İŞTE TOPLU SÖZLEŞME FİYASKOSU
 
YALAN, TEHDİT, BASKI  İLE MEMUR ADINA YETKİLENDİRİLENLERİN KAZANIMLARI (!)


MEMURUN UMUDU BİR BAŞKA BAHARA
ÖNCELİKLE; 2012, 2013 VE 2015 YILLARINDA KARARA VARILAN
HİZMET KOLUMUZDAKİ ÜÇ TOPLU SÖZLEŞME METNİNİ EKTE SUNUYORUZ.

 

 


ARADAKİ FARKI BİZ İŞARETLEDİK.
 
GÖRDÜĞÜNÜZ ÜZERE ;

Özellikle son yıllarda her geçen yıl hem hizmet anlamında hem de özlük ve ücret anlamında ezilen memurun haklarını yetkili olmakla böbürlenen sendikanın yine masada bıraktığı,
Yazılan ve oynanan oyunun zararını yine çalışan üreten hak eden memura çıkarıldığı bir kez daha yaşayarak gördük.
Yukarıda yorum yapmadan incelemelerinize sunduğumuz maddelerde de görüleceği üzere yapılan anlaşmaların bir önceki alınan maddelerle birebir kelimesi kelimesine örtüşen maddeler olduğu, bazılarına birer kelime memur lehine eklenirken bazılarında (Özellikle TRT) maliye bakanlığının kontrolünün devreye sokulması alınan hakların geri verilmesi olarak görülmektedir.
Sendikamızın yıllardan beri gerek teşkilat çalışmalarında gerek se yazılı ve görsel basında paylaştığı ve 

HİZMET KOLUMUZDA OLMAZ SA OLMAZLARIMIZ dediklerimiz neydi,

1-      2014 VE 2015 KAYIPLARIMIZIN TELAFİSİ İÇİN 1000 TL + 1000 TL
 
2-      VERGİ DİLİMLERİNİN DÜZENLENMESİ Alınan zamların % 5 i vergiye gitti, Adaletli bir şekilde vergi adaletinin sağlanması,
2016 yılında toplamda memurun maaşına yansıyacak zam oranının % 11 olduğunu biliyoruz.
Ancak bilinen bir gerçekte özellikle hizmet kolumuzda vergi dilimlerinin 4. ve 5. aydan sonra %20 lik dilime girmesi, hatta 10 ve 11. Aydan sonra da %27 lik dilime giren çalışanlarımız var. Dolayısı ile kaşıkla verilip kepçeyle alınan bu zamların abartılarak zafer ilan edilmesi abesle iştigaldir.
Bir örnekle %11 lik zammın değerlendirmesini yapacak olursak
Ortalama memurun ücretini 2200 TL ücret alan bir memurun maaş zammı %11 lik artışla 242 TL zam alacak,
2.200 +242=Ocak 2016 da 2442 TL olacak 4. Aydan sonra % 5 vergi artacak ve maaş 122.10 azalacak, 2016 yılı için alınan %11 lik toplam zam
242-122.10=2016 da son aylarda %27 vergi dilimine girmez ise kalan zam 120.90 TL dir. Yani kısaca her yıl yaşanan vergi adaletsizliği yine 2016 ve 2017 de de yaşanacak ve 2016 yılında alınan toplam %11 lik maaş zammının % 5’i 2017 yılında alınacak olan toplam % / lik maaş zammının da % 5’i 4. Aydan sonra memurun cebinden alınarak hazinenin kasasına aktarılacaktır.
Buna göre 2016 yılı toplam maaş zammı %6 – 2017 yılı toplam maaş artışı ise % 2 olarak sonuçlanacaktır.
NEREDE BU 2016 İÇİN  %11 VE 2017 İÇİN  % 7 LİK ZAM
 
3-      EK ÖDEME; Ek Ödemelerin tüm kurumlarda eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda ödenmesi ile ilgili 2008 Yılında mutabakata varılan ve çalışmaları Kamu Persoıneli Danışma Kurulunca tamamlanan Ek Ödemelerin Tüm Kurumlarda ünvanlara göre eşitlenmesi hususundaki kararlar uygulanmamış, iki dönemden beri bu haksızlık masaya dahi götürülmemiştir.
PTT Genel Müdürlüğü çalışanları için yapılan ek ödemeler, tüm kurumlardan eksik ödendiği gibi, bir de Adaletsiz bir biçimde İdari Hizmet Sözleşmeli personele ödenmemektedir. (Bu haksızlık Sendikamız tarafından dava konusu yapılmış, İHS li personelin de ek ödeme alması gerektiği hususta davamız devam etmektedir.)
İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin de PTT nin asli ve sürekli kamu hizmetini yerine getirdiği, dolayısı ile Ek Ödemenin ödenme şartlarına haiz olduğu açıkça ortadadır.
Buna rağmen İdari Hizmet Sözleşmelilerin de alması gereken ek ödemelerin Toplu Sözleşme Masasına getirilmesi ve tüm kurumlarla birlikte eşit düzeyde Ek ödeme alınması yıllardır beklenen haklarımızdan birisiydi. 


