BİLİNDİĞİ ÜZERE 
Başbakanlık Personel ve Presnipler Genel Müdürlüğünün "İdari İzin" konulu 09.06.2016 tarihli ve 7065 sayılı yazısında; Ramazan Bayramı 4 Temmuz 2016 tarihi  Pazartesi günü saat 13:00 te başlayacağı, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulunudurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışmaların 4 Temmuz 2016 Pazartesi günü yarım gün, 08 Temmuz Cuma günü tam gün olmak üzere İdari izinli sayılacağı, idari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacğı belirtmişti.


PTT Genel Müdürlüğü Konu ile ilgili genelgelerini hazırlayarak ilgili birimlere gönderdi.

Buna göre;
PTTBank dairesi Başkanlığının genelgesinde;
PTT Merkez Müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımız arife günü 4 Temmuz Pazartesi saat 13.00 a kadar ve 8 Temmuz Cuma günü yalnızca nöbetçi personel bulundurmak kaydı ile diğer personelin tamamının idari izinli sayılacağı,

 Posta ve kargo Hizmetleri daire Başkanlığı Genelgesinde,
4,5,6,ve 7 temmuz 2016 (Pazartesi, Salı, çarçamba, Perşembe) günleri nöbetçi personel haricindeki tüm personelin anılan günlerde idari izinli sayılacağı açıkça belirtilmiştir.


PTT Çalışanlarının her bayramda yaşadığı Bayram Çalışması Genelgelerinin gecikmesi nedeniyle Köyüne, Memleketine Ana Babasını ziyarete gitmeye çalışan personel için ulaşım ve bilet konusunun sorun teşkil ettiğini, bu genelgelerin  Başbakanlık genelgelerinin akabinde çıkması talebimizi yinelerken, 

Sendikamız talebi de değerlendirilerek, PTT çalışanlarına özellikle 5 ila 9 günlük idari izinin sağlanmasında emeği geçen ilgililere idari izin için personel adına teşekkürümüzü de ifade etmek isteriz.

Bu vesile ile Tüm PTT çalışanlarının Bayramını tüm sevdikleri ile birlikte  huzurlu, sağlıklı ve kazasız geçirmelerini diler,
Nice Mutlu ve sağlıklı bayramlar dileriz.


Türk Haber Sen 
Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu
.