18 Ağustos 2014 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü tarafından ilgili birimlere  gönderilen tebliği ile Şef Görevde yükselme sınav yerleri ve sınava girecek adayların listeleri yayınlanmıştı.
Sınav ile ilgili Sendikamıza gelen şikayetlerde Sınav güvenliğinin alınmadığı, daha önce yapılan memur sınavında sınav gözetmenlerinin hatalarının tekerrür edebileceği çekincelerine karşılık, sendikamızca konunun hassasiyeti  PTT Genel Müdürlüğümüze sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir.
PTT Genel Müdürlüğü yönetimi konu ile ilgili her türlü önlemin alındığını hakkın ve Adaletin sağlanması anlamında en küçük tavizin verilmeyeceğini yineleyerek müracaatımızı olumlu yönde değerlendirmiş ve almış olduğu güvenlik önlemlerine ilave yeni bir tebliğ yapmayı uygun bulmuştur.
Sendika olarak PTT Genel Müdürlüğünün göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür ediyor, sınavın öncelikle adaylarımıza ve kurumumuza hayırlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Türk Haber Sen Yönetim Kurulu