 
4-       EK GÖSTERGE; Özellikle süresi dolmasına rağmen, Memurun emekli olamamasındaki başlıca sorunlarından birisi olan ek gösterge düzenlemesinin yapılmaması, emekli olan personelin maaşının yarı yarıya düşmesinin önüne geçilmesi en büyük hak ve beklenti idi. OLMADI
 
5-      Hizmet Kolumuz içerisinde bulunan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin İş güvenceleri, Anayasamızın eşitlik ilkesi doğrultusunda farklı ücret ve sözleşme ile istihdam edilmesindeki adaletsiz uygulamaların ortadan kaldırılması, farklı maaş ve özlük hakları ile çalıştırılmasındaki adaletsizliğin, hem kurumsal hem de kamusal zararlar doğurabileceği, bu nedenle gerekli düzenlemelerin yapılması zorunluluktu.
 
DAHA BİR ÇOK KONU GÜNDEME BİLE ALINMADI.
Toplu Sözleşme Öncesi Dolu Dolu konuşanlar, Toplu Sözleçme masasında 3 dönemden beri matbu bir anlaşmaya imza atarak ne kazandıklarını iddia edebiliyorlar,
 
Biz özetleyelim, NE KAZANILDI, ?
YÜZDELİK ZAMLARI BAŞTA BELİRTMİŞTİK,
 
PTT’de KAZANILAN,
1-      Başdağıtıcılara da Paso için birer fotoğraflı kart verilir (!)
2-      Araç kullanan dağıtıcılara verilen 50 TL nin 20 TL artırılarak 70 TL olarak verilmesi, Araç kullanan Başdağıtıcılar da ilave edilmiş.
3-      Gişe memurlarına ödenen 50 TL nin 70 TL ye çıkarılması ve gişe memurlarının dışında gişelere para giriş çıkışı yapan ilave edilmiş,
4-      Mobil hizmet verenlere dağıtıcılara ödenen tayin bedeline, Başdağıtıcı ibaresi eklenmiş, 100 bin nüfus 50 bine düşürülmüş,
5-      Motosiklet kullanan dağıtıcılara ödenen araç kullanma bedeli %20 fazla ödenir,
6-      Başdağıtıcıların temel ücretleri 50 TL artırılmış.
 
TRT ’de KAZANILAN veya KAYBEDİLEN,
1-      Koruyucu gıda yardımı kimlere verileceğine ilişkin usun ve esasların bir örneği maliye bakanlığına gönderilir, (MADDEYE EKLENMİŞ)
2-      GİYİM YARDIMI, maddesine “……. Ne kadar süre ile vcerileceği ve buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi” cümlesine  “Maliye bakanlığı ile” ibaresi eklenmiş,
3-      TRT de yapım ve yayın hizmetinde fiilen görev yapan personele aylık 100 TL ücret ödenmesi,
 
BYEGM                                YOK,
BTK                                       YOK,
RTÜK                                    YOK,
BASIN İLAN KURUMU      YOK
 

ÇALIŞMA YAPILACAK KONULAR DA VAR ELBETTE, (!)

YETKİLENDİRİLMİŞ SENDİKANIN VERDİĞİ VAADLERLE, ALINAN KAZANIMLARI HİZMET KOLUMUZDAKİ TÜM KAMU ÇALIŞANLARININ TAKDİRLERİNE SUNUYORUZ.


 
HALBU Kİ YÜZLERCE KONU VARDI ÇÖZÜM BEKLEYEN, ADALET BEKLEYEN,
NEYDİ BUNLAR, KISA BİR HATIRLATMA;
 
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1)      İSTİHDAM ÇEŞİTLİLİĞİNE SON VERİLMESİ

2)      POSTA DAĞITICILARININ FİİLİ YIPRANMA HAKLARININ VERİLMESİ

3)      FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNİN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA GÖRE AYARLANMASI

4)      VEKALETEN GÖREVLENDİRMELER ANGARYA OLMUŞTUR KALDIRILMASI veya VEKALET EDİLEN MAKAMIN ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİ

