Memur Sen’in hükümetle yapmış olduğu toplu sözleşmeye tepkiler devam ediyor.

Sendikamız Türk Haber Sen’de, hizmet kolumuz adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde Genel Başkanımız İsmail Karadavut  bir basın açıklaması yapıtı.
Genel Başkanımız İsimail Karadavut’un yapmış olduğu basın açıklaması şöyle:
“-Sendikalarımızın çok değerli genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, değerli kamu çalışanları, basın mensupları hepinizi sendikam adına saygıyla selamlıyorum,
Konuşmama başlamadan önce, Mısır’da yaşanan , darbeyi, darbecileri, insanlık dramını, katliamı, şiddetle ve nefretle kınıyorum. Demokrasi havarisi Avrupa ülkelerini ve Amerikayı Mısır’da yaşanan katliamları seyretmeyi bırakıp karşı çıkmaya davet ediyorum.
Ayrıca,Haberleşme gibi kutsal bir görevi yerine getirirsen Mısır’da gözaltına alınan meslektaşımız TRT muhabiri Metin Turan’ın da bir an önce salıverilmesini istiyoruz.
 
Değerli basın mensupları
Bugün burada, malum konfederasyonun ve bağlı sendikaların iki buçuk milyon memuru ve memur emeklilerini iki günlük toplu sözleşme ile nasıl hükümete peşkeş çektiklerini protesto etmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz.
 
Yetkiyi bize verin istediğinizi alalım,  istediğinizi yaptıralım yalanlarıyla kamu çalışanlarını kandıranlar, tetikçi, bürokratlarıyla, memuru tehdit ettirenler, sindirenler memurdan aldıkları yetkiyi, toplu sözleşme masasında hükümete diyet borcu olarak ödemiştir.
 
Çok değerli kamu çalışanları,
 
Toplu Sözleşme Kanunu; Anayasa referandumunda, nikahından daha iştahla evet  diyenlerin istediği doğrultuda  TBMM’nde  kanun çıkarmışlar,  ancak memur adına bunu dahi kullanamamışlardır.
 
Sendikacılık tarihine ibret belgesi olarak geçecek olan bir toplu sözleşme süreci yaşanmış, yangından mal kaçırır gibi kanunsuz, hukuksuz, ahlak kurallarına aykırı, taraflı bir toplu sözleşme üç oturumda sona ermiştir.
 
Devlet Personel Başkanlığına binin üzerinde talep sunan malum konfederasyon ve sendikalar ancak 30 maddenin üzerinde anlaşmışlar, kapalı kapılar ardında memura verdikleri sözü unutmuşlardır.
 
Yapılan toplu sözleşme bir ihanettir, memuru peşkeş çekmektir, iki buçuk milyon memur, yaklaşık iki milyon memur emeklisi, toplamda 20 milyon kişiyi satmaktan başka bir şey değildir.  Bu yapılan tarihi bir başırı değil, hezimettir, ihanettir.
 
Malum konfederasyona ve bağlı sendikalarına buradan soruyorum.
İkisi açık, biri gizli Üç oturumda  hangi kirli pazarlıkları yaptınız.Memurun binlerce sorunu dururken kalan  23 günü neden kullanmadınız. Özürlü, defolu bir toplu sözleşmeyi neden imzaladınız...
 
Memura müjde olarak sunulan maaş artışı, 2014 yılının tamamı için net, yaklaşık 115 tl’ye denk gelmektedir. Sözleşmeli personel için bu rakam 105 Tl’dir. Enflasyon farkı yok. Yani toplamda  en düşük memur için yüzde 6 artış yapılırken, KİT personeli için bu artış oranı yüzde 3.9’dur. Kamu çalışanlarının büyük bölümü bundan zarar görmüştür.
 
