Posta dağıtıcılarına yıpranma payı verilmesi için yürüttüğümüz kampanyaya bir destek de PTT’nin yeni yönetiminden geldi.

Bilindiği gibi uzunca bir süredir gerek yaptığımız basın açıklamaları gerekse hayata geçirdiğimiz dilekçe kampanyası ile posta dağıtıcılarının 5434 sayılı Kanuna göre 55 yaşına geldiğinde res’en emekliye ayrılarak yaptıkları işten dolayı yıprandıkları kabul edilmesine rağmen bir türlü fiili hizmet zammından faydalandırılmadığını hatırlatıyor, çalışanlarımızın elinden alınan bu hakkın iade edilmesi için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu amaçla yaptığımız eylemler ses getiriyor, kamuoyunda büyük destek görüyor.

Türk Haber-Sen olarak yürüttüğümüz projemize bir destek de PTT’nin ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan açıklama ile PTT Genel Müdürlüğünden geldi. Kurumun İnsan Kaynakları dairesi başkanlığından yapılan açıklamada 5434 sayılı Kanunun 40. maddesinin (ç) fıkrasının IV. bendi gereğince posta dağıtıcılarının ve başdağıtıcıların 55 yaşına geldiklerinde zorunlu olarak emekliliğe sevk edilmelerine rağmen kendilerine fiili hizmet zammı uygulanmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu personelin her türlü zorlu şart altında görev yaptığına vurgu yapılarak “5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesi ile bazı meslek gruplarına verilmiş olan fiili hizmet zammı hakkından yararlandırılmaları hususunda Şirketimiz kendilerine tam destek vermektedir.” denildi.

Ayrıca Kurum yönetimi tarafından; posta dağıtıcılarının yaptıkları işin zorluğu, mesleki pozisyonları, dört mevsim zorlu coğrafi koşullarda ve istisnasız yurdu her bölgesinde hizmet vermeleri, bunun sonucu olarak uzun vadede karşılaştıkları sağlık sorunları dikkate alınarak “fiili hizmet zammı” hakkından yararlanmaları gerektiği konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına resmi yazı ile görüşlerinin iletildiği belirtildi.

PTT Genel Müdürlüğünün bu açıklamayı, posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammı ve yıpranma payına ilişkin haklarını almaya dönük olarak bazı basın organlarında yer alan haberlere istinaden yayınladığını hatırlatarak bir anlamda Türk Haber-Sen’in gerçekleştirdiği dilekçe kampanyası ve yürüttüğü kamuoyu oluşturma politikasının bir sonucu olarak basında yer alan haberler üzerine, kampanyamıza destek verdiğini ifade etmiş oldu.

Esas itibarı ile posta dağıtıcılarına fiili hizmet zammı verilmesine ilişkin olarak PTT Genel Müdürlüğünün elinde bir inisiyatif bulunmadığı, konunun Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık ekseninde çözümleneceği herkesin malumu. Ancak bu noktada posta dağıtıcılarının bu mücadelesine, işveren konumunda bulunan PTT’nin verdiği destek son derece önem teşkil ediyor. Bizler daha önceki yöneticiler gibi, göreve henüz başlamış olan sayın Genel Müdürün de kısa zamanda, posta dağıtıcılarımızın içinde bulunduğu zor şartları görerek, yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu vesile ile daha önce görev yapan idarecilerle birlikte, hali hazırda görevde bulunan idarecilere ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bu konuda olumlu görüş bildirilmesine vesile olan tüm personele bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Türk Haber-Sen olarak çalışma, hak etme ve hak ettiğini alma düsturu ile çıktığımız yolda posta dağıtıcılarının fiili hizmet zammı hakkını elde etmesi noktasında, sonuç alıncaya kadar her türlü girişimde bulunacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımızla.

Türk Haber-Sen Genel Merkezi