Çalışanların haklarında acil eylem planı ile kısıtlanmaya gidilmek istenmesi nedeniyle Genel müdürlüğe başvurduk.

Sendikamız tarafından PTT Genel müdürlüğüne yapılan başvuruda acil eylem planı giderlerin azaltılmasının ilan edildiği fakat bunun için fazla mesai uygulamasının ve mesai karşılığı ödenen miktarın kısıtlanması ve çalışanlara çalışma ile ilgili ek mükellefiyetlerin yüklenmesi nedeniyle bu karaların yeniden gözden geçirilmelidir.

Başvuru yazısında söz konusu yapılmak istenen düzenlemelerin Anayasa’da yer alan angarya yasaktır hükmüne aykırı olduğuna dikkat çekildi. Emek karşılığı olan ücretin hiçbir şekilde kesintiye uğratılmaması gerekmektedir.

Başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmede ; “Kamuda tasarruf yapılabilir. Ancak bu tasarruf çalışanın emeği, alın teri ve hakkı üzerinden olmaz. Diğer kalemlerden yapılabilir. Biz bu nedenle böyle bir başvuruyu yaparak çalışanların haklarının bir anlamda ellerinden alınmamalıdır. Bu kararların yanlış olduğunu ve yeniden değerlendirilmesini gerekliliğine dikkat çekildi. Biz bu konuda girişimlerimizi sürdüreceğiz. Çalışanın hakkını her platformda savunmaya, hukukunu korumaya devam edeceğiz”.