TRT de GİYİM YARDIMI REZALETİ
Değerli çalışma arkadaşlarımız, hepinizin malûmu olduğu üzere, giyim yardımı uygulaması Türk Haber-Sen tarafından kurumumuza uyarlanmış bir kazanımdır. Yine Türk Haber-Sen’in akılcı ve hakkaniyetli tutumuyla bütün çalışma arkadaşlarımız, maaşları nispetinde, bundan faydalanabilmekteydiler. Nitekim 2014 ve 2015 yıllarında giderek artan miktarlarda ve ikişer taksitte, hiçbir fark gözetmeksizin bütün TRT çalışanları giyim yardımı hakkından faydalanabilmişti. 2016 yılı için ise maaşlarımızın %55’i tutarında bir ödeme yapılmasını beklemekteydik. Fakat yetkili sendika Birlik Haber-Sen, toplu sözleşmede attığı imza ile  bizi bu hakkımızdan mahrum etti.
 
2017 giyim yardımını icraat diye ortaya koymak sendikacılığa yakışmaz.
Eğer bir sendika, var olan bir uygulamayı ele alacaksa, daha iyileştirmek daha da arttırmak için ele almalıdır. Şu anda önümüze konulan Giyim Yardımına İlişkin Usûl ve Esaslar çok sıkıntılıdır. Tüm personelimizin boş geçen 2016 yılı ve önümüzdeki 2017 yılı için almaları gerekenle, verilmesi planlanan miktarı göz önüne alırsak çalışanın kaybı çok büyüktür. Bunun altına imza atan hiç kimse sendikacıyım diyemez, sendikacılıktan söz edemez.
 
Bu kadar kötü niyetli ayrımcılık olmaz.
Kurum çalışanlarının büyük bir bölümü, yürürlükteki mevzuata göre giyim yardımından faydalanamazken, faydalanabilenler ise ortalama %60 kayba uğramışlardır. Müthiş bir ayrımcılık söz konusudur ki bununla beraber burada kayrılmayan kadar kayrıldığı iddia edilenin de memnuniyetinden söz edilemez. Böyle bir metin, kurum çalışanının yanında, iyi niyetli bir zihniyetin ürünü olamaz.
 
Birlik Haber-Sen kendi yapmadığı kadro çalışmasını, açığını kapatmak için kullanmak istiyor.
TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinin kendi girişimleriyle elde ettikleri ve RTÜK’ü aradan çıkaran Kanun Hükmünde Kararname, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. RTÜK’ü aradan çıkaran fakat Bakanlar Kurulunu yetkili kılan bu KHK’nın çalışanlar adına değil, kurum yönetimi adına bir gelişme olduğu, sanki bir kazanımmış gibi yetkili sendika tarafından müjdelenmesi de bunların sendikal anlayışını bir kez daha ortaya koymuştur. Kaldı ki bu bir kazanım bile olsa birçok insan gibi Birlik Haber-Sen yetkilileri de bunu Resmî Gazete’den öğrendi. Fakat, kendi icraatları gibi herkese duyurmaya çalıştılar. Çalışma yok, direnme yok, çanak tutmaya gelince üzerlerine kimse çıkamaz. RTÜK’ün kendi personeline uyguladığı ve TRT personeli için onay vermediği vergi dilimi artışlarının kurum tarafından ödenmesi hususundaki Türk Haber-Sen’in yapmış olduğu tüm hukuki girişimler, açılmış olan davalar, yapılacak olan tüm hak iddiaları, KHK’dan sonra geçersiz duruma düşmüş, belirtilen hakla ilgili geleceğimiz malum sendika tarafından çalınmıştır.   Malum sendika kendi kazanımı olarak iddia ettiği hususla ilgili Bakanlar Kuruluna karşı dava açabilecek midir?
 
