PTT Genel Müdürlüğünde mobil hizmet yapan dağıtıcılara ödenen Tayın bedelinin 100 binin üzerinde nüfusu bulunan il ve ilçelerde verildiği malumlarınızdır.
 
Ancak 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı kanunun 1. Maddesinin 3. Fıkrasıyla Büyükşehir statüsünde bulunan illerdeki tüm belde ve köylerin ilçe merkezine bağlı mahalleye dönüştürüldüğü bu nedenle Büyükşehirlerin yanı sıra tüm il ve ilçelerde 100 bin hesaplamalarında köy ve beldelerin de dahil edilmesi sendikamızın PTT Genel müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerde dile getirilmiştir. 
 
PTT Genel Müdürlüğü bu hususta gerekli çalışmayı yapacaklarını ilgili kurum ve kuruluşlarla yapacakları yazışma sonucunda bir hata var ise düzeltilebileceğini ifade ederek konu ile ilgili çalışmalarını yaparak Büyükşehir olan il ve ilçelere bağlı belde ve köylerin de dahil edilmesi ile ilgili 10.09 2014 tarihinde tüm başmüdürlüklere tebliğ yapılmıştır.
 
Ancak ilgi tebliğde Büyük şehir olmayıp, 100 binin üzerinde nüfusu bulunan il ve ilçelerimize bağlı beldelerde çalışan Dağıtıcı personel ile ilgili herhangi bir ifade bulunmaması, daha önce tayın bedeli alırken mayıs ayında geriye dönük almış oldukları tüm tayın bedelleri defaten zimmete alınan personelin mağduriyetlerinin devam edeceği anlamına gelmektedir.
 
Kurumsal anlamda yapılan tüm çabalar için PTT Genel Müdürlüğüne teşekkürlerimizi ifade ederken, yorum farklılığı ile yukarıda belirttiğimiz mağduriyetlerin giderilmesi, hak anlamında yeknesaklığın sağlanması elzem duruma gelmiştir.
 
Beklentimiz, Bu hak’tan il, ilçe köy veya mezra nerede olursa sayısı bir bile olan işyerlerimizde Mobil hizmet veren dağıtıcılarımızın tamamının yararlanması, Ayrıca PTT Genel Müdürlük bünyesinde mobil hizmet veren, mühendis, tekniker, müdür, şef, memur kim olursa olsun tüm mobil hizmete çıkan personele ödenmesidir. Özellikle mahiyetinde çalışan ve görev verdiği personelden (dağıtıcıdan) az maaş alan tek yönetici ünvanına sahip BAŞDAĞITICILARIMIZIN da bu haktan yararlanması gerektiğini ifade ediyor, 
 
Hakkın tüm hak sahiplerine verilene kadar sendikal ve hukuksal iş ve işlemleri sürdüreceğimizi 
 
ilgililere saygıyla duyururuz.
 
 
 
THS Yönetim Kurulu