5)      GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİN TAMAMININ İPTALİ

6)      HARCIRAHLI GÖREVLERDE KONAKLAMA ÜCRETİNİN SINIRININ KALDIRILMASI

7)      ÜST ÖĞRENİM YAPAN TEKNİK PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİ

8)      399 sayılı KHK İLE İSTİHDAM EDİLEN ÜCRET GRUBUNUN YENİDEN BELİRLENMESİ

9)      DİSPLİN AMİRİ MEKANİZMASI İLE YAPILAN HAKSIZLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ

10)   SINAVSIZ ATAMALARDA LİYAKAT USULÜ ESAS ALINMALI

11)   ANGARYA OLAN CUMARTESİ ÇALIŞMALARININ TAMAMEN KALDIRILMASI

12)   TAYİN BEDELİNİN MOBİL HİZMET YAPAN TÜM PERSONELE VERİLMESİ

13)   PERSONEL EKSİKLİĞİNİN TAMAMLANMASI

14)   DAĞITICILARIN MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE ÜNVANININ DÜŞÜRÜLMEMESİ

15)   İHTİYACA GÖRE ARAÇ GEREÇ TEMİNİ

16)   DAĞITICI KIYAFETLERİNDEKİ GECİKMELER NEDENİYLE STOK USULÜ ÇALIŞILMASI

17)   GİŞELERDE GÖREV YAPAN TEKNİK PERSONELİN ASLİ İŞİNE DÖNDÜRÜLMESİ VE AÇIKTAN ATAMA İLE TEKNİK PERSONEL ALIM YERİNE KURUM İÇİNDEKİ TEKNİK PERSONEL İLE TAMAMLANMASI

18)   MEMUR UNVANIYLA ÇALIŞAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN BRANŞLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

19)   BAŞDAĞITICI ÜNVANLI PERSONELİN GÖREV TANIMI VE ÖZLÜK HAKLARININ VERİLMESİ

20)   VEZNEDARLARIN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARININ YENİDEN BELİRLENMESİ

21)   YILIK İZİNLERDE YAŞANAN SORUNLARA SON VERİLMESİ VE KULLANILMAYAN İZİNLERİN BİR SONRAKİ YILA DEVREDİLMESİ,

22)   PERFORMANS ÜCRETİNİN GERİYE DÖNÜK TÜM PERSONELE ÖDENMESİ

23)   MESAİ ÜCRETİ SINIRININ KALDIRILMASI

24)   RESMİ VE BAYRAM TATİLLERİNDEKİ MESAİ BELİRSİZLİĞİ

25)   PERSONELİN HUKUKİ HAKLARININ GÖZETİLMESİ HUKUK DESTEĞİ VERİLMESİ

26)   EŞ DURUMU VE ÖZÜR TAYİNLERİNİN NORMA BAKILMAKSIZIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

27)   İŞYERİNDE HEKİM VE SAĞLIK EKİBİ BULUNDURULMASI

28)   KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ İHTİYACININ KARŞILANMASI

29)   GİŞE PERSONELİNE ÖDENEN İLAVE ÜCRET ARTIRILARAK KASA TAZMİNATI OLARAK

30)   ARAÇ KULLANAN TÜM PERSONELE İLAVE İŞ RİSKİ TAZMİNATI ÖDENMESİ

31)   ARAÇLARIN TAMAMININ KASKO YAPILMASI, PERSONELE İLAVE RİSK VERİLMEMESİ,

32)   ŞEBEKE SUYU İÇİLEMEYEN TÜM İŞYERLERİNE SU VEYA BEDELİNİN ÖDENMESİ

33)   SOSYAL TESİSLERİN PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYON MERKEZİ OLARAK YENİDEN FAAL DURUMA GETİRİLMESİ

34)   DAĞITICI PERSONELİN PASO SORUNU 2013 TOPLU SÖZLEŞMELERİNDEN SONRA İYİCE İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GELMİŞTİR. SORUNUN KÖKTEN ÇÖZÜLMESİ

35)   KURUMDA PERSONELİ VE İŞİNİ İLGİLENDİREN KOMİSYONLARDA SENDİKALARDAN DA BİR TEMSİLCİ BULUNDURULMASI

36)   AÇIKTAN ATAMALARDA SÖZLÜ SINAVIN İPTAL EDİLMESİ

37)   İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BAŞKA KURUM YA DA KURULUŞLARDA GEÇEN HİZMETLERİNİN YILLIK İZİN KULLANIMLARINDA SAYILMASI

