PTT GENEL MÜDÜRÜNE,
ŞEFLİK SINAVI İÇİN MAHKEME KARARLARINDAN SONRA

ALINAN HAKLARIN VE MAĞDURİYETLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN TALEPLERİMİZİ İLETTİK

 

Bilindiği gibi PTT Genel Müdürlüğünce son yıllarda yapılan kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında şaibeler ve mahkemeler hiç eksik olmamıştır. Bu durum, sınavlarda başarılı olanların da başarısız olduğu ifade edilen personelin de içine sinmemiş, sonuçlardan kimse memnuniyet duymamıştır.

 

Son olarak 2014 yılında gerçekleştirilen şeflik sınavındaki sorulardan bazılarının yargı tarafından iptal edilmesi neticesinde, sınav sonunda başarılı olarak şefliğe terfi eden yaklaşık 34 arkadaşımızın şefliğinin iptal edilmesi, atanan diğer arkadaşlarımızın neredeyse tamamının da yeniden tercih yapma ve yer değiştirme uygulamasına maruz kalmalarına neden olmuştur.

 

Elbette bu konuda suçlu veya suçlular vardır ancak önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi suçluların varlığı, mağdurların sorununu ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle önceliğimiz, birilerinin yaptığı yanlışın faturasını üreten, çalışan ve hak eden arkadaşlarımızın ödememesidir. Bu bakımdan mağduriyetlerin önlenmesi adına gerçekleştirilecek işlemlerin son derece titizlikle ele alınması gerekmektedir.

 

Bizler de TürkHaber-Sen olarak sorumlu sendikacılık anlayışımız gereği mağduriyetlerin giderilmesi adına PTT Genel Müdürü’ne bir ziyaret gerçekleştirerek konu ile ilgili taleplerimizi ilettik.

 

ATANAN TÜM ŞEFLERİN KADROLARI KORUNSUN, MAĞDUR OLUP ATANAMAYANLARIN DA İLAVE KADRO İLE ATANMASI SAĞLANSIN

 

PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN ile 17.11.2015 Tarihinde Saat 17.30 da yaptığımız görüşmede, bu mağdur arkadaşlarımız yalnızca şeflik değil PTT’nin bütün birimlerinde müdür vekilliği görevlerinde bulunup içinde bulundukları gemiyi başarıyla sevk ve idare eden, gösterdiği gayretle rüştünü ispat etmiş arkadaşlarımızdır; PTT Genel Müdürlüğü’nün hatası nedeniyle adeta cezalandırılmalarının doğru olmadığını ifade ettik. Bu noktada hata yapanların sınava giren ve başarılı olan arkadaşlarımız değil bizzat Genel Müdürlük olduğunu ve 2 sorunun hatalı olması nedeniyle bu arkadaşlarımıza “Sen artık şeflik yapamazsın” denilmesine hiçbir vicdanın razı olamayacağını belirttik. Yapılan hatanın çalışan, üreten ve her türlü övgüyü hak eden personelden çıkarılamayacağına vurgu yaptık.

 Ayrıca Sayın Genel Müdüre; mahkeme kararı sonucuna dayanarak mağduriyet yaşayan 34 arkadaşımızın, kısıtlı kadro gerekçe gösterilerek şeflik kadrolarının ellerinden alınması yerine, bu hak sahipleri ile birlikte mahkemeye başvurmuş olsun olmasın, bütün personelin şikâyetlerinin değerlendirilerek, sınavda başarılı olduğu tespit edilen tüm çalışanlar için yeni kadro talep edilmesi ve ortaya çıkan mağduriyetin bu şekilde giderilmesi talebimizi ilettik. Buna bağlı olarak sınav kontenjan sayısına bakılmaksızın yeni kadro talep edilmesi ve haklı talepte bulunan tüm personelin atamasının yapılmasının sorunu çözeceğini ifade ettik.

 

Ayrıca yine 2013 yılında mahkeme kararı ile iptal edilen sorular nedeniyle mağdur edilen tüm hak sahiplerinin de yeniden değerlendirmeye alınarak bu arkadaşlarımızın da haklarının iadesini talep ettik.

 

Sendika olarak hak mücadelesi verdiğimizi tekraren belirterek yıllardır yapılmayan sınavları büyük bir özlemle bekleyen ve azimle çalışan, alın teri döken kamu çalışanlarının hiç bir günahı olmamasına rağmen, kurumca yapılan hatadan dolayı sil baştan tekrar geriye döndürülmesine ve çalışanlarımızın kazanılmış haklarına dokunulmasına hiç bir aklı selimin müsaade etmemesi gerektiğini belirttik. Her ne kadar mahkeme kararları kesin ve tartışmasız olsa da bu kararların; Kurumun yetkilerini sınırlandırmadığına, norm tamamlamasını engellemediğine vurgu yaparak, taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu bir kez daha hatırlattık. 

 

PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN, çözüm önerilerimizin makul olduğunu, bu anlamda konu üzerine geniş çaplı bir çalışma başlatacaklarını ifade ederek, yönetim kurulu olarak tüm yetkilerini kullanacaklarını, kanun ve mevzuatın müsaade ettiği tüm kanalları zorlama konusunda gerekli çalışmayı ivedi olarak yapacaklarını ifade etmişlerdir.

 

Türk Haber-Sen olarak, PTT Genel Müdürü Sayın Harun MADEN’e taleplerimize ve konuya karşı yaklaşımı, olumlu tutumu ve yapıcı çalışmaları dolayısıyla başta mağduriyet yaşayanlar olmak üzere tüm kamu çalışanları adına teşekkür ederiz.

 Önceliğimiz mağdur arkadaşlarımızın haklarına bir an evvel kavuşması ve emeklerinin karşılıklarını almalarıdır. Ancak temennimiz tekrarının yaşanmaması için gerekli önlemin alınmasıdır.

Konunun yakından takipçisi olduğumuzu ilgililere duyururuz.

 

Türk Haber Sen Genel Merkezi

Yönetim Kurulu