu düşünüldüğünde yöneticinin iradesinin değiştirilebildiği gerçeğini göz ardı etmek mümkün değildir. Bu gerçeklerle Personelin yetkinlik puanı düştükçe, performans ücretine hak kazanabilmek için yapması gereken işlem sayısı da artıyor.  Bu şekliyle PTT personeli hem imkansız çalışma şartlarına zorlanmakta, öte yandan da yetkinlik puanlarını belirleyen amirlerinin emir eri yapılmak istenmektedir. 
Bu durumda amirlerin çalışan üzerindeki baskıları, keyfi idare yöntemleri alabildiğine artacak. Çalışanlar, arasında performans puanına daha fazla katkıda bulunan işlemlerin seçilmesi konusunda çalışma barışı bozulacak, 
PTT’de tüm çalışanlar bireysel performanslarını artırmak için aile, çocuk, boş vakit, dinlenme gibi bütün sosyal ve insani aktiviteleri bir kenara bırakıp kendilerini adeta şirkete feda etmelerini istiyor. 
Buna göre yeni durum aslında PTT çalışanlarının işlerinde ve hayatlarında farklılaşma, belirsizlik ve güvensizlik oluşturacak ve emek sömürüsünü, hat safhaya çıkaracaktır. Bu durum, iş güvencesinin zayıfladığı, PTT’de kıyasıya bir rekabetin yaşandığı, kolektif mücadelenin yerine bireysel performanslara dayalı ücretle, bireysel iş sözleşmelerinin yapıldığı idari hizmet sözleşmesinin bir sonucudur.
İŞ HACMİ DÜŞÜK OLAN YERLER, CEZALANDIRILACAK, PTT’DE ÇALIŞMA BARIŞI BOZULACAK
Sistem personelin sürekli çalışması üzerine kurgulanırken, “Çok çalışırsan ödüllendirilirsin, az çalışırsan, hasta, yorgun olursan cezalandırılırsın” mantığı ile hareket edilmiş. Öyle ki, bir personelin performansı değerlendirilirken o işyerinde çalışan diğer personelin performans ortalamasının %30 altında kalanlar için maaş kesmeden ve işten çıkarılmaya kadar varan çeşitli cezalar getiriliyor. Bu uygulama işyerinde çalışan herkesi birbirinin rakibi gibi görmesine neden olacak ve çalışma barışını ciddi bir şekilde bozacak riskleri de içeriyor.
Bir işyerinde ortalama performansın düşük olması durumunda, personel fazlalığı olduğu gerekçesiyle, norm fazlası işlemler yapılmaya çalışılacak, personelin huzuru bozulacaktır. Nitekim yayınlanan esasların 6. maddesinde performans değerlendirmesinin, personel hareketlerinde kullanılabileceği belirtiliyor. Aksi bir durumda, yani iş yerinin ortalama performansının çok yüksek olması durumunda ise ortalama performansın %30 altında kalan personelin cezalandırılması öngörülüyor.   
GETİRİLEN PERFORMANS SİSTEMİNDE, NEFES ALMAK YOK. 
PTT’de idari hizmet sözleşmeliler için yürürlüğe konulan performans değerlendirme sistemi, personelin mutlak ve sürekli çalışması üzerine kurgulanmıştır. Performans ücreti hesaplamanın detaylarını bir kenara bıraktığımızda personelin performans ücreti almaya hak kazanabilmesi için hiç durmadan ve ara vermeden yemek yemeden, zaruri ihtiyaçlarını gidermeden çalışması durumunda, verilen rakamların yakalanabileceği hesaplanmaktadır.
Personel eksikliğini gidermek yerine düz mantıkla iş bölü personel sayısı PTT nin ilke ve vitrinine hiç mi hiç yakışmayacak olup, buna göre norm belirleme hevesleri ise nafile olacaktır.
Bu yazımız ile yalnızca PERFORMANSın ne olduğunu, getirisi veya götürüsünün ne olacağı hususunda sendikamızın yorumunu ilgililer ile paylaşılmıştır.
Sendikamız bu sistemin yürümesinin mümkün olmadığını yönetime bildirmiş ve tepkisini koymuştur. Ancak, sorumlu sendikacılık ilkemiz ile 15 Eylül tarihini bekleyerek, performansın değerlendirmenin bir aylık sonucunu net bir şekilde izleyip, buna göre yasal ve sendikal mücadelemize yön vereceğimizi tüm PTT çalışanlarımıza saygılarımız ile duyururuz.
 


PERFORMANS ÖRNEKLERİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