Türk Haber Sen, gerçeklerin görünmesini istiyor.
Şu andan sonra yapılacak en iyi hareket; tüm TRT çalışanlarının bir an evvel Hükümetin sendikasının yöneticilerine makam mevki sağlamaktan başka bir işe yaramayan yetkiyi geri alması ve  mücadele gücümüzü artıracak, komisyonlarda ve kurum idari kurullarında kimsenin etkisi altında kalmayan, kimseye eyvallah etmeyen, yalnızca çalışanlarımızın hakları için mücadele den sendikamızı Türk Haber-Sen’i yetkili yapmasıdır.  
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz gerçeğinden yola çıkarak, bugüne kadar söyledikleri ile icraatları arasında gece ile gündüz kadar fark olan sendikanın, 100 TL adaletsizliği, Giyim yardımı tutarsızlığı ve şimdi de SKALA yetkisi alındı; biz bunu da hallederiz söylemlerinin memurlarımız lehine bir sonuca varmayacağı aşikârdır.
Bunlar beceriksizliklerini unutturmak ve gündemi saptırıp yeni yalan ve vaatlerle TRT çalışanının aklı ile alay etmeye çalışmaktadırlar.
 
Bakın SKALAya da bir örnekle cevap verelim;
“TRT’de skala yetkisi alındı” müjdesi veren yetkili sendika, aynı zamanda PTT’de de yetkili sendika konumunda. PTT’de yıllardan beri SKALA yetkisi var; öyle ki PTT A.Ş. olduktan sonra Yönetim Kurulu da büyük yetkilerle donatıldı. Yönetim Kurulunun İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin maaşlarını belirleme yetkisi var. Ama bu idari hizmet sözleşmeli PTT çalışanının maaşı, aynı masada başka bir statü ile çalışandan en az bin TL eksik. Bırakın skala çalışması ile ilave ücret almayı, beş kişiden oluşan Yönetim Kurulunun elinde olan yetkiyi bile kullandıramayıp, bu personelin eşitlik ilkesine göre ücretlerinin iyileştirilmesi için hiçbir çalışma yapamayan bir sendikadan bahsediyoruz.  
Bu sendika şimdi de kalkmış TRT çalışanına SKALA ayarlama yetkisi aldığını söylüyor ve umut dağıtarak gündem saptırıyor. Biz de bu sendikaya “Önündeki işi beceremedin ağa babalarının etkisi ile komisyon raporuna itiraz edemedin. Şimdi çıkmış mahkemeden söz ediyorsun. İtiraz edemediğin, şerh koyamadığın, imza attığın belgeyi hangi yüzle mahkemeye taşıyacaksın?” diye soruyoruz.  
Değerli TRT çalışanı arkadaşlarımız, Türk Haber-Sen tecrübesini ve üyeleri sayesinde sahip olduğu kabiliyetini, yine TRT çalışanları için kullanmaya hazırdır. İsteriz ki, herkes her şeye şahit olsun, herkesin niyeti belli olsun.
Takdir sizlerin! Ya yıllardır umut vaat edip, hayal satan ama haklarınız için mücadele etmek yerine, gücün karşısında el pençe divan duran, boyun büken, geleceğinizi çalan, kazanılmış haklarınızı dahi tereddütsüz peşkeş çeken malum sendika ile yola devam edeceksiniz, ya da onurlu, hak arayan, mücadele edenlerle birlikte olup, dosdoğru bir yol seçeceksiniz.

100 TL ve giyim yardımı ile ilgili hukuki süreç hem bireysel hem de kurumsal davalarımızla başlatılmıştır. Gelişmeler sürekli sayfamızda yayınlanacaktır.
Unutmayınız ki, mücadele edenler her zaman kazanmayabilir lakin kazananlar hep mücadele edenlerdir.  Haklı mücadelemize vereceğiniz destekle her daim kazanacağımıza olan inancımız tamdır. 
 
TÜRK HABER SEN
Birilerinin Adamı Değil,
Kendileri Adam Olan Sendika…
Takdir sizden, icraat bizden.