Matematiksel oyunlarla kamu oyunu kandırmaya çalışan Memur Sen’e soruyorum:
-Hani maaşın dışındaki ek ödemelerin tamamı emekli maaşına esas sayılacaktı, emekli maaşımız ve ikramiyemiz yükselecekti,
 
-Hani emekli ikramiyesindeki 30 yıllık sınırlama kaldırılacaktı,,
 
-Hani Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil personel Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınacaktı,
-Hani ek gösterge adaletsizliği düzeltilecekti,
-Hani fazla mesailerimiz, Hani ek ödemelerimiz, hani görevde yükselmelerimiz,
-Hani bir derecemiz, hani sicil affımız.
-Hani sözleşmeli personeli canından bezdiren, maaş artışı yerine zarara girmesine sebep olan vergi dilimleri kaldırılacaktı. Nerede kaldı bu iddialı talepleriniz. Oysa bütün bu talepler geçen yıl toplu sözleşme  masasında görüşülmüş ve çoğunun üzerinde mutabakat sağlanmıştı.
 
Çok değerli basın mensupları, kıymetli kamu  çalışanları,
Sizlerin huzurunda hep beraber bir de hizmet kolumuzda, yandaş, yalaka, besleme sendikaya soralım,
 
Hizmet kolumuzda çalışanları çeşitli vaatlerle kandırdınız, aldattınız, kişiliksiz yöneticilerin baskısı tehdidi ile sendikanıza zorlada olsa üye yaptınız.
Bir şekilde çaldığınız,  sözde yetkiyle toplu sözleşme masasına oturdunuz.
 
Masaya , Türk Haber Sen’in geçen yıl  Toplu sözleşme masasında kazandıklarıyla oturdunuz.İlave bir talep isteyemediniz.
 
-Skala hakkı alacağız dediniz yalan söylediniz,
-PTT çalışanlarına bir üst düzeyden maaş ödeteceğiz dediniz aldattınız,
-Dağıtıcıya yıpranma alacağız dediniz kandırdınız,
- PTT çalışanlarının yıllık izinlerini bir sonraki yıla erteleteceğiz dediniz hiç konuşmadınız.
-Aylardır PTT çalışanlarına mesai ödenmiyor, bunun için ne yaptınız.
-PTT Genel Müdürlüğünde personel eksikliği hat safhaya çıkmış, hizmetler yapılamaz hale gelmiş, personel izin kullanamıyor, hani bu kurumlara yeterli personel aldıracaktınız kandırdınız
-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün-Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, RTÜK’ün  çalışanların dertlerini hiç konuşmadınız.
-TRT Personelini, vergileri kuruma ödettireceğiz, maaşlarınızı RTÜK’ün maaşlarına eşitleteceğiz dediniz kandırdınız ve kandırmaya devam ediyorsunuz.
-Geçen yıl toplu sözleşmede üzerinde mutabakat sağladığımız Teknik personelin basın kartı ne oldu.
 
Çok değerli basın mensupları, kıymetli kamu çalışanları,
Memurları temsilen Toplu Sözleşme masasına oturan malum konfederasyon ve besleme sendikalar toplu sözleşme sonuçlarından utandıklarından dolayı,  sitelerine doğru dürüst bir haber koyamıyorlar, sitelerini, Mısır’daki olaylar ve başörtüsü haberleriyle dolduruyorlar.
 
Her gün başbakanla görüşüyorum, falanca bakana talimat verdirdim havalarında caka satan, kibirlenen Memur Sen genel başkanı, kamu çalışanlarının hakkını, hukukunu arayacağı yerde, toplu sözleşme masasında, memurların yanında değil, bakanın yanında oturarak nefsini tatmin etmiş, memurları satmıştır.
 
Elbette kamu çalışanları, bu satışın, bu ihanetin, bu peşkeş çekmenin hesabını soracaktır.
Türkiye Kamu  Sen ve Türk Haber Sen’ bu ihanetin peşini bırakmayacak, bu rezaleti, bu ahlaksız toplu sözleşme düzenini, oyununu taraf olan 20 milyon vatandaşa anlatacaktır.”
Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.
Protesto eylemimize, Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikalarımızın genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sendikamızın Ankara şube başkanları ve üyelerimiz katıldı. Eyleme katılanlar çeşitli sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.