38)   TÜM İLLERE SERVİS HİZMETİNDEN YARARLANAMAYANLARA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

39)   REFAKAT İZİNLERİNDE GEREKLİ KOLAYLIĞIN SAĞLANMASI
 
 
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ
1)      TRT’NİN 631 SAYILI KHK’NİN  DIŞINA ÇIKARILMASI

2)      KURUMDAKİ ATAMA VE YÜKSELMELERİN LİYAKAT ÖLÇÜLERİNDE YAPILMASI

3)      KURUMDA YETERLİ SAYIDA  TECRÜBELİ VE KONUSUNA HAKİM PERSONEL VARKEN KURUM İMKANLARINI BUNLAR İÇİN SEFERBER EDEREK  KURUM DIŞINA AŞIRI  PROGRAM YAPTIRILMASINA SON VERİLMESİ

4)      KURUM İÇİ AÇILAN GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARININ DEVAM ETMESİ

5)      TRT’NİN İŞLEMLERİNİN RTÜK’ÜN ONAYINDAN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI

6)      TEKNİKERLERİN  ÖZLÜK HAKLARININ DÜZELTİLMESİ

7)      BÖLGELERDE HEKİM İSTİHDAM EDİLMESİ

8)  TRT MÜDÜRLÜKLERİNE İÇME SUYU VERİLMESİ

9) SOSYAL TESİS YAPILMASI

10) USTA KADROSUNDA OLANLARIN TEKNİK KADROYA GEÇİRİLMESİ

11) GÖREVDE OLAN PERSONELE YEMEK ÜCRETİ ÖDENMESİ

12) KREŞ İHTİYACININ KARŞILANMASI

13) GENEL MÜDÜRLÜK KAMPÜSÜNE SOSYAL TESİS AÇILMASI

14) SENDİKALARIN KURUMDAKİ KOMİSYONLARDA YER ALMASI

15) TEKNİK PERSONELİN SORUNLARI TEKNİK PERSONELİN YETKİ VE SORUMLULUĞUNUN YENİDEN      DÜZENLENMESİ
 
BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 
1)      KURUM İÇİ UZMANLIK SINAVININ ACİLEN AÇILMASI

2)      İNSAN KAYANAKLARI POLİTİKASININ ACİL BİR ŞEKİLDE “REVİZE” EDİLMESİ

3)      TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ YAPILANMANIN DÜZELTİLMESİ

4)      YURT DIŞI TEŞKILATLARINDA DÜZENLEME YAPILMALIDIR

5)      FİZİKİ ŞARTLAR HAKKINDA DÜZENLEME YAPILMALIDIR.
 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

 
1) EK GÖSTERGELERİN DÜZELTİLMESİ

2) TOPLU SÖZLEŞME ZAMLARININ KURUL KARARI GEREKMEKSİZİN TAM VE EKSİKSİZ   UYGULANMASI

3) BÖLGE MÜDÜR YARDIMCILARININ MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ.

4) GÖREVDE YÜKSELME USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASI.

5) SINAV AÇILMASI.

6)      KURUM PERSONELİNE SERVİS İMKANI SAĞLANMASI VEYA ULAŞIM BEDELİ ÖDENMESİ

7)      İDARİ VE TEKNİK UZMANLIĞINA İLİŞKİN EK SINAV HAKKI VERİLMESİ

8)      İDARİ VE TEKNİK UZMANLARIN BİLİŞİM UZMANI OLMASININ ÖNÜ AÇILMASI
 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZ

1)      BASIN KARTININ UYGULAMASINDAKİ HAKSIZLIĞIN GİDERİLMESİ

2)      YEMEK PARASININ KURUM TARAFINDAN KARŞILANMASI

3)      KURUM İÇİ ATMALARDA ADALETLİ DAVRANILMASI

4)      YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELERDE OBJEKTİF DAVRANILMASI

5)      KURUMDAKİ TÜM KOMİSYONLARDA SENDİKA TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
 

 
2 yılda bir kamu işveren kurulu ile bir araya gelinen ve toplu sözleşme masasına kadar beklenen yüzlerce sorunun müzakere ve mücadele ederek çözülmesi yerine
Zamanı ve zemini hovardaca harcayanlara karşı hesap sorma zamanı gelmiştir.
 
Unutmayalım ki, İşverenin belirlediği, yetkilendirdiği sendikalar, çalışan adına değil, beslendiği işverenler adına çalışmaya mahkumdurlar.
 
TAKDİR KAMU ÇALIŞANLARININDIR.
Mücadele edenler her zaman kazanamaya bilir,
Ama Kazananlar hep mücadele edenlerdir.

Türk Haber Sen Genel Merkezi
Yönetim Kurulu