POSTACI GÖREVE SİVİL GELECEK…

   
PTT Genel Müdürlüğünde Dağıtıcı ünvanı ile görev yapan personelin resmi üniforma ile görev yaptığı, bu kıyafetlerin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik  gereği yaz dönemi için  15 Mayıs 15 Eylül tarihleri arasında giyilmesi gerektiği bilmeyen yoktur. (!)
 
Ancak bugüne kadar dağıtıcı ünvanlı personele verilen kıyafetlerin kışlık veya yazlıklarının hiç birisi zamanında verilmemiş ve dolayısı ile zamanında giyilememiştir.
 
Kıyafetlerin tasarımı ve modellerinde de henüz bir standart oturtulamadığı, her yıl başka model elbise tasarlanması ve yaptırılması nedeniyle de, zamanında verilmeyen kıyafetlerin yerine geçmiş yıllarda giyilen eski kıyafetlerin giyilmesi mümkün olmamakta, olsa bile aynı kurumda aynı işi yapan 5-6 çeşit değişik kıyafetin gayri resmi bir görüntü sergilediği ve vatandaşın gerçek PTT dağıtıcısını ayırmada hususunda tereddüt yaratmaktadır.
 
AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYE GEREK YOK.
Benzer Kurumlarda nasıl yapılıyorsa biz de öyle olmasını istiyoruz.

Aynı şekilde resmi üniforma ile görev yapan TSK, Emniyet güçleri, İtfaiye, Orman ve diğer resmi elbise ile görevleri ifa eden kurumlarda hiçbir sorun yaşanmaz iken, hiçbir farklı giyim bulunmaz iken, PTT Genel Müdürlüğünde bunların yaşanması kurum imajını ve dolayısı ile görev yapan arkadaşlarımızı olumsuz etkilemektedir.
 
Özellikle geçen yıl ayakkabılarda yaşanan sorunlar nedeniyle verilmeyen ayakkabıların veya toplatılan ayakkabıların akıbeti merak edilmektedir.
 
 Sonuç olarak yaptığımız araştırmalarda bugün itibari ile Türkiye’nin genelinde çorap, ayakkabı ve yağmurluktan başka herhangi bir giyim eşyası verilmediği, verildi ise nerelerde neden bekletildiği anlaşılamadığından;
 
Bugünden itibaren sendikal haklarımızı kullanarak;

Öncelikle Tüm yurtta 23.05 2015 tarihi itibari ile bir günlük tüm dağıtıcı personelin, verilen giyim eşyalarının haricinde (Yağmurluk ayakkabı ve çorap) serbest kıyafet ile göreve gelmeleri hususunda 22.05.2015 tarih ve 201 sayı ile  sendika eylem kararı aldığımızı,
Önümüzdeki hafta elbiselerin tamamının verilmemesi durumunda ise kararımızın eylemsel anlamda tüm yurtta dozunun artırılarak tekrarlanacağını,
Her yıl model veya şartname değiştirilmesinden kaynaklandığını bildiğimiz elbiselerde yeknesatlık sağlanması ve   175 yıllık kuruma yakışır sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini hatırlatarak,

PTT Genel Müdürlüğünce; Kurumu ve PTT Çalışanlarını kamuoyu önünde küçük düşürücü hal ve hareketlere sebebiyet verilmemesi hususunda ve gerekli önlemleri zamanında alınmasının sağlanmasınını teminen, şimdilik bir günlük eylem ile yetkililerin dikkatini çekmek istediğimizi,

Önümüzdeki kışlık elbiselerin sürecinin bizzat Sendka yönetim kurulumuzca takip edileceğini hem Tüm PTT Çalışanlarına hem de Kamuoyuna saygıyla duyururuz.


TÜRK HABER SEN
YÖNETİM KURULU