BU AYIP ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNİNDİR…

GÖREVİ YALNIZCA HALKA HİZMET için kurulmuş BELEDİYELERİMİZ,
Yine işi her gün onlarca kg postayı, haberi, umutu, mahalle, mahalle gezerek gram gram hane, hane dolaşıp halka hizmet götüren POSTACI,

Kişisel hiçbir menfaati olmayan postacının çilesi bitmiyor..
Geçtiğimiz gün Dağıtım yapacağı alana gitmek için Ankara B.B Toplu Taşım araçlarına binen PTT Genel Müdürlüğü personeli Posta Dağıtıcıları otobüsteki manyetik kontör makinesinin Kara liste sesiyle şok oldular.


PTT Genel Müdürlüğünün ve Posta Dağıtıcısının Kanuni hakkı olan Serbest biniş kartları iptal edilmiş, bir diğer ayıp ise geçersiz veya iptal diyeceğine milletin duyabileceği şekilde KARA LİSTE diye bağırmasıdır.

Bu kara liste sözü Ankara Büyükşehir Belediyesi için bir anlam ifade etmese de Onurlu bir kurum ve onun mensupları için çok önemlidir. Vatandaşımız  Posta Dağıtıcımızın neden kara liste olduğunu bilemez.
Ayrıca Asıl Kara listeye alınması gereken bu karara imza atan Belediye meclis üyeleridir.
Çünkü bu hakkı Posta Dağıtıcılarına Belediye değil, kanun vermiştir. Belediye Meclisinin Kanun üzerinde bir karar alma yetkisi bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili kanun...
4736 sayılı kanun; Madde 1 – “Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.”Demekte ise de;

Yine bu kanuna; 2002/3700 sayılı Kararname ile ; Belediyeler ve bunların kurdukları, birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen Toplu Taşıma hizmetlerinden, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli(İndirimli), Emniyet hizmetleri Sınıfı, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde Postacı ve dağıtıcılar ile Basın Kimlik Kartı sahipleri, bu konuda bir düzenleme yapılıncaya kadar 08.01.2002 tarih ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.Denilmektedir.

Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediyesi meçlisinde alınan 1638 sayılı  karar ile Posta Dağıtıcılarımızın mahallelere ulaşmak için kullandıkları serbest kartları  KARA LİSTE ibaresi ile iptal edilmiştir.
Bu Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ayıbıdır. Asıl Kara listeye alınması gerekenler Kanun tanımaz, hukuk tanımaz, bu karara imza atan o heyettir.
Posta Dağıtıcıları serbest biniş kartlarını ne tatile, ne de gezmeye gitmek için kullanıyor, yalnızca kamu hizmeti yapmak için kullandıkları kartlarının bu şekilde ithamla iptal edilmesi (KARA LİSTE) ve görevlerini yapmalarında engel olan bu uygulamayı kınıyor,
Konunun çözümü için İVEDİLİKLE Hem PTT Genel Müdürlüğünün, Hem de Ankara Büyükşehir belediyesinin gerekli adımı atarak Dağıtıcı arkadaşlarımızın beleşçi muamelesi görmelerinin önüne geçilmesi ve en önemlisi kamu hizmeti yapmalarındaki engelin kaldırılmasıdır.
Bu uygulamaya devam etmekte ısrarlı olunması durumunda, Ankara Büyükşehir belediyesinin yaptırmış olduğu Ankara’nın beş kapısından tüm Posta Dağıtıcıları ile tek sıra halinde Ankara Büyükşehir Belediyenin önüne yürüyerek Belediyenin asıl sahipleri olan halka haberleşme hizmetinin engellendiğini ANLATA - ANLATA bu yapılan zulüm ve ayıbı protesto edeceğimizi buradan ilan ederken.
Yine bu hukuk dışı uygulamanın sona erdirilmesi için PTT Genel Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Çalışma Bakanlığına sendikamızca yazı yazılarak konunun bir an evvel tüm yurtta çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi istenilmiştir.
Sorumlu bir sendikal kimliğimizle konunun hassasiyetle takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Türk Haber Sen Genel Merkezi
Yönetim Kurulu