Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Kemal Öztoprak, Musa Karabina ve sendika Avukatımız İlhan Kara TRT Genel Müdürlüğünde görev yapan personelle bir araya gelerek hukuki ve özlük haklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

SEDAT YILMAZ: TÜRK HABER-SEN DÖNEMİNDE TRT ÇALIŞANLARININ KAZANIMLARI ÜST NOKTADADIR

 

TRT Genel Müdürlüğü Adnan Öztrak toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda TRT çalışanı katılırken Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, TRT çalışanlarının hakları için gece gündüz demeden mücadele ettiklerini belirtti. Türk Haber-Sen’in yetkili olduğu dönemde TRT’deki kazanımlarının üst noktada olduğunun altını çizen Genel Başkan Sedat Yılmaz, yetkinin el değiştirdikten sonra ciddi bir kaybın yaşandığına vurgu yaptı.

 

Giyim yardımı ve 100 TL ile ilgili konuları da değerlendiren Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, Türk Haber-Sen’in yetkili olduğu dönemde çetin mücadelesi sonucunda elde ettiği giyim yardımının, yetkili sendikanın iş bilmez tutumu neticesinde Maliye Bakanlığı keyfiyetine bırakıldığını ve büyük bir mağduriyet yaratıldığını hatırlattı. “2014 ve 2015 yıllarında giderek artan miktarlarda ve ikişer taksitte, hiçbir fark gözetmeksizin bütün TRT çalışanları giyim yardımı hakkından faydalanabilmişti. 2016 yılı için ise maaşlarımızın %55’i tutarında bir ödeme yapılmasını beklemekteydik. Fakat yetkili sendika toplu sözleşmede attığı imza ile bizi bu hakkımızdan mahrum etti.” diyen Genel Başkan Yılmaz, sözlerini “Eğer bir sendika, var olan bir uygulamayı ele alacaksa, daha iyileştirmek daha da arttırmak için ele almalıdır. Şu anda önümüze konulan Giyim Yardımına İlişkin Usûl ve Esaslar çok sıkıntılıdır. Tüm personelimizin boş geçen 2016 yılı ve önümüzdeki 2017 yılı için almaları gerekenle, verilmesi planlanan miktarı göz önüne alırsak çalışanın kaybı çok büyüktür. Bunun altına imza atan hiç kimse sendikacıyım diyemez, sendikacılıktan söz edemez.” şeklinde sürdürdü.

 

Özellikle 680 sayılı KHK ile TRT’ye ilişkin yetkilerin RTÜK’ten alınarak Bakanlar Kurulu’na devredilmesine de değinen Sedat Yılmaz konuşmasında düzenlemenin en olumsuz tarafının RTÜK’teki uygulamaların bundan böyle TRT için emsal teşkil etmeyecek olmasını gösterdi. Daha önce RTÜK bünyesinde çalışanlara uygulanan kazanımların TRT çalışanları için yargı açısından da eşitlik ilkesi adına bir örnek teşkil ettiğini belirten Genel Başkan, KHK’daki yeni hükme göre böyle bir uygulama Bakanlar Kurulu’nun kararı ile belli olacağından bunan böyle RTÜK’teki olumlu uygulamaların TRT çalışanları açısından bir emsal teşkil etmeyeceğine vurgu yaptı. 

 

Türk Haber-Sen olarak TRT personelinin sıkıntılarını yakından bildiklerini ifade eden Yılmaz, yaklaşan yetki dönemiyle birlikte Türk Haber-Sen’in alacağı yetki ile masaya çok daha kuvvetli bir biçimde oturacağını ve sorunları çözeceğini kaydetti.

 

Genel Başkan Sedat Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen sendikamızın Avukatı İlhan Kara, bilgilendirme toplantısında özellikle giyim yardımı,   aylık 100 TL ödeme yapılmasına ilişkin temel sorunlar hakkında detaylı açıklamalarda bulunurken,  dava süreci ve sonraki aşamalar hakkında gerekli her türlü bilgiyi katılımcılara ayrıntılı olarak  aktardı.

 

Avukatımız İlhan Kara, bilgilendirme toplantısında; “23.08.2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “…. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık 100 TL ödenir.” Hükmü ile, Toplu sözleşme sonucu imzalanan TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların hukuka aykırılığı ve aylık 100 TL ödeme yapılmasına dair yapılan açıklamalarda;

 

Her iki düzenlemenin hukuka aykırı olarak kurum bünyesinde uygulamaya konulduğu, belirtilen hukuksuz uygulamalar nedeniyle, kurum çalışanları nezdinde çalışma barışının bozulduğu belirtilerek, 2016-2017 dönemine olarak imzalanan Basın Yayın İletişim Koluna Ait Toplu Sözleşmenin “Giyim Yardımı” başlıklı maddesinde teknik idari vb ayrıma yer vermemiş, hizmetin gereği kıstasına yer vermiştir. 2954 sayılı Kanunun’ ve yargı kararlarının da ortaya koyduğu üzere Kurumun yayıncı bir Kurum olduğunda tereddütsüzdür. Bu bağlamda üst norm olarak kabul edilen toplu sözleşme hükmünü kısıtlayıcı düzenlemelerin usul ve esaslarla belirlenmesi, yine usul ve esaslarla net bir şekilde ifade edilecek bir hususta birim amirlerine takdir yetkisi olarak ifade edilecek şekilde belirleme yetkisi verilmesinin toplu sözleşmenin gerek kurumca gerekse yetkili olduğunu iddia eden ama etkisiz olduğunu  herkesin bildiği  sendikaca nasıl yapıldığını, çalışanların  haklarının nasıl gasp edildiğini göstermektedir.

 

Yapım ve yayın hizmetlerinde yapılan hizmetlerin bir bütünlük arz etmektedir. Belirtilen hizmet birimlerinde üretilen her işin birbirini tamamlar mahiyette olması nedenle, her ne alt altında olursa olsun  emeği geçen herkes için giyecek yardımı ve 100 TL ödeme  kazanılmış hak niteliğindedir. Hiç kimsenin bu hakkı gasp etmeye, hak ve yetkisi yoktur.

 

Kazanılmış hakların korunması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Hukuk devletinde bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir.

 

Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurdur. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasa’nın 2 nci maddesinde açıklanan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.” hükmüne açıkça aykırıdır.

 

Türk Haber-Sen açık yüreklilikle, yaptıklarının ve yapacaklarının izahını açıkça yapabilecek yüreklilikle bu toplantıya iştirak etmiş, yine hiçbir kayıt altında kalmaksızın doğruyu ve gerçeği  tüm çalışanlarla paylaşmıştır.

 

Geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da;  üyelerinin verdiği güçle  hak mücadelesine devam edecektir” dedi.

 

TRT personeline yönelik yapılan bilgilendirmelerin ardından soru cevaplarla toplantı tamamlandı.


Türk Haber-Sen Genel Merkezi
Yönetim Kurulu