BATTIKÇA BATIYORLAR
TRT ÇALIŞANLARININ AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

06 Ocak 2017 tarih ve 680 sayılı KHK’nın 16. maddesi ile TRT üzerindeki denetim RTÜK’ten alınarak Bakanlar Kurulu’na verildi.
Buna göre daha önce TRT çalışanlarına ilişkin olarak RTÜK tarafından karara bağlanan pek çok konu bundan sonra Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Hal böyle olunca karşılıklı istişare ile çözülebilecek sorunların birçoğu Bakanlar Kurulu’nun tek taraflı kararına bırakılmış olacak.
Bu düzenlemenin en olumsuz taraflarından birisi de RTÜK’teki uygulamaların bundan böyle TRT için emsal teşkil etmeyecek olması. Hatırlanacağı gibi daha önce RTÜK bünyesinde çalışanlara uygulanan vergi kazanımı TRT çalışanlarına uygulanmayınca biz de Türk Haber-Sen olarak böyle bir uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurarak adaletsizliğin giderilmesini istemiştik. KHK’daki yeni hükme göre böyle bir uygulama Bakanlar Kurulu’nun kararı ile belli olacağından yargı karşısında elimiz kolumuz bağlanacak.
Hal böyleyken trt çalışanlarının yetki verdiğiniz sendika, KHK’nın bu hükmünü bir müjde gibi karşılıyor, bir kazanım olarak görüyor ve adeta TRT çalışanlarının aklıyla alay ediyorlar.
Buna gerekçe olarak da TRT üzerindeki RTÜK denetimin Bakanlar Kurulu’na devredilmesini gösteriyorlar. Bizler de bunun neresinin kazanım olduğunu merak ediyoruz.
Daha önce tek bir bakanın kararıyla uygulanabilecek konuların şimdi ancak Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanabilecek olmasının nesi kazanımdır? Bugüne kadar tek bir bakana kabul ettiremediğiniz konuları şimdi Başbakan dahil 26 bakana aynı anda nasıl kabul ettireceksiniz?
Bununla birlikte KHK’nın bu hükmü ile artık TRT ve RTÜK’ün inisiyatif kullanarak sorun çözme kabiliyetleri de yok ediliyor. Bu durumun olumsuz bir örnek teşkil ederek diğer kuruluşlara da sirayet etmesi söz konusu.
Bundan böyle kurum içinde alınacak kararlarla çözülebilecek konuların tamamının Bakanlar Kurulu’na götürülmesi ihtimali bulunuyor, kaldı ki sorun çözmek istemeyen idareciler bu hükmü bir bahane olarak da kullanabilecekler.
Bütün bu unsurları üst üste koyduğumuzda TRT’nin tamamen Bakanlar Kurulu’na bağlanmasının savunulacak bir tarafının olmadığını kendileri de gayet iyi biliyorlar ama bir taraftan koşulsuz biat ve güçlünün önünde diz çökme iç güdüsü diğer tarafta ise toplu sözleşmedeki 100 TL giyim yardımı skandalını unutturma çabası onları çalışanlar aleyhine çıkarılan hükümleri bile savunmaya yönlendiriyor.
Türk Haber-Sen’in kazanımı olan giyim yardımını toplu sözleşme masasında bırakıp kaçanlar, Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğu kuruma devretmiş olmasına rağmen TRT ile ibret vesikası bir komisyon raporuna imza atarak kendi inisiyatifindeki yetkiyi dahi kullanmayı başaramamıştır.
Yetkinlikten bu kadar uzak, karar almaktan aciz, basiretsizler şimdi de olumsuz hükümlerle dolu KHK’lardan medet umacak kadar çaresizlik içinde, tüm yetkiyi Bakanlar Kurulu’na bırakan düzenlemeleri müjde olarak sunuyorlar. Bunların pazarlıktan, mücadele etmekten, direnmekten ve kazanım elde etmekten, kısacası sendikacılıktan nedenli uzak olduğu, bir kez daha ortaya çıkıyor. Sendikacılığın özünde mücadele etmek vardır, sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak ve yönetime katılmayı talep etmek vardır. Bunlar yönetime katılma şansını kaybetmelerine, karar alma mekanizmasının idareden alınıp Bakanlar Kurulu’na verilmesine sevinecek kadar acziyet içindeler.
Ey sapsarı sendika! Madem böyle bir çalışma yaptın, “Böyle bir kazanım elde ettim” diyorsun ve TRT Genel Müdürü’ne de iltifatta sınır tanımıyorsun, madem bu hüküm senin girişimlerin sonucunda gerçekleşmiş bir kazanım neden bu KHK Resmi Gazetede yayınlanmadan önce, bu çabalarınla ilgili tek bir cümle dahi sarf etmedin?
Artık masa başında oturup hiçbir çaba sarf etmeden, üretmeden, mücadele etmeden, hak kaybını dahi kazanım olarak pazarlayacak kadar akl-ı selimi kaybetmiş olduğunuzu, Resmi Gazete sendikacılığı yaptığınızı herkes görüyor.
Değerli TRT çalışan arkadaşım Türk Haber-Sen olarak sizleri bir kere daha kamu çalışanlarının tarafına, gerçek sendikacılığa davet ediyoruz.
Takdir sizden mücadele Türk Haber Sen den.
Saygılarımızla

Türk Haber Sen Genel Merkezi

Yönetim Kurulu Adına

Sedat YILMAZ

Genel Başkan