NEREYE KADAR……
Bilindiği üzere Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 23 Mayıs 2013 Tarihinde 6475 sayılı kanunla PTT A.Ş. olmuştu, Mecliste yasalaşma sürecinde Bizler Türk Haber Sen olarak A.Ş. ye karşı çıkarken Kurum yetkilileri ile birlikte,
Yetkilendirilmiş sendika da PTT A.Ş. nin faydalarını (!)
·         Teşvik,
·         Finansman kararnamesinden muaf tutulacağız istenildiği kadar personel alınacak,
·         İsteyen personel havuza gönderilecek,
·         İkramiye,
·         Performans primi,
·         %20 Temettü (PTT’nin kar ı dağıtılacakmış) v.s. v.s.
diye ballandıra ballandıra anlatılarak personelin tepkileri kırılmış, tüm PTT Çalışanlarını beklenti içerisine sokmuştu..
NE DEDİLER NE OLDU,
YETER ARTIK …..
Sabrımız kalmadı, cak la cek le olmadığını herkes gördü ve biliyor. Artık icraat istiyoruz.
Defaten yaptığımız yazılı ve sözlü taleplerimize ilave olarak Web sayfamızdan yaptığımız haberlerde de PTT Genel Müdürlüğüne açıktan atama ile Dağıtıcı ünvanlı personel alınması, memur normunun ise istekli dağıtıcı personelden karşılanması gerekmektedir.
Bugün gelinen noktada halen daha personel tamamlanmamış, çalışan personelin iş yükü  her geçen gün gittikçe artmış, dağıtıcı personel en az iki cihetten sorumlu tutulmakta ve yetiştiremediği için işini eve götürerek çoluk-çocuğuna yaptırmaktadır. Bunu bilmeyen tek bir yönetici yoktur.

Halen daha cihet çalışması, kodlama, kontrolör geldi gelmedi oyalamaları personel eksikliği gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

OYALANMAK DEĞİL, İCRAAT İSTİYORUZ
ÖNCE PERSONEL ALIMI,  SONRA CİHET DÜZENLEMESİ

Yıllardan beri eksik personelle görev yapan PTT ‘nin,  PTT A.Ş. den sonra Teşvik ile veya sonraki süreçte normal emekli olan arkadaşlarımızın sayısı 6.000’i geçmesine rağmen, PTT A.Ş. sürecinde bu kadar vaadten sonra  yalnızca 3.600 personel alımı yapılmıştır.
Her türlü fedakarlıkla işini sahiplenmiş, Merkez Müdürlükleri, Dağıtım birimleri ve özellikle Dağıtım personelinin 2-3 cihet sorumluluğu verilerek, Kanun ve mevzuat doğrultusunda yapılması imkansız olan çihetler için “Ben anlamam yapacaksın” talimatlerı ve baskısı karşısında, kendi ürettiği zekasıyla (hurda motosiklete cebinden benzin koyarak çalıştırması, kendi otomobili, motosikleti veya bisikleti ile dağıtıma gitmesi, hizmet ürettiği esnada yapılması gereken işlerini biriktirerek akşam evinde yapması v.s. v.s.)

Merkez Müdürlüklerinde Hem Müdür, Hem Veznedar, Hem gişe memurluğu görevini tek başına yürüten memur arkadaşım, 12 yıldan beri TEDVİREN Müdürlük görevini yürüten Şef, Veznedar memur ve Dağıtıcı personele yüklenen sorumluluğa rağmen hiçbir ilave hizmetinin karşılığının ödenmemesi, (Halen Müdürlük sınavı yapılmamış, son iki ay hariç 512 Müdür normu tedviren veya Vekaleten yürütülmekte)
DAHASI VAR ama şimdilik yeter.

Bunca personel sıkıntısı karşısında PTT’nin kuruluş amacında belirtilen
6475 S.KANUN  AMAÇ;
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını……………” sağlamak sizce mümkün mü?
CUMARTESİ ÇALIŞMASI ÇARE DEĞİL,
Yukarıda belirttiğimiz sorunlardan yalnızca bir bölümüdür,

Türk haber sen Olarak Yetkili olduğumuz dönemde 08/07/20011 tarih ve 8816 sayılı genelge ile Hem Merkez Müdürlüklerinin cumartesi kapatılması, hem de Dağıtım birimlerinde ise münavebeli çalışma başlatılarak;
·         15 dağıtıcının bulunduğu birimde en fazla 5 kişi,
·         25 personelin çalıştığı birimlerde en fazla 7 personel,
·         35 personelin çalıştığı birimlerde ise en fazla 10 personel nöbetli olarak hizmet vermekte iken,
Bugün Personel eksikliğinden başka ne değişti de; 

PTT Genel Müdürlüğünün  25.05.2015 tarih ve 48384241-100-10815 sayılı genelge ile CUMARTESİ GÜNLERİ yeniden çalışma zorunluluğu getirilmiş.
Genelgede bahsedilen hizmet kalitemizi yerine getirilmemesi durumunda BTK’nın Kurumumuza cezai müeyyide uygulayacağı, Gönderilerin zamanında alıcısına ulaştırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi CUMARTESİ GÜNÜ TÜM PERSONELİ GÖREVE ÇAĞIRMAKLA MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Aksine canını dişine takarak çalışan personeli de yıldıracak, Kurumda çalışma barışını bozacak, moral ve motivasyonu bozulan personelin performansını düşüreceği düşünülmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Cumartesi günleri dağıtımın diğer günlere oranla %10 dan daha az verim alınacağı, Özellikle imza karşılığı kayıtlı postada görülen dağıtım aksaklığının, cumartesi kapalı olan yerlere (Avukat, Muhtar, resmi daireler v.s.) yine dağıtılamayacağı bilinmesine rağmen, personeli bu şekilde baskıya maruz bırakmada hiçbir kamu yararı görülmemektedir.

BTK nın İdari Yaptırım Yönetmeliğine göre hizmet kalitesini yakalamanın bir tek çaresi vardır O da iş hacmine göre, İş gücüdür. Eksik personelle yürütülen hizmetin geçici çözümle kaliteye ulaştırılması veya gönderilerin zamanında alıcıya ulaştırılamayacağını, konusunda uzman Posta Dairesi ve bağlı birim yöneticileri de çok iyi bilmektedir.

Açıkça talebimiz PTT Çalışanları, hizmet üreten birimler fazlası ile fedakarlık yapmakta olup, personel eksikliği giderilmediği müddetçe hizmetin etkin ve verimli olması mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle; OCAK, MART ve son olarak HAZİRAN diye sözlü ifadelerle personel alınacağı duyurulmasına rağmen halen daha bu konuda adım atılmaması, eksik personelle hizmet verilmeye çalışılması beraberinde bu sorunları getirmiştir.

BTK nın yaptırım yönetmeliğine göre Hizmet kalitesinin artırılması ve gönderilerin alıcısına süresi içerisinde ulaştırılmasını istiyorsak; ACİLEN PERSONEL ALIM İLANINA ÇIKILMASI ve BAŞMÜDÜRLÜKLERİN KOMİSYONLARDA BELİRLEDİĞİ NORMA GÖRE tüm norm eksikliğinin tamamlanması gerekmektedir.

BTK nın uygulayacağı cezai müeyyidenin de  canını dişine takarak çalışan hiçbir personelin sorumluluğunda olmadığını hatırlatır.
SENDİKA OLARAK EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE, ÜYELERİMİZ ADINA YASAL SENDİKAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIMIZI,

TÜM KAMUOYUNA AÇIKÇA İFADE EDİYORUZ.

Türk Haber Sen
Genel Merkezi
Yönetim Kurulu