TRT’de LİYAKAT DIŞINDA HER ŞEY PRİM YAPMAYA BAŞLADI !
50 yıllık kurum, göz göre göre, ateşe atılıyor. Merkez teşkilat başta olmak üzere tüm birimlerde yapılan liyakatsiz atamalar, kurum yararı ve bekası gözetilerek değil, tamamen adam kayırma ve ahbap çavuşluk esasında olup; devletin kaynakları şahısların egolarına, kibirlerine emanet edilmektedir. Halbuki hem hukuksal, hem de inancımız gereği, asıl olan, emaneti ehline teslim etmektir.

YANLIŞ HAYAT DOĞRU YAŞANMAZ !
Görülüyor ki, son bir buçuk - iki yılda, yapılan yanlış atamalardan dolayı kurumun iş yapabilme ve üretim verimliliği endişe verecek seviyelere gerilemiştir. Kurum iç dinamizmi yavaşlatılarak kurumun kaynakları heba edilmektedir. Kurum personelinin becerilerini yok sayan idarecilerimizin, atadıkları liyakatsiz yöneticilerle vardıkları nokta tam bir fiyaskodur. Milyon liralık harcamalar kuruma hiçbir ilerleme kaydettirememiştir. Yayıncılık ve idarecilik becerilemediği gibi, işletmecilik dâhi yerlerdedir. Yakın zamanda yapılan liyakatsiz atamalar siyasi gibi görünse de mesnedi belli olmayan atamalar sayesinde kurumu temsil etme kabiliyetine ve bilgi birikimine sahip olmayan kişiler, güzide kurumumuzun oturmuş prestijini mahvetmiştir. Halbuki atamalarda ve makam değişikliklerinde öncelikler kişilerin işgal ettiği makama değer katmasıdır. Dostlar kıraathanesi tayfasıyla böyle önemli bir kuruma bürokrat seçilemez.
 
ÖNCELİKLE MİLLİ MENFAAT !
Sendika olarak kamunun malı ve milli kurumumuz olan TRT ’mizi Hz. Ömer gibi savunmak, Hz. Ali gibi korumak kararlılığındayız. Kurumu korumanın aslında biz çalışanlarının sosyal ve özlük haklarını savunmak ve çalışma barışını tesis etmek olduğunun bilincindeyiz. Üyemiz olsun olmasın tüm kamu çalışanları olan değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte; her şart ve zeminde hak ve adaletten yana Kurumumuzu ve ortak menfaatlerimizi korumak ve kollamak zorunluluğumuzun bilincindeyiz.
Liyakatsiz ve yetersiz idareciler, Başladığınız her işin tıkandığının farkındayız. Zaten her hangi bir işi bitiremeyeceğinizi siz bizden daha iyi biliyorsunuz.

SENDİKÂL MÜCADELEMİZ MEŞRUİYETİNİ HUKUKTAN ALIR !
Netice itibariyle; TRT’de son bir buçuk yılda ortaya çıkan, mevcut durum, kaynağını hukuksuzluktan, adaletsizlikten, eyyamcılıktan ve tabii ki liyakatsizlikten almaktadır. Bu durum TRT için gecesini gündüzüne katan, ailesine ait olan zamanından feragat ederek kurumun büyümesinde mesai mefhumu gözetmeyen halen kuruma değer katmak için çalışan fedakâr çalışanlarımızı derinden yaralamakta ve hayal kırıklığına uğratmaktadır.
Sendikamızca yakından izlenen bu tür haksız, hukuksuz atamalar ve adam kayırmalar en küçük boyutuna kadar araştırılarak, kamu hakkının birilerine peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğimizi, her platformda gündem oluşturacağımızı, Öncelikle TRT çalışanlarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu