PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE konu ile ,ilgili yazımızın özeti,

Türk Haber Sen Olarak özellikle şunu ifade etmek isteriz ki Genel İdari Hizmet Sınıfında bulunan ve daha önce kuruma KPSS sınavı ile girmiş kendi personelinin memur ünvanı değişikliği yapılması için yeniden bir ikinci sınava tabi tutulması en az beş yıldan beri kurumumuza hizmet eden personele yapılmış en büyük eziyettir. Hukuk karşısında eşitlik ilkesine aykırı özel bir uygulamadır. Bu konuda sizlerin de bilgisi olduğu üzere Yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali hususunda Danıştayda dava devam etmekte olup, Memurun yeniden görevde yükselme sınavı ile memur yapılamayacağı, eskiden olduğu gibi yönetim kurulu kararı ile yapılması gerektiğini iddia ediyoruz. Açıktan atama ile memur alınması yerine Dağıtıcı personel alınarak hak edenlerin sınavsız memurluğa geçirilmesi hak ve adalet adına zaruridir.
 
Bu görüşümüzden sonra 21.12.2013 tarihinde PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde bugüne kadar yapılan görevde yükselme sınavlarının en ciddiyetsiz sınavlarından biri olduğu daha sınava girerken yaşanmıştır.

·      Sınava giriş yapan personel kimlik kontrolü yapılmadan içeri alınmış,
·      Tüm eğitim notları, bilgisayar ve akıllı telefonlar serbest olarak dersliklere alınmış, (Akıllı telefonlardan tek hamle ile soruların fotoğrafları çekilerek dışarıdan yardım alınabileceği iddiası var)
·      Sınav soruları PTT Genel Müdürlüğü personeli tarafından hazırlanmış, soru seçimini Gazi üniversitesi yapmamış,
·      Sorular kitapçık olarak hazırlanmamış, PTT tarafından fotokopi ile çoğaltılarak zımba teli ile köşelerinden tutturulmuş, poşette olması gereken sorular açıktan sınav salonuna getirilmiş, (Hatta bazıları dağılmış kopmuş sonradan tekrar bulunup zımbalanmış)
·      Bazı sınıflarda boş kağıt dağıtılarak cevap anahtarlarının alınabileceği söylenmiş,
·      Bazı sınıflarda ise arka arkaya oturan kişilere aynı (A) veya (B) serisi soru kitapçığı verilmiş,

 
İddiaların araştırılarak İPTAL sebebi bulunması durumunda gerekli işlemin yapılmasını bu konuda üyelerimizin yasal haklarını aranması hususnda her türlü mücadele vereceğimizi, 

İLGİLİLERİN BİLGİLERİNE SUNARIZ

YÖNETİM KURULUSINAVIN İPTALİNİ İSTEYENLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ,PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
06101 ANKARA

KONU                                   : 21.12.2013 Tarihli Memur Görevde Yükselme Sınavının İptali talebidir. 
AÇIKLAMALAR      :
21.12.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yapılanMemur Görevde Yükselme Sınavı, sınav usul ve kriterlerine aykırı şekilde yapılmış olup, sınavda çıkan birtakım soru ve cevaplar hatalıdır. Yapılan sınavda, sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirleri alınmamış, sınav usul ve esasları hiçe sayılmıştır.  Ölçme ve değerlendirmeye esas alınmayacak bir şekilde gerçekleştirilen bu sınavın aşağıda belirtilen nedenlerle iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
1- Sınav kitapçığı fotokopiden çoğaltılarak adaylara dağıtılmıştır.
2- Sınav kitapçığı kapalı olarak değil açık bir şekilde getirilmiştir.
3- Optik kağıt adıma düzenlenmemiştir.
4- Sınav salonuna girişte hiçbir şekilde güvenlik araması yapılmamıştır.
5- Sınav gözetmenleri PTT çalışanıdır ve soruları sınavdan önce görme imkanları oluşmuştur.
6- Sınav salonuna telefon ve haberleşme aracı olarak kullanılacak aygıtlarla girilmiştir.
7- Sadece iki grup olması sebebi ile A-B kitapçıkları, adaylara çaprazlama gelecek şekilde dağıtılmış ve böylece birbirini tanıyan insanların birbirine soru gösterebilmesi olanağı oluşturulmuştur.
8- Optik kağıt ve sınav kitapçığı tekrar kapalı bir konuma alınmayarak daha sonrasında müdahale olması ihtimali ortaya çıkmıştır.
9- Sınav soru kitapçığında bazı sorular arka sayfalara sarkmış ve sorunun kesintisiz olma zorunluluğu hiçe sayılmıştır.
10-Eksik köklerden oluşan sorular sorulmuştur.
11- Sınav gereklerinden biri olan tam ve eksiksiz soru sorulmalıdır gerçeği göz ardı edilmiştir.
12- B Kitapçığının 7.,13.,17.,24.,28., ………….A kitapçığındaki …….. sorular hatalı olup, iptali gerekmektedir.
Şöyle ki;
1-    B kitapçığı 4. Soruda (A kitapçığı……. Soru) yurt dışı havaleler derken hangilerinin olduğu eksik bırakılmıştır.
2-    B kitapçığı 7. Soruda (A kitapçığı……. Soru)  döviz sorulmuş fakat (C) şıkkındaki kambiyo sözcüğü efektif ve döviz anlamlarında da ve tanımında kullanılmaktadır.
3-    B kitapçığı  13. Soruda (A kitapçığı……. Soru) PTT matik çekim limiti sorulmuştur. Fakat emekli işlemlerinde sınırsızdır ve soruda belirtilmemiştir.
4-    B kitapçığı 17. Soruda (A kitapçığı……. Soru) tam doğru şık istenmiş fakat (C) şıkkı olarak verilen cevap yarım bırakılmış, cümle tamamlanmamıştır.
5-    B kitapçığı 24.soruda (A kitapçığı……. Soru) takseli işlem sorusu sorulmuş fakat gönderinin ne olduğu nereye gönderilmek istendiği gibi cevaplar eksik bırakılmıştır.
6-    B kitapçığı 28. Soruda (A kitapçığı……. Soru) PTT işyerinde teslim edilecek gönderi sorulmuş fakat o soruda verilen cevap ek hizmet olursa evde teslim edilecek bir gönderidir. Soru kökü eksik bırakılmıştır.
13- PTT Genel Müdürlüğü İnternet sitesinden duyurulan Sınav Kılavuzunda Sınavda çıkabilecek hatalı sorular iptal edilerek hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacağı, ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olması durumunda sınav iptal edilerek en kısa sürede yeni sınav yapılacağı bildirilmiş olup, sınavda çıkan soruların yüzde %5’den fazlası hatalı olduğundan bu nedenle de sınavın iptaline karar verilmesini talep ediyorum.