TRT’de BASIN KARTI SORUNU BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ


 
Basın İş Kanunu 2. Çalıştayı 11 Kasım 2014 tarihinde Erzurum’da toplanmıştı.
 
Toplantıya Türk Haber Sen Genel Merkezini temsilen BYEGM Genel Müdürlüğü Temsilcimiz, Yunus Emre Yüce katılmış ve TRT ve AA’nın kazanımları, hakları ve yapılması gerekenler konusunda düşüncelerimizi tüm tepkilere rağmen iletmişti.
 
Sendikamız BYEGM’de TRT ve Sendikamız aracılığıyla TRT mağduriyetiniteleplerimizi sürekli gündemde tutarakve haklarını savunmaya devam etmiştir.

Haklı mücadelemiz sonuç vermiş ve BYEGM’ninde duyurduğu gibi
Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, 25 Ağustos 2015 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Elbette bu husustaki mağduriyetlerin tamamının giderilmediği kanaatindeyiz ancak büyük ölçüde çözülmesinde emeği geçen tüm katılımcılara ve yönetimlere teşekkür ediyoruz.

 Tüm TRT çalışanlarına hayırlı olmasını diliyoruz.

Yönetmelikle getirilen önde gelen yenilikler ise şöyle duyurulmuştur:
 
1. TRT ve Anadolu Ajansı (AA) bünyesinde Basın Kartı alabilecek unvanlar artırıldı. İlgili kurumlarda çalışan uluslararası basın mensuplarının kontenjan sınırlaması sona erdirildi. Ayrıca bu kurumlarda Basın İş Kanunu’na tabii çalışmayan basın mensuplarının da Basın Kartı alabilmelerinin önü açıldı.
 
 
YÖNETMELİKTE KONTENJANLARIN KALKTIĞI TRT ÖZEL BÖLÜMÜ ŞÖYLE
 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda Basın Kartı Alabilecek Unvanlar
 
A.                 Yönetim Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile Haber ve Spor Yayınları, Televizyon, Radyo, Dış Yayınlar Dairelerinde daire başkanları ve Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, yurt dışı büroları temsilcileri, kanal koordinatörleri, kanal koordinatör yardımcıları ve kanal haber müdürleri,
B.                  Basın ve yayın işlerinden sorumlu müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),
C.                  Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında; başkan yardımcıları, haber koordinatörleri ve yardımcıları ile müdürler (Teknik ve İdari İşler hariç),
 
Ç.Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları ve yayın denetmenleri,
D.                 Televizyon, Radyo ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında; başkan yardımcıları ile müdürlere ve müdür yardımcılarına (Teknik ve İdari İşler hariç),
E.                  TRT Müdürlüklerinde; TRT Müdürüne ve Haber Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Radyo Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına, Televizyon Hizmetlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısına,
F.                  Bölgesel radyoların radyo hizmetlerinden sorumlu müdür ve yardımcılarına, kanal koordinatörlerine ve koordinatör yardımcılarına,
G.                 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, haber program üretimi ve yayını kapsamındaki işlerde çalışan; (her türlü idari işler, sosyal işler, kütüphane, reklam, teknik hizmetler, transkripsiyon ve arşiv bölümleri hariç) müdür ve müdür yardımcıları, yardımcı prodüktörler, prodüktörler, şef prodüktörler, stajyer muhabirler, muhabirler, haber mütercimleri ve mütercim spikerler, televizyon ve radyo haber-program spikerleri, stajyer spikerler, baş spikerler, redaktör spikerler, yönetmenler, yayın şefleri, yabancı dil masa sorumluları ve yardımcıları, kamera asistanları, kameramanlar, baş kameraman ve şef kameramanlar, fotoğrafçılar, baş fotoğrafçılar, şef fotoğrafçılar, resim seçiciler, sesçiler, şefsesçiler, ışıkçılar, stüdyo şefleri ve denetçiler,
Ğ.(G) sırasında sayılan unvanlara ilişkin görevleri yapmak üzere istihdam edilen; stüdyo film yapım elemanları, yapım ve yayın elemanları, yapım ve yayın görevlileri ve yardımcı yapım ve yayın elemanları ile Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğünde çalışanlar arasından naklen yayın araçlarında fiili olarak görevlendirilen personel,
H.                 Kanal Koordinatörlüklerinde, teknik ve idari işler hariç olmak üzere; müdürler ile yayın, yapım ve haber programıyla ilgili olarak (G) sırasında sayılan unvanlarda çalışanlar.
 
 
2.  Medya sektöründe çalışan engellilere bekleme süresi aranmadan basın kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
 
3.  Basın İş Kanunu kapsamında en az 5 yıl çalıştığını belgelendiren gazetecilere bekleme süresi uygulanmadan Basın Kartı verilebilmesi imkânı getirildi.
 
4. Unvanlar ve kontenjanlarda standardizasyon sağlanarak unvan ve kontenjan karmaşasına son verildi.
 
5. Basın Kartı Komisyonunun yapısı değiştirilerek Komisyon, daha demokratik bir yapıya kavuşturuldu.
 
6. Yerleşik uluslararası basın mensuplarına verilecek Basın Kartı kontenjanı artırıldı.
 
7. Gazetecilerin Basın Kartı almak için beklemeleri gereken süreler kısaltıldı.
 
8. Basın Kartına uluslararası standartlara uygun olarak 3 yıllık geçerlilik süresi getirildi.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
Mevzuatın tamamı için lütfen aşağıdaki linki tıklayın…
 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21089&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=basın%20kartı