SAYI       : THSGM2013/ 717                                                                             18.11.2013      
KONU     : Tayin Olan Personelin
                    Ayrılışlarının yapılması
 
 
 
 
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
(İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına)
06101 ANKARA
 
 
Malumlarınız olduğu üzere, 2013 tayin dönemi olan Haziran ayında PTT personeli tayin taleplerini bildirmiş ve Genel Müdürlüğümüzce bu talepler 16.08.2013 tarihinde sonuçlandırılarak tüm personele duyurulmuştu.
Daha sonra açıklanan tayinlerin personel alımına kadar ilişiklerinin kesilmemesi, yeni personelin göreve başlamasını müteakip ayrılışlarının yapılması tebliğ edilmiştir.
Ancak bu süre tahmin edilenin çok üzerinde bir süre olmuş, tayin taleplerinin verildiği tarih Haziran olarak değerlendirildiğinde, O günkü şartlar üzerinden tam 6 (altı) ay geçmesi nedeniyle personelin tayin isteme sebeplerinin bir çoğu ya ortadan kalkmış, ya da ailenin Eğitim, Sağlık, Kira v.s. nedenlerinde değişimler olması nedeniyle personel büyük ölçüde mağdur olmuştur.
Tayini çıkan Personelimiz gideceği yerde ev kiralayanlar iki ayrı yerde kira ödemekte, ailesi bir başına (Eğitim nedeniyle zorunlu olarak taşınanlar) hayatını sürdürürken maddi anlamda iki ev masrafı yapılmakta, evini göndermeyenler ise ev sahibi tarafından sürekli rahatsız edilerek“kış ortasında ben evimi kime vereceğim çıkın evimden” diye sürekli taciz edilmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz sıkıntılar nedeniyle ilgili personelin işlerinde yeterince verimli olamadığı, hem ilgili kişiler hem de Kurumumuzun mağduriyeti sözkonusu olduğu kanaatiyle,
Tayinleri açıklanan personelin ilişiklerinin bu hafta içerisinde kesilmesi veya kesin bir tarih verilerek personelin yalnızca işine adapte olmasının sağlanmasını arz ve talep ederiz.
 
 
 
 
 
                          Musa KARABİNA                          Sedat YILMAZ
                   Genel Başkan Yardımcısı             Genel Başkan Yardımcısı