PTT A.Ş. BEKLENTİLERİNDE SON DURAK …….KPSS barajından geçirilerek memur pozisyonuna geçirilmesi bir unvan yükselme değil, görev değişikliğidir.
5 yıllık süreyi tamamlamış 4 yıllık Yüksek okul mezunu dağıtıcılardan memur olmak üzere çok fazla talep var, seçim yapmak zorundayız. İddiası var ise, Bu çok fazla talep olana kadar ki süre içerisinde hak eden isteklilerin atamaları yapılıp, açıktan atamalar dağıtıcı olarak alınsaydı bugünkü sıkıntı yaratılmayacaktı.
Dolayısı ile Kurumun kendi personeline üvey evlat muamelesi yaparak açıktan atamaları, PTT’nin aynası dağıtıcı personelin önüne geçirmesi hakkaniyetli olmadığı gibi kurum içerisindeki çalışma barışını da bozacak düzeye ulaşmıştır.
Bu husustaki görüşlerimiz  Danıştay 5. Dairede Dava açılarak mahkemeye taşınmıştır.
 
 
Taahhüt 5- Maaşa ilave 6 (Altı) ikramiye verilecek.
            Bazı sendikalar ve bazı sendikacılar personelin PTT A.Ş. ye karşı çıkmalarını engellemiş, hatta personelin %99 u iş yükü ve Kurumun geleceği ile ilgili belirsizlikler karşısında “bir an önce PTT A.Ş. olsun da havuza gidelim” diyerek adeta kurumdan nefret ettirilmiştir.
İşte bu bazı Sendika ve bazı Sendikacılar PTT A.Ş. ile ilgili her konuşmalarında PTT A.Ş. ye karşıyız. Amaaaa bakın finansman kararnamesi, Hazinenin personel alımına yetki vermemesi, 399 la bu işin yürümesinin imkansızlığı, 6 ikramiye verilecek, Performans primi verilecek, istemeyenin havuz hakkı olacak v.s. v.s.“ söylemlerle personel beklenti içerisine sokulmuştur.
Şimdi bunlara hesap sorma zamanı değil mi?
 
 
Taahhüt 6- Maaş üzerine performans primi alacağız,
            Yukarıda da bahsettiğim gibi performans kriteri v.s. tamamı bu ücretlerin içerisine konulsa da;
PTT A.Ş. Kanunu 6475
Sözleşmeli personelin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları Yönetim Kurulunca belirlenir. Ancak, avukat vekâlet ücreti hariç, aylık ücret, her türlü sosyal yardım, zam, tazminat, ödenek ve diğer adlar altında yapılan bütün ödemelerin aylık ortalaması,
 
Denildiğinden kanunla Yönetim kurulunun fazla ücret ödemesinin önü kesilmiştir.
 
 
 
Taahhüt7- Devletin her türlü kısıtlamasından uzak kalsın ..
            Devletin her türlü kısıtlaması kaldırılmadan önce personel sayımız şu anki alımlarda dahil daha iyiydi.
 
 
Taahhüt 8- Çok Çalışana daha çok para verilecek..
“Madde 27/-(3) Yüksek Planlama Kurulunca PTT için tespit edilen üst sınırı aşamaz.”
 Şu an PTT personelin en yüksek sınırdan ücret almaktadır.
Ekte sizlerin incelemelerine de sunduğumuz cetvelden görüleceği üzere PTT Personelinin içerisinde kurumun yükünü çeken hizmet anlamında tamamen bedenen çalışan personelin ücretlerinde hiçbir iyileştirme olmadığı gibi ücretler ortalama 500 ila 800 TL arasında düşüşle karşı karşıya kalmıştır.
Türk Habersen Olarak Kesinlikle İdari Hizmet Sözleşmesinin 399 Sayılı KHK ile çalışan II sayılı cetvele hiçbir getirisinin olmaması nedeniyle,
İş güvencemizin yok olacağı hiçbir sözleşmeye müracaat edilmemesidir.
 
                                                                                              TÜRK HABER SEN
                                                                                              YÖNETİM KURULU